SVIBOR - Projekt broj: 2-06-221

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-06-221


INTELIGENTNA INSTRUMENTACIJA


Glavni istraživač: BOGUNOVIĆ, NIKOLA (4276)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 61
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Istraživanje materijala i elektronika
Adresa: Bijenička c. 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 428-730
Telefon: 385 (0) 1 4561-080
teleFaks: 385 (0) 1 425-497
E-mail: bogunovic@olimp.irb.hr

Sažetak: Inteligentna instrumentacija predstavlja novu generaciju računalski zasnovanih instrumentacijskih sustava, koji osim tradicionalne analitičke preinake ulaznih podataka, omogućuju interaktivno, višeparametarsko, modeliranje promatranih fizikalnih procesa. Osnovni cilj projekta je istražiti i predložiti postupke i radne platforme koje podržavaju modeliranje procesa koristeći pritom efikasnu integraciju proceduralnih i deklarativnih paradigmi u mjernim i upravljačkim sustavima, predviđenim za rad u stvarnom vremenu. Postavljeni cilj zahtijeva posebice intenzivno istraživanje na slijedećim pravcima: a.) istraživanje postupaka koji pridonose povećanju osjetljivosti, selektivnosti, točnosti, brzini odziva, pouzdanosti i autonomnosti instrumentacijskih sustava. b.) istraživanje postupaka automatske dedukcije (izvođenja zaključka) i indukcije (učenja) na skupovima prikupljenih mjernih podataka, s ciljem izgradnje prilagodljivih modela procesa. c.) istraživanje postupaka i tehnika realizacije i automatskog preoblikovanja raspodijeljenih mjernih i upravljačkih sustava zasnovanih na prilagodljivim modelima.

Ključne riječi: inteligentna instrumentacija, sustavi znanja, ugrađena računala, umjetna inteligencija

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj projekta je istražiti i predložiti postupke i radne platforme koji podržavaju modeliranje procesa koristeći pritom efikasnu integraciju proceduralnih i deklarativnih paradigmi u mjernim i upravljačkim sustavima, predviđenim za radu stvarnom vremenu. Rezultati istraživanja trebaju pridonijeti usvajanju i sistematskom povećanju fonda znanja o primjeni metoda i postupaka umjetne inteligencije u složenoj instrumentaciji zasnovanoj na računalima, te omogućiti efikasnije mjerenje i upravljanje industrijskim i laboratorijskim procesima. Cilj istraživanja je također i spoznaja o graničnim mogućnostima realizacije računarski zasnovanih mjernih i kontrolnih sustava s obzirom na točnost, osjetljivost, razlučivanje, autonomnost i brzinu rada u uvjetima dominantnih dinamičkih karakteristika laboratorijskog i industrijskog okoliša.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut Jožef Stefan
    Tip ustanove: Državni institut
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr