SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-06-278

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-06-278


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 169
Ukupno objavljenih radova: 170


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Komunikacija sustava procesne informatike

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Urednici
  Kljajić, J.
  Budin, Leo
  Izdavač: Hrvatsko društvo za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku - MIPRO
  ISBN: 953-6042-04-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 43
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je predložena arhitektura umrežavanja elektroenergetskogsustava koja se temelji na hijerarhiji vođenja, te strukturiranakao povezana mreža. Navedeni su osnovni koncepti standardizacijei opisani prikladni funkcijski profili koji se u ovom slučajusvode na varijante protokolskog sloga MAP/TOP. Posebna je pažnjaposvećena lokalnim mrežama, od definicije domene, prikladnih topologija i prijenosnih medija, do prihvaćenihstandarda za prva dva sloja prema referentnom modelu zapovezivanje otvorenih sustava. Također su prikazane arhitekturegradskih mreže i pogonskih sabirnica, zajedno sa relevantnimstandardima i primjerima izvedbi. Konačno, opisana je imetodologija povezivanja lokalnih mreža.
  Ključne riječi: umrežavanje elektroenergetskog sustava, funkcijski profili, lokalne mreže, gradske mreže

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Arhitekture i standardi umrežavanja

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Urednici
  Kljajić, J.
  Budin, Leo
  Izdavač: Hrvatsko društvo za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku - MIPRO
  ISBN: 953-6042-06-1
  Godina: 1994
  Stranice: od 5.1 do 5.16
  Broj referenci: 55
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Komunikacijska struktura predstavlja bitnu komponentu sustava za upravljanje elektroenergetskim sustavom, napose u pogledu njegova otvaranja. U radu se navode standardizacijske pretpostavke umrežavanja, te se opisuju karakteristična rješenja, ovdje uključujući i primjenjivane standardne arhitketure umrežavanja i načine izgradnje povezane mreže.
  Ključne riječi: referentne arhitekture umrežavanja, globalne mreže, lokalne mreže, pogonske sabirnice

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Osnovne značajke komunikacija na razini postrojenja

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Urednici
  Kljajić, J.
  Budin, Leo
  Izdavač: Hrvatsko društvo za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku - MIPRO
  ISBN: 953-6042-06-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 2.41 do 2.76
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Komunikacijski podsustav sustava upravljanja elektroenergetskim sustavom (EES) čini infrastrukturnu osnovicu koja omogućuje povezivanje komponeneti cjelokupnog sustava u jedinstveni sustav upravljanja/vođenja. Značajno mjesto u ostvarivanju toga podsustava predstavlja umrežavanje na razini postrojenja i polja. U radu se razmatraju mogućnosti umrežavanja unutar postrojenja kao cjeline, njegova povezivanja s preostalim dijelovima podsustava, te se prikazuju primjenjivi komunikacijski modeli i standardna rješenja izvedena u skladu s konceptom otvorenih sustava.
  Ključne riječi: referentne arhitekture umrežavanja, referentni komunikacijski modeli za elektroenergetske sustave, umrežavanje za objekte upravljanja, lokalne mreže, pogonske sabirnice

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Koncepcija otvorenosti i pripadni standardi u sustavima za upravljanje elektroenergetskim sustavom

  Autori:
  Budin, Leo
  Urednici
  Kljajić, J.
  Budin, Leo
  Izdavač: Hrvatsko društvo za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku - MIPRO
  ISBN: 953-6042-06-1
  Godina: 1994
  Stranice: od 3.1 do 3.9
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se opisuje osnovne koncepcije izgradnje otvorenih sustava za nadzor, vođenje i upravljanje elektroenergetskih sustava. Suvremeni sustavi svih značajnih ponuđača sklopovske i programske opreme, kao i cjelovitih sustava slijede taj koncept. Može se ustvrditi da će u bliskoj budućnosti taj pristup potpuno prevladati, jer istovremeno omogućuje povećanu raspoloživost i mogućnost postepene dogradnje sustava uz značajnu nezavisnost korisnika od prvobitnog isporučitelja sustava.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tekstura i prirodni objekti

  Autori:
  Mihajlović, Željka
  Časopis: Automatika
  Broj: 1
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 31
  Godina: 1990
  Stranice: od 25 do 33
  Sažetak: Opisana je metoda za rekurzivno oblikovanje prirodnih objekata.Primjer te metode je razrađen na prikazu drveća. Bitno obilježjemetode je u mogućnosti utjecanja na konačan oblik, na primjerutjecanje na razgranatost ili izduženost kod drveća. Razrađena jemetoda za linearno preslikavanje teksture. Kako bi bio postignutšto prirodniji izgled objekta, navedeno preslikavanje jekorišteno za preslikavanje uzorka kore na poligone drveća.
  Ključne riječi: prirodni objekti, fraktali, tekstura.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sintaksna analiza slijednih upravljačkih programa

  Autori:
  Srbljić, Siniša (120804)
  Časopis: Automatika
  Broj: 34
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 101 do 106
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U upravljačkim sustavima pojavljuje se potreba simultanogprevođenja i analize slijednih upravljačkih programa. Složeniproblem analize slijednih upravljačkih programa razložen je uviše hijerarhijskih razina: leksička, sintaksna i semantičkaanaliza. U radu se razmatra problem izvedbe sintaksnoganalizatora. Pokazano je da sintaksna ispravnost naredbe ovisi ostrukturi analizirane naredbe, o strukturama naredbi koje seizvode prije analizirane naredbe, te o strukturama naredbi kojese izvode nakon analizirane naredbe. Razvijena je gramatika kojauključuje analizu prethodnog i budućeg konteksta. Predloženagramatika primjenjena je za analizu radnih programa upravljačkihračunala alatnih strojeva.
  Ključne riječi: dinamički interpretator, sintaksna analiza sustava za rad u stvarnom vremenu, slijedni upravljački program, upravljanje alatnim strojem

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O hrvatskom nazivlju u području računarstva i informacijske tehnologije

  Autori:
  Budin, Leo
  Časopis: Journal of Computing and Information Technology (CIT)
  Broj: 1
  ISSN: 1330-1136
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 75 do 78
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Hrvatsko nazivlje u područjima računarstva i informacijsketehnologije vrlo je šaroliko zbog nekritičkog prihvaćanjaprijevoda engleskih pojmova. Čak i u nazivima područja postojestanovite nesuglasice. U radu se stoga obrazlažu i opisuju naziviračnarska znanost i tehnika, računarstvo, informacijska znanost,informacijska tehnologija i informatika.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prikaz knjige K. Tarnay: Protocol Specification and Testing

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Časopis: Automatika
  Broj: 34
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 122 do 123
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Modification of Cache Coherence Protocols for the Distributed Environment

  Autori:
  Srbljić, Siniša (120804)
  Časopis: Automatika
  Broj: 1
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 34
  Godina: 1993
  Stranice: od 29 do 40
  Broj referenci: 24
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je razvijena jedna grupa protokola za usklađivanjesadržaja kopija istog podatka u distribuiranim sustavima sraspodijeljenom memorijom. Usklađivanje kopija istog podatkaostvaruje se putem izmjene poruka između čvorova distribuiranogsustava povezanih prospojnom komunikacijskom mrežom proizvoljnestrukture. Protokoli su izrađeni na temelju sedam poznatihprotokola koji se koriste za usklađivanje sadržaja privatnihpriručnih memorija i glavne memorije višeprocesorskihsabirničkih sustava (Write-Through, Write-Once, Synapse,Illinois, Firefly, Berkeley i Dragon). Za opis ugradnje protokolau distribuiranu okolinu predložen je poseban formalizam zasnovanna Mealyovim konačnim automatima.
  Ključne riječi: distribuirani sustavi, formalni model, izmjena poruka, kopije podataka, Mealyev konačni automat, protokoli za usklađivanje sadržaja kopija istog podatka

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Današnje stanje i predvidljiva budućnost informacijske tehnologije i njezine primjene u proizvodnim sustavima

  Autori:
  Budin, Leo
  Časopis: Tekstil, Časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju
  Broj: 1
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 44
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 9
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom kratkom pregledu opisuje se današnje stanje u razvitku računalne i komunikacijske tehnologije, za koje se u posljednje vrijeme pojavljuje objedinjavajući naziv informacijska tehnologija (IT). Ukazuje se na mogućnosti današnjih tehnoloških rješenja i važnost standardizacije na svim razinama ostvarivanja sustava. Posebice se obrazlaže osnovna zamisao otvorenih sustava koja bi trebala omogućiti jednostavniju izgradnju i prirodni rast računalom integrirane proizvodnje.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Izgradnja ugrađenog programabilnog logičkog kontrolera u modularnoj multiprocesorskoj upravljačkoj jedinici

  Autori:
  Grčanac, Tomislav
  Paučić, Darko
  Naslov zbornika: 3. SONT-Zbornik III
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 105 do 108
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Potreba za jednostavnom prilagodbom upravljačkih jedinica (CNC)na različite alatne strojeve uvjetuje korištenje programabilnihlogičkih kontrolera (PLC) kao dijela upravljačkih jedinica. PLCmože biti programski zadatak u jednoprocesorskoj upravljačkoj j edinici ili modul s vlastitim mikroprocesorom u višeprocesorskojjedinici. Opisane su specifičnosti PLC-a u upravljačkoj jedinicigdje je svakoj funkciji pridijeljen poseban modul smikroprocesorom. Posebno se opisuje sklopovlje, programski modeli izvođenje programa u PLC-u.

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Extended State Machine as a Formal Model of Data Replication Coherence Protocols

  Autori:
  Grčanac, Tomislav
  Srbljić, Siniša (120804)
  Naslov zbornika: Proc. of the 14th Int. Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1992
  Stranice: od 115 do 120
  Skup: ITI '92 - 14th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.09.92 do 18.09.92

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Algoritam za brzi prikaz i sjenčanje poligona

  Autori:
  Mihajlović, Željka
  Mihajlović, S.
  Urh, Z.
  Naslov zbornika: XXXV jugoslavenska konferencija ETAN-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-80509-03-5
  Stranice: od 345 do 352
  Skup: XXXV jugoslavenska konferencija ETAN-a
  Održan: od 03.06.91 do 07.06.91
  Sažetak: U članku je opisan postupak brzog iscrtavanja poligona. U sampostupak iscrtavanja ukomponirano je sjenčanje i skrivanjepovršina metodom Z-buffera. Time je ostvaren cjelokupan prikaz 3Dpoligona. Osnovna metoda koja je korištena u postupku iscrtavanjapoligona, sjenčanja i skrivnaja ploha je DDA metoda. Postupak se zasniva na cjelobrojnoj aritmetici. Prednost ovakvog načinasjenčanaja je u brzini i mogućnosti sklopovske implementacije.
  Ključne riječi: računarska grafika, sjenčanje poligona, z-buffer, DDA algoritam.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Jedan pristup vizualizaciji trodimenzionalnih fraktalnih objekata

  Autori:
  Mihajlović, Željka
  Mihajlović, S.
  Naslov zbornika: Proc. of the 37th International Annual Gathering KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 631 do 634
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: U članku je opisan postupak oblikovanja trodimenzionalnihfraktalnih objekata metodom prikaza volumena. Korištena metodapoznata je pod imenom "pokretne kocke". Ta metoda je razrađena imodificirana kako bi se smanjila količina ulaznih podataka.Modificirana metoda upotrebljiva je i kod postupaka vizualizacije volumena u mnogim drugim područjima znanosti.
  Ključne riječi: vizualizacija, prikaz volumena, fraktali, pokretne kocke

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vizualizacija 3D objekata

  Autori:
  Mihajlović, Željka
  Mihajlović, S.
  Naslov zbornika: MTS Mikroračunala u tehničkim sustavima
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-385-0114-5
  Stranice: od 3144 do 3149
  Skup: MIPRO
  Održan: od 18.05.92 do 21.05.92
  Sažetak: U radu su razmotreni postupci vizualizacije trodimenzionalnihobjekata. Posebno je razrađena metoda poznata pod imenom pokretnekocke. Razrađeni su problemi koji se mogu javiti upotrebom ovemetode, te je predloženo rješenje. Metoda pokretnih kocakaupotrebljena je za prikaz 3D fraktalnih objekata.
  Ključne riječi: vizualizacija, pokretne kocke, fraktalni objekti

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 3D rekonstrukcija fraktalnih skupova

  Autori:
  Mihajlović, Željka
  Mihajlović, S.
  Naslov zbornika: Proc. of the International Conference Design to Manufacture in Modern Industry
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bled, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-345-0100-0
  Stranice: od 326 do 333
  Skup: International Conference Design to Manufacture in Modern Industry
  Održan: od 07.06.93 do 09.06.93

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena simplex algoritma kod prikaza konveksnih tijela u žičnoj formi

  Autori:
  Mihajlović, Željka
  Babić, S.
  Naslov zbornika: MIPRO
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6042-01-0
  Stranice: od 2110 do 2115
  Skup: MIPRO
  Održan: od 24.05.93 do 27.05.93
  Sažetak: U tekstu je opisana jedna mogućnost primjene simplex algoritma uračunarskoj grafici. Pretpostavka je da je tijelo zadano pomoćujednadžbi ravnina s kojima je aproksimirana površina tog tijela.Iz zadanih jednadžbi ravnina pomoću simplex algoritmaizračunavaju se koordinate vrhova tijela, te stvara popis bridovai poligona zadanog tijela. Prednost ovog postupka je ujednostavnom određivanju presjeka dvaju ili više tijela.
  Ključne riječi: računarska grafika, simplex algoritam

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Efikasan način statističkog raspoređivanja procesa

  Autori:
  Mrković, Miranda
  Naslov zbornika: MTS - Mikroračunala u tehničkim sustavima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  Stranice: od 3115 do 3119
  Skup: MIPRO
  Održan: od 18.05.92 do 21.05.92
  Sažetak: U radu je opisan efikasan način za ostvarivanje statičkograspoređivanja procesa. U postupak raspoređivanja uključeno je iraspoređivanje sredstava. Proces se raspoređuje samo ako suispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje. Postupak se zasniva nalogičkom obliku funkcije odabira alternaiva. Dan je osvrt naprimjenu opisanog postupka u sustavima za rad u stavrnom vremenu.

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Logički oblik funkcije odabira alternativa

  Autori:
  Mrković, Miranda
  Naslov zbornika: 3. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 142 do 144
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Prilikom formuliranja problema odbira i prihvata rješenja osnovoje definirati skup iz kojeg se vrši odabir i funkcija odabira iztog skupa. Ovaj rad se bavi logičkom formom funkcije odabira.Takva forma omogućava da se s funkcijom odabira barata kao slogičkom funkcijom i zbog toga jednostavnije dođe do rješenja.

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Parallel Algoirthm for Tearing Large-Scale Networks

  Autori:
  Bunjevac, Hrvoje (165832)
  Naslov zbornika: 3. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 16 do 18
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: U radu je opsan pralelni heuristički algoritam za dekompozicijuelektroničkih sklopova i sistema. Graf se dijeli na podgrafove spodjednakim brojem čvorrova na taj način da se grupiraju čvorovikoji su jako povezan, a pokušava se razdvojiti skupineuklanjanjem što manjeg broja čvorova. Algoritam je primjenjen naproblem paralelne blok dekompozicije izbacivanjem čvorova.

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Adaptive Algorithm for Distributed Share Memory Management

  Autori:
  Bunjevac, Hrvoje (165832)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: ITI '93, Proceedings of the 15th International Conference on Information T. Int.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 245 do 250
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Jezgra operacijskog sustava za rad u stvarnom vremenu

  Autori:
  Budin, Leo
  Brašnić, D.
  Hrustić, Z.
  Naslov zbornika: 38. međunarodni skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 194 do 196
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An Implementation of a Large Scale Circuit Simulator on a Multi-Prrocessor System

  Autori:
  Omrčen-Čeko, Goran
  Naslov zbornika: Proc. of the 15th Int. Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 407 do 411
  Skup: ITI '93 - 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93
  Sažetak: Rješavanje velikih sustava linearnih algebarskih jednadžbi jejedan od problema koji se javlja kod analize elektroničkihsklopova velikog stupnja složenosti. Sustav jednadžbi kojeopisuju sklop razdijeljen je na dijelove kako bi se omogućiloparalelno procesiranje. Prikazan je efikasan način spremanjavelikog sustava jednadžbi u višeprocesorskoj okoline iuspoređen sa standardnim tehnikama za spremanje matrica.Analiziran je i algoritam pogodan za rješavanje tako spremljenogsustava jednadžbi. Predloženi algoritam ugrađen je u program zaanalizu elektroničkih sklopova velikog stupnja složenosti.
  Ključne riječi: analiza VLSI sklopova, dijeljenje sklopa, paralelno procesiranje

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analytical Performance Evaluation of Data Replication Based Shared Memory Model

  Autori:
  Srbljić, Siniša (120804)
  Budin, Leo
  Naslov zbornika: Proc. of the Second International Symposium on High Performance Distr. Comp.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Spokane, Washington, USA
  Godina: 1993
  Stranice: od 326 do 335
  Skup: 2nd International Symposium on High Performance Distributed Computing
  Održan: od 20.07.93 do 23.07.93

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Design of the Ownership Control Algorithm for Data Replication Coherence Protocols

  Autori:
  Srbljić, Siniša (120804)
  Naslov zbornika: Proc. of the 14th Int. Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1992
  Stranice: od 273 do 278
  Skup: ITI '92 - 14th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.09.92 do 18.09.92

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Implementation of Coherence Protocols on Transputer Networks

  Autori:
  Srbljić, Siniša (120804)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 38. međunarodnog godišnjeg skupa KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 189 do 193
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.03.93

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An Asynchronous Ownership Control Algorithm for Berkeley Protocol

  Autori:
  Srbljić, Siniša (120804)
  Naslov zbornika: Proc. of the 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 287 do 294
  Skup: ITI '93 - 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Personifikacija vizualnog korisničkog sučelja korištenjem metoda vizualnog programiranja

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Delija, D.
  Naslov zbornika: Zbornik radova XV simpozijuma o informacijskim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 1471 do 1477
  Skup: XV simpozij o informacijskim tehnologijama
  Održan: od 25.03.91 do 29.03.91
  Sažetak: U radu se razmatra prilagođavanje korisničkog sučelja potrebamakorisnika primjenom metoda vizualnog programiranja. Razmatraju sezahtjevi koji se postavljaju na takvo vizualno korisničkosučelje, te njegova svojstva. Personificiranje jednostavnoginterpretatora vizualnog jezika ilustrira koncepte postupka.
  Ključne riječi: korisnička sučelja, zahtjevi na vizualna korisnička sučelja, vizualno programiranje

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Klasifikacija modela oporavka od pogrešaka u interaktivnim sistemima

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Meštrović, V.
  Naslov zbornika: Zbornik radova XV simpozijuma o informacijskim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 1211 do 1218
  Skup: XV simpozij o informacijskim tehnologijama
  Održan: od 25.03.91 do 29.03.91
  Sažetak: U radu su analizirani neki poznati modeli za oporavak odpogrešaka u interaktivnim sistemima. S obzirom na zastupljenost naredbi oporavka, ovi su modeli klasificirani kao monadički,diadički i triadički. Modeli se analiziraju s obzirom narelevantna svojstva.
  Ključne riječi: interaktivni sistemi, oporavak od pogrešaka, klasifikacija modela oporavka

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An Integrated Environment for Specification os OSI Systems

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Žilić, Ž.
  Naslov zbornika: Proc. of the IEEE Conf. MELECON 91
  Jezik: engleski
  Mjesto: New York, USA
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0-87942-655-1
  Stranice: od 1011 do 1014
  Skup: IEEE Conference MELECON '91, 6th Mediterranean Electrotechnical Conference
  Održan: od 22.05.91 do 24.05.91

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Model arhitekture strukturnog editora temeljen na prispojnoj mreži

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Naslov zbornika: ETAN
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-80509-03-5
  Stranice: od 59 do 66
  Skup: XXXV jugoslavenska konferencija ETAN-a
  Održan: od 03.06.91 do 07.06.91
  Sažetak: U radu se opisuje model arhitekture strukturnog editora, koji setemelji na prospojnoj mreži. Model je razvijen korištenjem posebnog prikaza strukture stabla dvodimenzionalnom dvostrukopovezanom strukturom. Osnovne su operacije ostvarene izmjenamakazaljki na pojedine memorijske ćelije u kojima se pohranjujudeskriptori čvorova, što navodi na primjenu prospojne mreže.Operacijska semantika funkcionalnosti modela opisana jedinamičkom algebrom, iz čega su izvedene dvije sklopovske implementacije.
  Ključne riječi: model strukturnog editora, prospojne mreže, operacijska semantika, dinamičke algebre

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Execution of Visual Programming Language Based User Interfaces

  Autori:
  Delija, D.
  Glavinić, Vlado
  Naslov zbornika: Zbornik radova 3. međunarodnog simpozija o novim tehnologijama
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 23 do 28
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: U radu se pokazuje kako se ostvaruje vizualno korisničko sučeljepomoću vizualnog programskog jezika, te se definira unutarnja građa vizualnog korisničkog sučelja. Prikazuje se procesizgradnje vizualnih izraza, a također se razmatraju načiniprevođenja i analize grafičkih primitiva u složenije strukture.Daje se osvrt na potrebu za pravilnim strukturiranjem podataka zavizualno korisničko sučelje i vizualni programski jezik.
  Ključne riječi: visual user interfaces, visual programming, data structuring

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: A Processor Architecture for Structured Text Manipulation

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Naslov zbornika: Zbornik 3. međunarodnog simpozija o novim tehnologijama
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 29 do 34
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Prihvaćeni suvremeni pristup obradi teksta predviđa strukturnuparadigmu, što implicira odgovarajući procesor svojstvene strukture dokumenta. Prikladno odabrana arhitektura procesoramože poboljšati njegova vremenska svojstva. U ovom se radu predlaže arhitektura procesora za strukturni editor, koja jetemeljena na internom prikazu uobičajene strukture stabla dvodimenzionalnom dvostruko povezanom listom. Arhitektura jeformalno opisana putem dinamičkih algebri. Iz takvog opisa se izvode mogući paralelizmi, što vodi na arhitekture procesoraželjenih svojstava.
  Ključne riječi: arhitektura procesora, strukturni editor, reprezentacija strukture stabla

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Studij računarstva na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu

  Autori:
  Budin, Leo
  Glavinić, Vlado
  Peruško, Uroš
  Ribarić, Slobodan
  Naslov zbornika: Zbornik radova 7. godišnjeg skupa KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 187 do 193
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Nakon uvodnog objašnjenja pojmova vezanih za područjeračunarstva, u ovom je radu prikazan povijesni razvoj nastave računarstva na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Dan je kritički osvrt na sadašnji nastavni plan u dodiplomskom dijelu studija. Specificirana su potrebna znanja za studijračunarstva i predložen je novi nastavni plan.
  Ključne riječi: nastava računarstva, nastavni plan računarstva, osvrt

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Designing Systems for Highly Parallel and Distributed Computing

  Autori:
  Vidović, Nino
  Vrsalović, Dalibor F.
  Budin, Leo
  Naslov zbornika: Proceedings of the 24th Hawaii International Conference on Systems Sciences
  Jezik: engleski
  Mjesto: Koloa, Hawaii, USA
  Godina: 1991
  Stranice: od 75 do 84
  Skup: 24th Hawaii International Conference on Systems Sciences
  Održan: od 08.01.91 do 11.01.91

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Performance Issues in IEEE 802.6 MAN Subnetwork

  Autori:
  Žilić, Ž.
  Peškir, Goran
  Naslov zbornika: Proc. of the IEEE Conf. MELECON '91, 6th Mediterrane. Electrotechn. Conf. Vol II
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0-87942-655-1
  Stranice: od 1007 do 1010
  Skup: IEEE Conference MELECON '91, 6th Mediterranean Electrotechnical Conference
  Održan: od 22.05.91 do 24.05.91

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Synchronization in Distributed Discrete-Event Simulation of Real-Time Systems

  Autori:
  Sruk, Vlado (162862)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik 3. SONT; 04 Računarstvo, telekomunikacije i informatika
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-03-3
  Stranice: od 72 do 75
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Simulacije složenih sustava za rad u stvarnom vremenu zahtijevaju močne računarske resurse i zauzimaju značajan dio procesorskog vremena. Uzimajući u obzir paralelizam sadržan u takvim sustavima moguće je ubrzati proces simulacije koristeći umrežena računala. Ubrzanje provoPenja simulacije postiže se paralelnim izvoPenjem simuliranih dogaPaja, što zahtijeva korištenje dodatnihmehanizama ne samo za sinkronizaciju paralelnih procesa simulacije nego i sinkronizaciju dogaPaja unutar sustava za rad u stvarnom vremenu. Uovom radu su opisana dva pristupa za razrješavanje sinkronizacijskih problema.
  Ključne riječi: simulacija diskretnih događaja, sustavi za rad u stvarnom vremenu

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Design Methodology for Embedded Computer Systems in Ada Style

  Autori:
  Sruk, Vlado (162862)
  Naslov zbornika: Zbornik: MTS - Mikroračunala u tehničkim sustavima, MIPRO '92
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1992
  Stranice: od 109 do 114
  Skup: MIPRO '92
  Održan: od 18.05.92 do 21.05.92
  Sažetak: Izrada programske podrške ugrađenih računarskih sustava bitnoovisi o odabranoj metodologiji, te o djelotvornom razvojnomokolišu. Koncepcije primjenjene u jeziku ADA prikladne su zapostupak projektiranja sustava počevši od specifikacije, razrademodula, integracije sustava i njegovog održavanja. U radu seopisuju osnovne značajke metodologije projektiranja zasnovane natim koncepcijama.
  Ključne riječi: metodologija projektiranja, programski jezik ADA, ugrađeni računarski sustavi

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Data Replication Coherence Protocols Simulation Environmet

  Autori:
  Sruk, Vlado (162862)
  Srbljić, Siniša (120804)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 14th Int. Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1992
  Stranice: od 409 do 413
  Skup: ITI '92 - 14th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.09.92 do 18.09.92

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Comparison of Data Replication Coherence Protocols for Distributed Systems

  Autori:
  Sruk, Vlado (162862)
  Srbljić, Siniša (120804)
  Naslov zbornika: Proceedings of the 15th Int. Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 295 do 302
  Skup: ITI '93 - 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dynamic Algebras as a Formalism for Description of Processor Architectures

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Urednici
  Ribarić, Slobodan
  Čišić, Dragan
  Griparić, Branko
  Novak, Jadranko
  Naslov zbornika: Zbornik: MIS - Mikroračunala u inteligentnim informacijskim sustavima, MIPRO '92
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-385-0115-3
  Stranice: od 103 do 109
  Skup: MIPRO '92
  Održan: od 18.05.92 do 21.05.92
  Sažetak: Iako su formalne metode prisutne u sklopovskoj domeni, prikladnise formalizam za uslojeni opis arhitekture sistema treba još razraditi. Jedan se formalizam iz domene operacijskespecifikacije čini posve primjenjivim za ovu zadaću. Dinamičkealgebre pružaju objedinjeni kontekst opisa u kojem se možeprovesti usklađivanje apstrakcije uvođenjem detalja u koracima. Učlanku se ilustrira izražajna moć dinamičkih algebri uspecifikaciji arhitekture procesora izlaganjem nekih pitanja uformalnom opisu jednog simboličkog procesora.
  Ključne riječi: operacijska specifikacija, dinamičke algebre, usklađivanje apstrakcije, specifikacija arhitekture procesora

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An Approach to Distributed Application Definition by Remote Operation Invocation

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Sandri, Roberto
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 14th International Conference on Information Technology Int.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1992
  Stranice: od 243 do 248
  Skup: ITI '92 - 14th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.09.92 do 18.09.92

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Korištenje formalizama za opis konkurentnih procesa u opisu digitalnih sistema

  Autori:
  Bosnar, Darko
  Žilić, Ž.
  Naslov zbornika: Zbornik radova: XXXV jugoslavenska konferencija ETAN-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-80509-03-5
  Stranice: od 99 do 106
  Skup: XXXV jugoslavenska konferencija ETAN-a
  Održan: od 03.06.91 do 07.06.91
  Sažetak: Dan je jezik za opis digitalnih sistema. Predloženi jezikutemeljen je na formalizmu za opis konkurentnih procesa. Naprimjeru su pokazane karakteristike jezika.

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Control Unit Design Concepts Relating Machine Tool Performance Demands

  Autori:
  Radej, Joško (39562)
  Srbljić, Siniša (120804)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova: 03, 3. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-02-5
  Stranice: od 74 do 78
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Proizvodne i uporabne karakteristike alatnih strojeva danasuglavnom ovise o mogućnostima upravljačkih sustava. U tom pogledupostavljaju se zahtjevi za povećanjem brzine i točnosti obradekao i slo'enosti izgrađenih dijelova. Uz to što se postupci zarukovanje i programiranje nastoje pojednostaviti primjenomrazvijenih grafičkih metoda i višefunkcionalnih tipaka, procesiobrade postaju sve samostojniji u odnosu na neposredno prisustvočovjeka. To se posti'e primjenom suvremenih komunokacijskihsredstava i namjenskih protokola za umre'avanje računala.Ispunjavanje svih tih slo'enih zahtjeva rezultira sa specifičnomprogramskom i sklopovskom građom upravljačkih računala. Opisanasu neka novija svojstva upravljačkih sustava kao i globalnastruktura njihove modularne građe.

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Reduction of Network Traffic in Flexible Manufacturing Systems

  Autori:
  Srbljić, Siniša (120804)
  Budin, Leo
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova: 04 Računarstvo, telekomunikacije i informatika, 3. SONT
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-03-3
  Stranice: od 66 do 71
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Upravljački podsustav prilagodljivih proizvodnih sustava (PPS) jesloženi distribuirani sustav koji mora zadovoljiti uvjete rada ustvarnom vremenu. Osnovno svojstvo tog distribuiranogupravljačkog sustava je velika količina informacija koja seizmjenjuje za vrijeme rada PPS. Postoje dva tipa informacija kojese izmjenjuju: podaci i upravljački programi. Predložena su dvapostupka za smanjivanje prometa u komunikacijskoj mrežiupravljačkog sustava: uvođenje više kopija istog podatka idinamička interpretacija upravljačkih programa. Dani postupciotvaraju dodatne probleme koji se moraju riješiti: kopije istogpodatka moraju biti međusobno konzistentne i arhitekturadinamičkog interpretatora mora biti prilagođena radu u stvarnomvremenu.

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Digital Control of Arc Furnace Operation

  Autori:
  Ilić, Dubravka
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova: 04 Računarstvo, telekomunikacije i informatika, 3. SONT
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Model digitalnog regulatora za pomak elektroda elektrolučne peći

  Autori:
  Ilić, Dubravka
  Urednici
  Kecman, Vojislav
  Naslov zbornika: Zbornik radova: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 140 do 143
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Radi što ekonomičnije proizvodnje proizvoda zahtijevane kvaliteteu unutrašnjosti elektrolučne peći, potrebno je pouzdanoregulirati razmak između elektroda i metalnog punjenja peći.Uključuje li se računalo u proces proizvodnje, ono treba, izmeđuostalog, preuzeti ulogu analognog regulatora impedancije luka sciljem jednostavnijeg i pouzdanijeg ostvarivanja njegove uloge.Da bi se analogni regulator mogao zamijeniti digitalnim, potrebnoje izraditi model digitalnog regulatora koji je opisan u ovomčlanku.

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Task Synchronization in the Network Oriented Real Time Operating Systems for the Personal Computers

  Autori:
  Delija, D.
  Urednici
  Kecman, Vojislav
  Naslov zbornika: Zbornik radova: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 225 do 228
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: U ovom se radu razmatraju problemi vezani za sinkronizacijuzadataka i njihovu međusobnu komunikaciju na višekorisničkom ivišezadačnom operacijskom sustavu za rad u realnom vremenu napersonalnim računalima, te pripadni koncept distribuiraneaplikacije. Razmatraju se situacije vezane za pojedinačnoračunalo, te za mrežne sustave. Razmatra se politika povezivanjaračunala u obliku logičke sabirnice, te zahtijevi koji iz togaprizlaze na operacijski sustav i mrežu, te na primjenu modelatoka podataka za granju distribuirane aplikacije. Kao primjer,navodi se operacijski sustav QNX za PC kompatibilna računala iopisuju se njegova rješenja.

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Functional Approach in Evaluation of the Machine Tool Computer Systems

  Autori:
  Budin, Leo
  Peruško, Uroš
  Radej, Joško (39562)
  Srbljić, Siniša (120804)
  Urednici
  Crnošija, Petar
  Naslov zbornika: Zbornik radova: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 618 do 621
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Računalski sustavi za upravljanje alatnim strojevima iskazuju usvojoj modularnoj građi široku primjenu novih mikroračunarskihtehnologija i postupaka. Modularna arhitektura računala, koja setemelji na funkcionalnom principu, prilagođena je ne samozahtjevima različitih vrsta alatnih strojeva, nego u velikeodređuje njihovo racionalno korištenje u danom proizvodnomprocesu. U radu su razmatrana neka va'nija svojstva upravljačkihsustava i njihova funkcionalna ovisnost o konfiguraciji stroja,proizvodnom procesu i načinu upotrebe kao kriteriji za izboruprav;ljačkih računala.

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Digitalni sustav upravljanja pomakom elektroda elektrohidrauličke lučne peći

  Autori:
  Ilić, Dubravka
  Urednici
  Boršić, Mladen
  Mahović, Sanjin
  Naslov zbornika: Zbornik radova: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 499 do 502
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Radi što ekonomičnije proizvodnje proizvoda zahtijevane kvaliteteu unutrašnjosti elektrolučne peći, potrebno je pouzdanoregulirati razmak između elektroda i metalnog punjenja peći.Uključuje li se računalo u proces proizvodnje, ono treba, izmeđuostalog, preuzeti ulogu analognog regulatora impedancije luka sciljem jednostavnijeg i pouzdanijeg ostvarivanja njegove uloge.Da bi se analogni regulator mogao zamijeniti digitalnim, potrebnoje izraditi model digitalnog regulatora koji je opisan u ovomčlanku.

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dodjeljivanje memorijskog prostora u jezgri operacijskog sustava za rad u stvarnom vremenu (HRTOS)

  Autori:
  Peruško, Uroš
  Rački, Relja
  Urednici
  Budin, Leo
  Naslov zbornika: Zbornik: MTS - Mikroračunala u tehničkim sustavima, MIPRO '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6042-01-0
  Stranice: od 58 do 63
  Skup: MIPRO '93
  Održan: od 24.05.93 do 27.05.93
  Sažetak: U radu je opisan način dodjeljivanja memorije procesima u jezgrioperacijskog sustava za rad u stvarnom vremenu (HRTOS). Zaosiguravanje zaštite pristupa pojedinim stranicama memorijekoristi se sklop za baratanje memorijom. Da bi se osiguralapredvidivost vremena pristupa podacima korišten je modelorganizacije fizičke memorije koji isključuje naknadu izmjenumemorisjkih stranica. Jezgra HRTOS je namijenjena za rad sastacionarnim sustavom zadataka u kojem su veličine zadatakapoznate, a time i broj potrebnih stranica za svaki zadatak. Svememorijske stranice jezgre i zadataka se nalaze u radnojmemoriji, te su zbog toga tablice preslikavanja memorijskogprostora određene prije početka izvođenja zadataka.

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An Aproach in Machine Tool Simulation

  Autori:
  Radej, Joško (39562)
  Peruško, Uroš
  Budin, Leo
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 15th International Conference on Information Technology Int.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 275 do 280
  Skup: ITI '93 - 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pogonske sabirnice-jedna alternativa umrežavanja procesne periferije u sklopu CIM

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Zbornik radova: CIM '93 - 2. medjunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 43 do 52
  Skup: CIM '93 - 2. medjunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Održan: od 18.11.93 do 18.11.93
  Sažetak: U radu je dan kratki pregled pogonskih sabirnica - posebnog tipaindustrijskih lokalnih mreža korištenih u najnižem slojuautomatizacije tvornice, za povezivanje procesne periferije.Nakon uvodnih definicija opisana je domena pogonskih sabirnica,unutar šireg područja komunikacija za proizvodnju, kao ikarakteristična troslojna arhitektura. Svojstva tih slojevakomentirana su u nastavku. Rad također komentirastandardizacijske napore.
  Ključne riječi: pogonske sabirnice, troslojna arhitektura, CIM

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razvoj distribuirane aplikacije unutar funkcijskog profila MAP

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Stojanović, Milan
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Zbornik radova: CIM '93 - 2. medjunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 53 do 61
  Skup: CIM '93 - 2. medjunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva
  Održan: od 18.11.93 do 18.11.93
  Sažetak: Ostvarivanje jedinstvene komunikacije u proizvodnoj okoliniomogućeno je funkcijskim profilom MAP/TOP. Funkcionalnostaplikacijskog sloja protokolskog sloga MAP utvrđena jespecifikacijom proizvodnih poruka (MMS). U radu je opisan modelna kojem se standard MMS zasniva, te su navedene njegoverelevantne značajke. Za pojednostavljenu proizvodnu napravuprikazano je modeliranje sredstvima MMS i razvoj pripadneimplementacije.
  Ključne riječi: proizvodna okolina, razvoj distribuirane aplikacije, MMS

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An Overview of the NUMAchine Multiprocessor Project

  Autori:
  Abdelrahman, T.
  Brown, S.
  Mowry, T.
  Sevcik, K.
  Stumm, M.
  Vranešić, Zvonko
  Srbljić, Siniša (120804)
  Žilić, Ž.
  Pereira, P.
  Elkateeb, A.
  Urednici
  West, Edmund
  Naslov zbornika: Proceedings of the Supercomputing Symposium '94
  Jezik: engleski
  Mjesto: Toronto, Kanada
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0-7727-9000-0
  Stranice: od 283 do 295
  Skup: Canada's 8th Annual Int. High Performance Computing Conference
  Održan: od 06.06.94 do 08.06.94

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Performance Prediction for Different Consistency Schemes in Distributed Shared Memory Systems

  Autori:
  Srbljić, Siniša (120804)
  Vranešić, Zvonko
  Budin, Leo
  Urednici
  Fox, Geoffrey
  Naslov zbornika: Proceedings oh the 3rd IEEE Int. Symposium on High-Performance Distr. Computing
  Jezik: engleski
  Mjesto: San Francisco, USA
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0-8186-6395-2
  Stranice: od 295 do 302
  Skup: 3rd IEEE Int. Symposium on High-Performance Distributed Computing
  Održan: od 03.08.94 do 05.08.94

 57. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vizualizacija uzorkovanih podataka u medicini i strojarstvu

  Autori:
  Mihajlović, Željka
  Mihajlović, S.
  Urednici
  Budin, Leo
  Naslov zbornika: MTS-Mikroračunala u tehničkim sustavima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6042-13-4
  Stranice: od 2.106 do 2.111
  Skup: MIPRO '95
  Održan: od 22.05.95 do 26.05.95
  Sažetak: Razmotreni su postupci uzorkovanja trodimenzionalnih podataka, te njihova daljnja obrada. Dobiveni podaci mogu se vizualizirati na razne načine: prikazom poprečnih presjeka, njihovom animacijom, prikazom kontura ili prikazom trodimenzionalnih restauriranih objekata. Na osnovi uzorkovanih podataka dobivenih raznim metodama kao što su računarska tomografija (CT), magnetska rezonancija (MR), restaurirani su i prikazani trodimenzionalni objekti. Objekti koji se uzorkuju mogu biti razni objekti bilo iz područja medicine, strojarstva ili nekog drugog područja.
  Ključne riječi: računarska grafika, vizualizacija, prikaz volumena

 58. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza odstupanja b-krivulja za zadane test funkcije

  Autori:
  Gambin, Dejan
  Mihajlović, Željka
  Urednici
  Budin, Leo
  Naslov zbornika: MTS - Mikroračunala u tehničkim sustavima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6042-13-4
  Stranice: od 2.118 do 2.123
  Skup: MIPRO '95
  Održan: od 22.05.95 do 26.05.95
  Sažetak: U radu su razrađene B-elastične krivulje. Za ocjenu krivulja korištene su test funkcije. Kod interpolacije odabranog skupa točaka promatrano je i uspoređeno ponašanje test funkcija i B-elastičnih krivulja. Razmatran je utjecaj rubnih uvjeta na srednje i maksimalno kvadratno odstupanje za tri test funkcije. Rezultati su grafički i tablično prikazani.
  Ključne riječi: računarska grafika, krivulje

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Interaktivno grafičko sučelje za definiranje i oblikovanje površina

  Autori:
  Filipčić, Damir
  Mihajlović, Željka
  Naslov zbornika: Zbornik radova 40. jubilarnog godišnjeg skupa KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 168 do 171
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: Razrađeno je interaktivno grafičko sučelje za definiranje i oblikovanje NURBS površina. Početna kontrolna mreža upisana je u ASCII datoteci. Nakon učitavanja početne mreže u program, položaj kontrolnih točaka može biti promijenjen. Dodavanje novih kontrolnih točaka također je omogućeni. Sčelje također omogućava pregled površine putem tri ortogonalne i jedne perspektivne projekcije.

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Iskustva u radu s programskim paketom ISODE

  Autori:
  Omrčen-Čeko, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik radova 40. jubilarnog godišnjeg skupa KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 139 do 141
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: ISODE (ISO Development Environment) je programska okolina implementirana na Internet skupu protokola (TCP/IP) za razvoj aplikacija koje koriste usluge iz viših slojeva OSI referntnog modela. Zbog svoje strukturiranosti i konzistentnosti u primjeni ISODE pruža odličan uvid u usluge viših slojeva OSI modela koje stoje na raspolaganju programerima distribuiranih mrežnih aplikacija. U ovom su članku prikazana iskustva pri izvedbi nekih interaktivnih distribuiranih aplikacija u skladu s međunarodnim standardima. Usluge aplikacijskog sloja za upravljanje spojem (ACSE), pouzdani prijenos podataka (RTSE) i poziv udaljenih operacija (ROSE) pokazale su se izuzetno korisnim alatom za aplikacijskog programera.

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjenjivost tehnika projektiranja sustava neosjetljivih na pogreške

  Autori:
  Cvjetko, Miljenko
  Sruk, Vlado (162862)
  Lukša, Darko
  Urednici
  Budin, Leo
  Naslov zbornika: MTS - Mikroračunala u tehničkim sustavima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6042-13-4
  Stranice: od 2.67 do 2.72
  Skup: MIPRO '95
  Održan: od 22.05.95 do 26.05.95

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Programski sustavi procesne informatike

  Autori:
  Budin, Leo
  Urednici
  Kljajić, J.
  Budin, Leo
  Naslov zbornika: Zbornik radova seminara: Procesna informatika u Hrvatskoj elektroprivredi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6042-04-5
  Stranice: od 6-1 do 6-9
  Skup: MIPRO '93
  Održan: od 24.05.93 do 27.05.93

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: On Semantics Representation of LOTOS Programs

  Autori:
  Motik, Boris
  Glavinić, Vlado
  Urednici
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Kalpić, Damir
  Naslov zbornika: Proc. 17th Int. Conference on Information Technology Interfaces - ITI '95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 217 do 224
  Skup: ITI '95 - 17th Int. Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 13.06.95 do 16.06.95

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: MMS Based Remote Control of a Robot Arm

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Motik, Boris
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Zbornik 3. međunardnog savjetovanja proizvodnog strojarstva CIM '95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: CIM '95 - 3. međunarodno savjetovanje proizvodnog strojarstva
  Održan: od 09.11.95 do 10.11.95

 65. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Architecture for a PROFIBUS Controller

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Salamunić-Car, G.
  Urednici
  Balestrin, P.
  Naslov zbornika: Proc. of the 5th International Symposium on New Technoligies
  Jezik: engleski
  Mjesto: Poreč
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6228-00-9
  Stranice: od 210 do 215
  Skup: 5th International Symposium on New Technologies - SONT
  Održan: od 25.09.95 do 27.09.95

 66. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Implications for Networked Multimedia in Administrative Workflow

  Autori:
  Vuković, Dragutin
  Glavinić, Vlado
  Urednici
  Balestrin, P.
  Naslov zbornika: Proc. of the 5th International Symposium on New Technologies
  Jezik: engleski
  Mjesto: Poreč
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6228-00-9
  Stranice: od 242 do 245
  Skup: 5th International Symposium on New Technologies - SONT
  Održan: od 25.09.95 do 27.09.95

 67. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Role of Information Technology in Organization Reengineering

  Autori:
  Budin, Leo
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Proc. of the 5th Internationa Simposium on New Technologies
  Jezik: engleski
  Mjesto: Poreč
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6228-00-9
  Stranice: od 207 do 209
  Skup: 5th International Symposium on New Technologies - SONT
  Održan: od 25.09.95 do 27.09.95

 68. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Intergraph Electronics Design Environment in University Laboratory

  Autori:
  Sruk, Vlado (162862)
  Peruško, Uroš
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Proc. of the 5th International Simposium on New Technologies
  Jezik: engleski
  Mjesto: Poreč
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6228-00-9
  Stranice: od 227 do 229
  Skup: 5th International Symposium on New Technologies - SONT
  Održan: od 25.09.95 do 27.09.95

 69. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Današnje stanje i budućnost računalnih sustava za rad u stvarnom vremenu

  Autori:
  Budin, Leo
  Naslov zbornika: Zbornik radova 39. godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 1 do 6
  Skup: 39. godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Računalni sustavi za rad u stvarnom vremenu moraju obavljati svoje funkcije sa strogo propisanim vremenskim ograničenjima. Oni su obilježeni složenim međudjelovanjem s okolinom. Svakim danom sve je više takvih sustava u različitim područjima primjene. Mnogi od njih su dijelovi sigurnosno kritičnih sustava i moraju bit vrlo pouzdani. Stoga će u razvoju budućih sustava za rad u stvarnom vremenu najveća pažnja biti posvećena upotrebi formalnih postupaka za specifikaciju, provjeru specifikacije, projektiranje i vrednovanje sustava.

 70. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Obrazovanje u području tehnike i tehnologije

  Autori:
  Budin, Leo
  Naslov zbornika: zbornik radova 39. godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 495 do 499
  Skup: 39. godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Ovaj rad je izvadak iz opsežnijeg rada koji obrađuje polazišta za izradu novog nastavnog programa Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Ovdje se navode samo ona opća razmišljanja povezana sa svim područjima tehnike i tehnologije.

 71. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neka razmišljanja u svezi s visokoškolskim obrazovanjem u području tehnike i tehnologije u osvit trećeg tisućljeća

  Autori:
  Budin, Leo
  Urednici
  Muljević, Vladimir
  Naslov zbornika: Razvitak i dostignuća tehničkih područja u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6002-01-9
  Stranice: od 325 do 331
  Skup: Znanstveni skup: Razvitak i dostignuća tehničkih područja u Hrvatskoj
  Održan: od 23.09.94 do 23.09.94
  Sažetak: U radu se opisuju opća razmišljanja povezana s ulogom tehnike i tehnologije na današnje življenje. Iz tih promišljanja proizlaze i zahtjevi na obrazovnu politiku u svim područjima tehnike i tehnologije i trebalo bi ih uzeti u obzir pri zasnivanju novih nastavnih programa na visokim učilištima.

 72. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neka razmišljanja u svezi s visokoškolskim obrazovanjem u području tehnike i tehnologije u osvit trećeg tisućljeća

  Autori:
  Budin, Leo
  Urednici
  Petak, Antun
  Naslov zbornika: Zbornika radova: Aktivnosti mladeži u znanosti i tehnici
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6091-09-7
  Stranice: od 136 do 149
  Skup: Okrugli stol "Budućnost izvanškolskih i izvannastavnih znanstvenih i tehničkih aktivnosti mladeži"
  Održan: od 25.06.94 do 25.06.94
  Sažetak: U radu se opisuju opća razmišljanja povezana s ulogom tehnike i tehnologije u današnjem življenju. Iz tih promišljanja proizlaze i zahtjevi na obrazovnu politiku u svim područjima tehnike i tehnologije i trebalo bi ih uzeti u obzir pri donošenju novih nastavnih programa na visokim učilištima.

 73. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uloga standardizacije u informacijskoj tehnologiji

  Autori:
  Budin, Leo
  Urednici
  Ružić, Nikola
  Begušić, Dinko
  Pavelin, Ivan
  Naslov zbornika: Conference on Software in Telecommunications and Computer Networks
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6114-07-0
  Stranice: od 43 do 54
  Skup: SoftCOM '95 - Conference on Software in Telecommunications and Computer Networks
  Održan: od 14.06.95 do 15.06.95
  Sažetak: U ovom preglednom radu opisuju se standardizacijske aktivnosti u području računalne i komunikacijske tehnologije za koje se u posljednje vrijeme sve ćešće koristi objedinjavajući naziv informacijska tehnologija (IT). Ukazuje se na mogućnosti današnjih tehnoloških rješenja i važnost standardizacije na svim razinama ostvarivanja sustava. Posebice se obrazlaže osnovna zamisao otvorenih sustava koja bi trebala omogućiti jednostavniju izgradnju i prirodni rast računalnih sustava.
  Ključne riječi: standardizacija, otvoreni sustavi

 74. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Polazišta zasnivanja i oblikovanja novog nastavnog programa Studija elektrotehnike i računarstva na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu

  Autori:
  Budin, Leo
  Urednici
  Perić, Nedjeljko
  Naslov zbornika: Nastava i organizacija nastave na tehničkim visokim učilištima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 20 do 35
  Skup: Okrugli stol: "Nastava i organizacija nastave na tehničkim visokim učilištima"
  Održan: od 16.02.94 do 16.02.94
  Sažetak: Ovaj tekst nastao je požurivanjem, pa time i užurbanim, sređivanjem bilježaka pripremljenih za skup Hrvatskog društva KoREMA posvećen preobrazbi visokoškolskog obrazovanja u oblasti tehničkih znanosti i stoga ga treba smatrati skicom koju bi valjalo temeljito doraditi. Ponuđeni sadržaj, posebice onaj dio koji opisuje koncepciju prijedloga novog nastavnog programa, je rezultat dvogodišnjeg promišljanja i rasprava u kojem su sudjelovali mnogi djelatnici, radne skupine, pa i Znanstveno-nastavno vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu tako da je autorstvo ovog rada izrazito raspodijeljeno i zadovoljstvo odnosno nezadovoljstvo s pojedinim postavkama i predloženim riješenjima u preobrazbi nastvanog programa. U prvom dijelu opisuje se uloga tehnike, tehnologije i obrazovanja u tehničkoj oblasti na gospodarski i sveopći razvoj. Zatim se pobliže opisuje današnja gledanja na tehnologiju, istraživanje i razvoj i iz kojih proizlaze zahtijevi na obrazovanje. U zadnjem dijelu obrađuju se do sada usuglašene postavke novog nastavnog programa i plana studija elektrotehnike i studija računarstva na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 75. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Multimedijske komunikacije

  Autori:
  Zovko-Cihlar, Branka
  Bauer, S.
  Cihlar, Darin
  Urednici
  Skala, Karolj
  Naslov zbornika: Zbornik radova seminara Multimedijalna primjena računala MPR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6042-04-5
  Stranice: od 2.39 do 2.74
  Skup: MIPRO '94
  Održan: od 23.05.94 do 26.05.94

 76. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Video Compression Techniques for Multimedia Applications

  Autori:
  Zovko-Cihlar, Branka
  Bauer, S.
  Modrić, D.
  Cihlar, Darin
  Urednici
  Skala, Karolj
  Naslov zbornika: Proc. of Multimedia and Hypermedia Systems
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6042-10-X
  Stranice: od 64 do 70
  Skup: MIPRO '95
  Održan: od 22.05.95 do 26.05.95

 77. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: MPEG Video Sources in Multimedia Environment

  Autori:
  Bauer, S.
  Zovko-Cihlar, Branka
  Cihlar, Darin
  Urednici
  Radanović, Božidar
  Naslov zbornika: Proc. of the 37th Int. Symposium Electronics in Marine
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96030-1-3
  Stranice: od 87 do 92
  Skup: ELMAR '95
  Održan: od 18.09.95 do 20.09.95

 78. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Video Signal in Multimedia Communications

  Autori:
  Zovko-Cihlar, Branka
  Bauer, S.
  Cihlar, Darin
  Modrić, D.
  Urednici
  Balestrin, P.
  Naslov zbornika: Proc. of the 5th Int. Symposium on New Technologies
  Jezik: engleski
  Mjesto: Poreč
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6228-00-9
  Stranice: od 238 do 241
  Skup: 5th International Symposium on New Technologies - SONT
  Održan: od 25.09.95 do 27.09.95

 79. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Pristup modeliranju procesora složenog teksta
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: GLAVINIĆ VLADO
  Datum obrane: 25.04.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 193
  Sažetak: U radu se opisuje pristup modeliranju procesora složenog teksta,stroja koji dokumente obrađuje s obzirom na svojstvenu strukturu.U modeliranju se koristi hijerarhijska dekompozicija tako što sedefiniraju tri razine apstrakcije: konceptualna, specifikacijskai implementacijska. Konceptualna razina obuhvaća intuitivni opismodela procesora - njegovih struktura podataka i funkcionalnosti.Specifikacijska razina razrađuje konceptualni opis procesorastrogim matematičkim sredstvima, a implementacijska predstavljastvarnu izvedbu primjerenu pojedinoj radnoj arhitekturi. Konceptualni model procesora definiran je na temelju jedinstvenogprikaza listama, te klasifikaciji operacija u analogiji soperacijama iz apstraktnih tipova podataka. Konceptualni modelvrednovan je u odnosu na šest usporedbenih editora poznatih izliterature. Novi apstraktni model definiran je algebarski specificiranimapstraktnim tipovima podataka. Model je editorski stroj čiji suprijelazi između stanja editorske operacije. Stanje stroja semodelira Kartezijevim produktom strukture dokumenta i adresa. Zamodel je implementiran prototip u funkcijskom jeziku. Originalni konkretni model formaliziran je dinamičkom algebrom.Model je razvijen na temelju dvodimenzionalne dvostruko povezanestrukture. Osnovne su operacije ostvarene izmjenama kazaljki napojedine memorijske ćelije u kojima se pohranjuju deskriptoričvorova. Konkretni je model provjeren u odnosu na apstraktni, apredložene su dvije njegove sklopovske implementacije.


 80. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Model distribuirane obrade u prilagodljivim proizvodnim sustavima
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: SRBLJIĆ SINIŠA
  Datum obrane: 26.11.90
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 271


 81. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Samoprilagodljivi postupci za usklađivanje sadržaja raspodijeljene memorije
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BUNJEVAC HRVOJE
  Datum obrane: 02.06.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 107


 82. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Vizualizacija tijela i ploha zadanim nakupinama točaka
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: MIHAJLOVIĆ ŽELJKA
  Datum obrane: 29.04.93
  Broj stranica: 98
  Sažetak: Problem vizualizacije tijela i ploha javio se u mnogim područjimaznanosti. Niz 2D poprečnih presjeka nekog objekta predstavljajedan od oblika podataka na kojima je potrebno ostvaritivizualizaciju ploha na osnovi istovrijednih točaka. Za nekeprimjene podaci se dobiju uzorkovanjem, a za neke matematičkimputem. U radu je razmotren način na koji se uzorkuju podacipomoću MR i CT, te postupak generiranja fraktalnih skupova. U radu je opisano nakoliko načina na koje se može ostvaritivizualizacija tijela i ploha. Neki od ovih načina koristegeometrijske primitive za prikaz, dok drugi ostvaruju prikazdirektno na uzorkovanim podacima. Kao primjer metoda koje koriste geometrijski prikaz, razrađena jemetoda pokretne kocke, a rezultati koji se postižu prikazani su iza metodu prikaza kocaka. Detaljno je razrađen jedan pristupprikazu volumena, koji predstavlja metode koje ostvaruju prikazdirektno, bez upotrebe geometrijskih primitiva. Razmotreni su i načini kojima se mogu postići uštede u memorijskom prostoru ivremenu izvođenja za navedene metode. Za sve razrađene postupke načinjen je veći broj primjera, nafraktalnim skupovima, koji ilustriraju pojedinu metodu. Njihovimuspoređivanjem metode se mogu ocijeniti i načiniti odabir zapojedinu primjenu.
  Ključne riječi: računalska grafika, izopovršine, elementi volumena, prikaz volumena.


 83. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Simulacija protokola koherencije za distribuirane računarske sustave
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: SRUK VLADO
  Datum obrane: 14.11.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 101
  Sažetak: U okviru ovog rada je izgrađen simulator porotokola koherencije za sustav distribuiranih računala. Uvažavajući složenost takvih sustava predložena je metodologija za izgradnju simulacionog modela koja se zasniva na tehnikama strukturnog oblikovanja. Takav pristup omogućava sjedinjavanje paralelnih programskih tehnika svojstvenih distribuiranim sustavima iprocesa razvoja simulacijskog modela. Za izgradnju simulacijskihprograma korišten je programski jezik ADA. Korištenje općegprogramskog jezika omogućava spajanje procesa modeliranja isimulacije s procesom razvoja sustava. Na taj način se postižumanje razlike između simulacionog modela i stvarnog sistema štodoprinosi večoj efektivnosti simulacijskog postupka. U radu je opisana struktura podataka i procesa kod decentraliziranih protokola koherencije, te je detaljnije opisan protokol Write-Trough. Za parametre vrednovanja protokola koherencije predloženi su broj poruka po generiranoj transakciji, te uspješnost lokalnog obavljanja transakcije. Izvršena je simulacija homogenog radnog opterećenja distribuiranog sustava i rezultati su pokazali zadovoljavajuće podudaranje s analitičkim rješenjem. Također je prikazani i rezultati simulacije nehomogeno opterećenog sustava i sustava s memorijskom ogranićenjima.
  Ključne riječi: protokoli koherencije, metodologija projektiranja, paralelne simulacije diskretnih događaja, model radnog opterećenja


 84. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Postupci automatske dekompozicije u analizi elektroničkih sklopova
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BUNJEVAC HRVOJE
  Datum obrane: 25.06.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 71
  Sažetak: Primjenom dekompozicijskih postupaka u analizi elektroničkihsklopova može se ubrzati postupak analize. Od većeg broja dekompozicijskih postupaka formulacije sistemajednadžbi u radu je razmatran postupak izbacivanja čvorova kojirezultira specifičnom matricom ovisnosti. Da bi se mogao primjeniti postupak izbacivanje čvorovapotrebno je obaviti dekompoziciju sklopa na slabo povezanedijelove. Svakoj dekompoziciji sklopa pridružena je odgovarajućapermutacija matrice ovisnosti. Poznato je da je problempronalaženja idealne permutacije NP kompletan. To je razlog zbogkojeg su u radu razmatrani heuristički postupci dekompozicijesklopova. Prokaz matematičkog modela sklopa grafom korišten je zadekompoziciju sklopa zbog povećanja efikasnosti postupaka. U radu su opisana dva poznata heuristička algoritma zadekompoziciju grafova izbacivanjem čvorova i dana je ocjenanjihove složenosti. Razvijen je novi efikasan heuristički algoritam zadekompoziciju grafova koji nastaju prilikom analize elektroničkihsklopova. U algoritmu se koristi koncept odabira čvorovaminimalnog stupnja za pronalaženje kontura grafa. Pokazano je daje složenost algoritma O(mn+e), gdje je m maksimalni stupanjčvora u grafu, n broj čvorova grafa, a e broj grana grafa. Na ispitnim primjerima je pokazano da algoritam daje podjelekoje su blizu optimalnih.


 85. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Digitalno upravljanje pomaka elektroda elektrolučne peći
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: ILIĆ DUBRAVKA
  Datum obrane: 05.05.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 73
  Sažetak: U ovom radu predložen je jedan način digitalnog upravljanja iregulacije pomaka elektroda elektrolučne peći. Najprije jeanaliziran način djelovanja elektrolučne peći uz opismaterijalnih, energetskih i informacijskih tokova postrojenja.Posebna pažnja posvećena je analizi i sintezi postojećeg sustavaupravljanja radom elektroda i sustava regulacije impedancije lukaelektrohidraulične lučne peći izvedenih u analognom obliku. Natemelju analize rada prethodno navedenog sustava definiran jemodel regulatora te digitalnog sustava upravljanjapomakomelektroda elektrohidraulične lučne peći i odabran je načinnjihovoga ostvarenja. Predloženo rješenje provjereno jestimulacijom cjelovitog sustava. Da bi se istaknule razlike,uradu su uspoređeni analogni i predloženi digitalni regulatorpomaka elektroda.


 86. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Algoritmi raspoređivanja zadataka u distribuiranim računarskim sustavima
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 25.02.93
  Broj stranica: 121
  Autor: Hodko Vesna
  Rad: Magisterij


 87. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Formalni opis koherencije u raspodijeljenim računalnim sustavima
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 26.04.93
  Broj stranica: 96
  Autor: Grčanac mr. elektrotehnike Tomislav
  Rad: Magisterij


 88. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupci grafičkog prikaza gibanja umjetne ruke
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 01.04.93
  Broj stranica: 197
  Autor: Žunić Damir
  Rad: Magisterij


 89. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prilagodba operacijskog sustava stvarnom radnom opterećenju
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 10.06.93
  Broj stranica: 109
  Autor: Hamilton Robert
  Rad: Magisterij


 90. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Programska podrška za vrednovanje jezgre operacijskog sistema
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 17.01.91
  Broj stranica: 67
  Autor: Kirasić Damir
  Rad: Magisterij


 91. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mehanizmi razmjene poruka ostvareni pozivima udaljenih operacija
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 22.04.94
  Broj stranica: 62
  Autor: Delija D.
  Rad: Magisterij


 92. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Programska pomagala za mjerenje prometa u lokalnoj mreži
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 07.03.91
  Broj stranica: 150
  Autor: Ognenovski Stevan
  Rad: Magisterij


 93. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Višerazinski računalni sustav nadzora i vođenja procesa difuzije saharoze
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 03.04.94
  Broj stranica: 104
  Autor: Vrdoljak Saša Ivan
  Rad: Magisterij


 94. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljački programi u jezgri operacijskog sustava za rad u stvarnom vremenu (HRTOS)
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.93
  Autor: Bezjak Sonja
  Rad: Diplomski rad


 95. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Geometrijske transformacije dvodimenzionalnih slika
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.93
  Autor: Kranječec Damir
  Rad: Diplomski rad


 96. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prijenos slike iz računala na video uređaj
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.93
  Autor: Šveb Robert
  Rad: Diplomski rad


 97. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupci digitalizacije 3D tijela
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 09.02.94
  Autor: Crnogorac Hrvoje
  Rad: Diplomski rad


 98. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Jezični procesor za programski jezik CLA6
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 09.02.94
  Autor: Helić Denis
  Rad: Diplomski rad


 99. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Interaktivno grafičko sučelje za hijerarhijski-interaktivno zadavanje animacije
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 25.04.95
  Autor: Boras Igor
  Rad: Diplomski rad


 100. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Raspodijeljeni sustav računala EPAC-68000
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 25.02.94
  Autor: Medved Dražen
  Rad: Diplomski rad


 101. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ostvarenje postupaka optimiranja u okruženju MS Windows
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 25.04.94
  Autor: Rubes Mlijenko Tomislav
  Rad: Diplomski rad


 102. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje jezgre operacijskog sustava UNIX sistem V 4.3
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 25.04.94
  Autor: Kovačić Mladen
  Rad: Diplomski rad


 103. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ostvarenje Firefly protokola koherencije
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 28.06.94
  Autor: Radičević Andrija
  Rad: Diplomski rad


 104. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Presjecište ravnine i objekta zadanog nakupinom točaka
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 28.06.94
  Autor: Galić Kruno
  Rad: Diplomski rad


 105. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Preslikavanje teksture
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 28.06.94
  Autor: Matković Krešimir
  Rad: Diplomski rad


 106. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupak praćenja zrake za scenu zadanu oktalnim stablom
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 28.06.94
  Autor: Nađ Željko
  Rad: Diplomski rad


 107. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Bezierove krivulje
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 28.06.94
  Autor: Zeljko Robert
  Rad: Diplomski rad


 108. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prevodilac jezika za logičko projektiranje upravljačkih sustava
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 28.06.94
  Autor: Bohinc Darko
  Rad: Diplomski rad


 109. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Komunikacija procesa porukama u operacijskom sustavu MINIX
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 09.11.94
  Autor: Stipetić Hrvoje
  Rad: Diplomski rad


 110. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prikaz površina neuniformnim beta-spline funkcijama
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 09.11.94
  Autor: Filipčić Damir
  Rad: Diplomski rad


 111. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Program za komunikaciju po protokolu Talk za operacijski sustav MS-DOS
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 14.12.94
  Autor: Gološ Amrita
  Rad: Diplomski rad


 112. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Programsko sučelje objektno orijentiranih sustava
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 14.12.94
  Autor: Mustapić Goran
  Rad: Diplomski rad


 113. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Rekonstrukcija ploha
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 14.12.94
  Autor: Gambin Dejan
  Rad: Diplomski rad


 114. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prikaz logičkih funkcija usmjerenim binarnim dijagramima
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 14.12.94
  Autor: Colnago Bojan
  Rad: Diplomski rad


 115. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Minimizacija jezgre operacijskog sustava MINIX
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 14.12.94
  Autor: Juratović Saša
  Rad: Diplomski rad


 116. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Informacije o korisnicima u operacijskom sustavu MS-DOS
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 14.12.94
  Autor: Mičuda Zoran
  Rad: Diplomski rad


 117. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Interaktivno grafičko sučelje za definiranje objekata
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 14.12.94
  Autor: Henc Jasminka
  Rad: Diplomski rad


 118. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Simulator raspoređivanja procesa sa strogim vremenskim ograničenjima
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 01.02.95
  Autor: Ružić Rolando
  Rad: Diplomski rad


 119. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Grafičke procedure na procesoru INTEL I80860
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 01.02.95
  Autor: Javorski Danijel
  Rad: Diplomski rad


 120. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Interaktivno grafičko sučelje za definiranje objekata programa Persistance of Vision
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 01.02.95
  Autor: Henc Jasminka
  Rad: Diplomski rad


 121. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ocjena aproksimacijskih krivulja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 01.02.95
  Autor: Gambin Dejan
  Rad: Diplomski rad


 122. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljanje istosmjernim motorom
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 26.06.91
  Autor: Ivanković Ivan
  Rad: Diplomski rad


 123. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Korisničko sučelje za postupke optimiranja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 26.06.91
  Autor: Lukinović Ivica
  Rad: Diplomski rad


 124. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupak izbacivanja čvorova
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 26.06.91
  Autor: Cervelin Hrvoje
  Rad: Diplomski rad


 125. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljački program disktene jedinice za sistem DELTA MC68030
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 26.06.91
  Autor: Pavić Tomislav
  Rad: Diplomski rad


 126. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Interaktivna razvojna okolina za jezik Postscript
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 26.06.91
  Autor: Ćosić Domagoj
  Rad: Diplomski rad


 127. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Funkcija izbora u zadacima izbora rješenja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 26.06.91
  Autor: Jukić Alojzije
  Rad: Diplomski rad


 128. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Implementacija specifikacijskog jezika DASL
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 06.11.91
  Autor: Batnožić Slaven
  Rad: Diplomski rad


 129. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupci stvaranja i prikaza struktura
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 06.11.91
  Autor: Ajduković Ratko
  Rad: Diplomski rad


 130. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Sučelje Postscipt interpretera prema prikaznoj napravi
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 09.12.91
  Autor: Devčić Robert
  Rad: Diplomski rad


 131. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljački program paralelnog sučelja za operacijski sustav QNX
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 08.01.92
  Autor: Dupor Dražen
  Rad: Diplomski rad


 132. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kompilator za programski jezik LISP
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 06.02.92
  Autor: Bradač Robert
  Rad: Diplomski rad


 133. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Provjera upravljačkog programa za paralelno sučelje u UNIX okruženju
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 06.02.92
  Autor: Kukurin Goran
  Rad: Diplomski rad


 134. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Korisničko sučelje u sustavu X-Windows
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 24.04.92
  Autor: Cihlar Darin
  Rad: Diplomski rad


 135. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupci računarske animacije
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 24.04.92
  Autor: Dobrić Radovan
  Rad: Diplomski rad


 136. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljački program disketne jedinice
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 24.04.92
  Autor: Dragić Nikola
  Rad: Diplomski rad


 137. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljački program za sučelje s A-D pretvaračem za sistem DELTA MC68030
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 24.04.92
  Autor: Hrvojić Zoran
  Rad: Diplomski rad


 138. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljački program za sučelje s A-D pretvaračem za operacijski sustav UNIX
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 24.04.92
  Autor: Kijuk Saša
  Rad: Diplomski rad


 139. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupak sjenčanja pomoću pretrage zraka
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 24.04.92
  Autor: Mrdeža Sanja
  Rad: Diplomski rad


 140. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Metoda izbacivanja čvorova
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 24.04.92
  Autor: Omrčen-Čeko dipl. ing. elektrotehnike Goran
  Rad: Diplomski rad


 141. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupci krojenja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: Banfić Srđan
  Rad: Diplomski rad


 142. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupci rastresanja boja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: Bielen Katarina
  Rad: Diplomski rad


 143. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Jezgra operacijskog sustava za rad u stvarnom vremenu
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: Brašnić Damir
  Rad: Diplomski rad


 144. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Okruženje za rad s HRTOS operacijskim sustavom
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: Hrustić Z.
  Rad: Diplomski rad


 145. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljački program sučelja A-D pretvornika na računalu PC-386
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: Kirchenmayer Robert
  Rad: Diplomski rad


 146. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljački program za karticu paralelnog pristupa sistema DELTA 68030
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: Karničnik Domagoj
  Rad: Diplomski rad


 147. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Upravljački program za karticu za upravljanje koračnim motorima na UNIX operacijskom sustavu
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: Kukovačec Ivica
  Rad: Diplomski rad


 148. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Definiranje distribuiranih aplikacija pozivima udaljenih procedura
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: Sandri Roberto
  Rad: Diplomski rad


 149. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Definiranje distribuiranih aplikacija za potrebe automatizacije tvornice
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 29.06.92
  Autor: Solić Dubravko
  Rad: Diplomski rad


 150. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Metoda izbacivanja grana
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 10.11.92
  Autor: Šumiga Dražen
  Rad: Diplomski rad


 151. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupci animacije
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 10.11.92
  Autor: Cvijanović Goran
  Rad: Diplomski rad


 152. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Sjenčenje Phongovim postupkom
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 10.11.92
  Autor: Juranko Željka
  Rad: Diplomski rad


 153. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Inteligentni dvorazinski slijedni sustav
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 10.11.92
  Autor: Šimek Damir
  Rad: Diplomski rad


 154. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Zadavanje scene i prikaz objekata u sceni
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 08.12.92
  Autor: Babić Siniša
  Rad: Diplomski rad


 155. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ostvarenje stroja stanja na sustavu DELTA
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 08.12.92
  Autor: Lopatić Leonard
  Rad: Diplomski rad


 156. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Simulacija rada nelinearnih sistema
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 08.12.92
  Autor: Golub Marin
  Rad: Diplomski rad


 157. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Grafički prokaz rezultata postupaka optimiranja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 12.01.93
  Autor: Ilčić Vladimir
  Rad: Diplomski rad


 158. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Grafičko sučelje objektno-zasnovanog programa za rad s binarnim relacijama
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 12.01.93
  Autor: Celjak Zdravko
  Rad: Diplomski rad


 159. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Memorijski administrator za QNX
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 09.02.93
  Autor: Kangrga Gordana
  Rad: Diplomski rad


 160. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Vizualizacija trodimenzionalnog skupa podataka
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 22.04.93
  Autor: Mustafić Nenad
  Rad: Diplomski rad


 161. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Oblikovanje površina zadanih proizvoljnim skupom točaka
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 22.04.93
  Autor: Poljak Joško
  Rad: Diplomski rad


 162. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Algoritmi za potpuno kanalno povezivanje u integriranim sklopovima
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 22.04.93
  Autor: Sokolić Darko
  Rad: Diplomski rad


 163. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Heuristički algoritmi za kanalno povezivanje u mikroelektroničkim sklopovima
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 22.04.93
  Autor: Madecki Miroslav
  Rad: Diplomski rad


 164. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ostvarenje proširene identifikacijske usluge
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 22.04.93
  Autor: Harangozo Vilim
  Rad: Diplomski rad


 165. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Definiranje komunikacijske funkcionalnosti aplikacijske razine za potrebe automatizacije tvornica
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 22.04.33
  Autor: Stojanović Milan
  Rad: Diplomski rad


 166. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Vizualizacija strojarskih naprava
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BUDIN LEO
  Datum obrane: 22.04.93
  Autor: Antić Mladen
  Rad: Diplomski rad


 167. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Računalne mreže u proizvodnim sustavima

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Naručitelj: Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, FER Zagreb
  Depo ustanova: Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, FER Zagreb
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Koncept automatizacije tvornice podrazumijeva međusobno povezivanje pojedinih dijelova automatizirane, odnosno računalom vođene, opreme u cilju postizanja njihove skladne suradnje usmjerene na povećanje fleksibilnosti i efikasnosti proizvodnje, i, u krajnjoj liniji, na povećanje konkurentnosti na tržištu cjelokupnog poduzeća. U tom se smislu javlja potreba za oblikovanjem primjerenog umrežavanja kao podrške integriranju razmjene informacija unutar poduzeća. Bitni je moment umrežavanja hijerarhijska dekompozicija računalske mreže poduzeća, odnosno njezina organizacija kao povezana mreža komponentnih mreža po pojedinim razinama. U radu se opisuje arhitektura povezane računalske mreže svojstvene proizvodnim sustavima, te se ukratko navode osnovne značajke rješenja primjenjivanih po pojedinim razinama sustava automatizirane tvornice. Kako je to uobičajeno, pristup utvrđivanju povezane mreže i komponentih mreža temeljen je na konceptu otvorenih sustava.
  Ključne riječi: automatizacija tvornice, referentne arhitekture za proizvodne mreže, lokalne mreže, pogonske sabirnice, komunikacijski mediji

 168. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 5105 Mreže računala i terminala. Istraživanja u području uredskih mreža. Seminraski radovi u šk.god. 1993-94.

  Autori:
  Glavinić, Vlado
  Naručitelj: Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, FER Zagreb
  Depo ustanova: Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, FER Zagreb
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 206
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Automatizacija uredskog poslovanja (AUP) obuhvaća metode i tehnologije usmjerene na povećanje efikasnosti uredskog rada sustavnom primjenom računala u zamjeni papirnih dokumenata njihovim elektroničkim oblikom. Unutar ovako postavljenog okvira važan element AUP predstavlja umrežavanje ureda. U ovoj su studiji opisana istraživanja pojedenih važnih aspekata podrške uredskoj komunikaciji, počev od sklopovske razine pa sve do aplikacija. Obuhvaćeni su problemi priključka asinkronih znakovnih terminala na tipičnu uredsku mrežu, zaštita prenošenih podataka od neovlaštenog pristupa, te izvedba sustava za uredsku komunikaciju i to kako asinkronog (elektronička pošta) tako i sinkronog tipa. Ovi su radovi izvedeni u suradnji s grupom studenata smjera Računarska tehnika Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, u okviru izbornog predmeta 5105 Mreže računala i terminala, a pod vodstvom urednika studije. U vođenju studentskih radova sudjelovali su i slijedeći suradnici Zavoda za elektroniku: D.Lukša, dipl. inž. (rad broj 1), J.Poljak, dipl. inž. (radovi broj 2 i 3), te G.Omrčen-Čeko (radovi broj 4 i 5).
  Ključne riječi: lokalne mreže, Ethernet, terminalski koncentrator, kriptografija, algoritam DES, algoritam RSA, elektronička pošta, interaktivna znakovna komunikacija

 169. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Models for Performance Prediction of Cache Coherence Protocols

  Autori:
  Srbljić, Siniša (120804)
  Vranešić, Zvonko
  Stumm, M.
  Budin, Leo
  Naručitelj: University of Toronto
  Depo ustanova: University of Toronto
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 50
  Jezik: engleski

 170. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: The NUMAchine Multiprocessor

  Autori:
  Vranešić, Zvonko
  Brown, S.
  Stumm, M.
  Žilić, Ž.
  Pereira, P.
  Sevcik, K.
  Elkateeb, A.
  Srbljić, Siniša (120804)
  Naručitelj: University of Toronto
  Depo ustanova: University of Toronto
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 60
  Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr