SVIBOR - Projekt broj: 2-06-233

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-06-233


RAČUNARSKI INTENZIVNE I ROBUSTNE METODE ZA ANALIZU PODATAKA


Glavni istraživač: LUŽAR, VESNA (26962)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 34
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Zavod za Primjenjenu Matematiku
Adresa: Zagreb, Unska 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41) 510-099
Telefon: 385 (41) 278-963
teleFaks: 385 (41) 278-908
E-mail: vluzar@public.srce.hr

Sažetak: Budući da u većini realnih istraživanja nisu zadovoljene Ť pretpostavke nužne za primjenu standardnih metoda za analizu Ť podataka, razvoj robustnih metoda, manje osjetljivih na Ť odstupanja od tih pretpostavki, od izuzetnog su značaja za Ť multivarijatnu analizu podataka i statistiku. Nadalje, današnji Ť stupanj razvoja računarske tehnike omogućuje razvoj i primjenu Ť posebnih računarski intenzivnih metoda, koje su od posebnog Ť značaja tamo gdje se klasične metode ne mogu primjeniti ili gdje Ť su rješenja netraktabilna. U okviru projekta je razvijena jedna Ť klasa robustnih metoda, te je za pojedine metode izvršena Ť usporedba sa klasičnim modelima. Također su predložene tri nove Ť mjere udaljenosti. Problem određivanja pristranosti uređenih Ť karakterističnih korjenova slučajne matrice kovarijanci, koji se Ť svodi na problem računanja određenog višedimenzionalnog Ť integrala, rješavan je primjenom raznih simulacijskih tehnika, te Ť postupaka za redukciju varijabiliteta. Posebno je razmatrana Ť metoda kvota uzoraka. Razne metode uspoređivane su na bazi Ť efikasnosti, definiranoj kao omjer varijabiliteta. U potpunosti Ť je rješen dvodimenzionalni simetrični intervalni problem, te su Ť rezultati primjenjeni u definiranju intervalne Jacobijeve Ť metode. Takodjer su provedena numerička istraživanje numeričke Ť stabilnosti metode. U studiji Malecotova modela izolacije po Ť udaljenosti uvedena je nova tabela 'kritičnih' vrijednosti Ť Malecotovog parametra "b", te je provedena simulacijska studija Ť za analizu snage (power) procedura kvadratnog pridruživanja. Ť Računarski intenzivne i druge metode za analizu podataka Ť primjenjene su u (1) industrijskoj statistici: u predviđanju Ť performansi turbomotora, u analizi prometa, kinematike vozila i Ť zagadjenja okoliša u gradskim područjima, u analizi vremenskih Ť serija podataka o kvaliteti zraka; (2) u analizi citiranosti; Ť (3) u biostatistici: u studiji populacijskog sistema srednje Ť Dalmacije pomoću Malecotovog modela izolacije po udaljenosti, te Ť za histološku reklasifikaciju kroničnog virusnog hepatitisa. U Ť suradnji sa znanstveno-istraživačkim institutom Istituto Motori, Ť CNR u Napulju provedena je opsežna studija prometa. Formirana je Ť velika baza podataka kompjuterski registriranih tokom gradske Ť vožnje. Definirane su tzv. kinematičke sekvence i ciklusi, Ť kojima se opisuju i povezuju tipični profili kinematike, Ť karakteristika motora i ispušnih plinova.

Ključne riječi: Multivarijatne metode, računarski intenzivne metode, robustne metode, svojstvene vrijednosti, simulacija, metoda kvota uzoraka, primjenjena statistika, industrijska statistika, izolacija po udaljenosti, Jacobijeva metoda

Ciljevi istraživanja: Osnovni ciljevi projekta su: (1) konstrukcija algoritama za analizu podataka, koji su manje osjetljivi na stroge teorijske uvjete, koje pretpostavljaju klasični modeli; (2) usporedba predloženih metoda sa klasičnima; (3) razvoj simulacijskih i srodnih metoda, posebno metode kvota uzoraka, za izračunavanje višedimenzionalnih statističkih integrala; (4) odredjivanje intervalnih ocjena svojstvenih vrijednosti dvodimenzionalne intervalne simetrične matrice; (5) istraživanje numeričke stabilnosti intervalne Jacobijeve metode; (6) primjena navedenih modela i ostalih statističkim metoda u rješavanju raznih problema u industriji (osobito u poboljšanju kvalitete), biomedicini i znanosti, općenito; (7) poboljšanje suradnje s inženjerima, istraživačima, menadžerima, te profesionalcima u medicini i ostalim područjima, u provodjenju istraživačkih studija, primjeni 'zdravih' statističkih principa i prikladnih statističkih metoda; (8) razvoj odgovarajućeg softvera i baza podataka za (1)-(6);


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Istituto Motori, CNR
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 80125 - Napoli, Italy

 2. Naziv ustanove: Universita degli Studi di Venezia, Facolta di Economia e Commercio, Laboratorio di Statistica
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 30123 - Venezia, Italy

 3. Naziv ustanove: The American University, Department of Mathematics and Statistics
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 20016 - Washington, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr