SVIBOR - Projekt broj: 2-05-408

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-05-408


MJERNE METODE ZA ANALIZU ROTIRAJUĆIH AKUSTIČKIH IZVORA


Glavni istraživač: BAJIĆ, BRANKO (78490)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.92.

Ukupno radova na projektu: 8
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Brodarski institut, Zagreb (192)
Odjel/Zavod: Sektor specijalne tehnologije
Adresa: Av. V. Holjevca 20
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: bajic@irs.hrbi.hr
teleFaks: 385 (0)1 6550-947
Telefon: 385 (0)1 6551-022

Sažetak: Za, u primjenama važnu, klasu rotirajućih izvora buke ili hidroakustičkog šuma, istražene su mogućnosti prostorno-vremenske obrade signala u cilju razvoja mjernih metoda za izdvajanje slobodnog polja izvora iz smetnji i refleksija a uz osiguranje prostorne selektivnosti pri analizi izvora. Teorijskim metodama, numeričkom simulacijom te eksperimentalnim metodama izvedena je klasifikacija metoda, istražena je ovisnost dobitka u odnosu signal/smetnja i efikasnost izdvajanja slobodnog polja te ovisnost prostorne rezolucije o parametrima algoritma. Istraženi su efekti degradacije signala uzrokovani slučajnim nehomogenostima medija i sl., te problemi implementacije. Izvedena je osnova za optimiranje mjernih sustava. Metode su primijenjene na slučaj kavitacijskog šuma brodskog vijka i slučaj vibro-akustičke dijagnostike kavitacijske erozije na vodnim turbinama.

Ključne riječi: šum, akustički izvor, rotirajući izvor, prostorno-vremenska obrada signala, korelacijske metode, dekorelacija signala, slučajne nehomogenosti, jednobitna korelacija, relejna korelacija, kavitacija, erozija, turbine

Ciljevi istraživanja: 1.Izvesti klasifikacijsku shemu prostorno-vremenskih metoda obrade signala koje izdvajaju slobodno polje rotirajućeg akustičkog izvora iz refleksija te koreliranih i nekoreliranih smetnji uz prostorno razlučivanje doprinosa dijelova izvora. 2.Izvesti metode za detaljan opis izvora: ukupna srednja snaga, ovisnost snage o kutnom položaju izvora, prostorna razdioba volumne gustoće srednje snage u ovisnosti o kutnom položaju izvora ili usrednjena po kutnom položaju izvora, kao i takav niz funkcija za spektralnu gustoću snage, odnosno volumnu gustoću spektralne gustoće snage izvora. 3.Istražiti mehanizme potiskivanja refleksija i, za odabrane metode, izvesti načine njihova optimiranja. 4.Istražiti probleme implementacije tih metoda. 5.Istražiti efekte degradacije signala uzrokovane slučajnim nehomogenostima medija. 6.Razviti mjerni eksperimentalni sustav po odabranoj metodi. 7.Eksperimentalno ga testirati u tipičnim uvjetima rada. 8.Primijeniti rezultate na kavitaciju brodskog vijka i hidro-turbine.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1 KRO ENG1 Acoustical Diagnosis of Cavitation
  Naziv ustanove: Oskar-von-Miller-Institut, Technische Universitaet Muenchen
  Grad: D-82432 - Obernach/Walchensee, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Oskar-von-Miller-Institut, Technische Universitaet Muenchen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: D-82432 - Obernach/Walchensee, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr