SVIBOR - Projekt broj: 2-07-203

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-203


PROGNOZIRANJE U TEHNICI


Glavni istraživač: ROŽIĆ, NIKOLA (74482)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 122
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split (23)
Odjel/Zavod: Zavod za elektroniku Katedra za telekomunikacijske i informacijske sustave
Adresa: Ruđera Boškovića bb.
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21-56-37-77
teleFaks: 385 (0)21-56-38-77
E-mail: rozic@fesb.hr

Sažetak: U okviru projekta "Prognoziranje u tehnici" se istražuje primjena metoda prognoziranja na slijedećim razinama: 1. modeliranje izvora informacije, obrada signala i kodiranje 2. modeliranje informacijskih i komunikacijskih sistema 3. primjena metoda prognoziranja na planiranje i upravljanje Na razini 1. se istražuju metode prognoziranja prikladne za modeliranje izvora jezika (prirodnih i umjetnih), modeliranje izvora govora, slika i izvora podataka. Ovi modeli su osnova za primjenu prediktorskih metoda kodiranja kod kompresije podataka (govor, slike i video, podaci, vremenski nizovi i sekvence) i općenito kod adaptivne obrade signala, npr. restaruacije i filtriranja signala, ekvalizacije i poništavanja jeke. Na razini 2. se istražuju metode prognoziranja prikladne za modeliranje tehničkih sistema, ili dijelova sistema, koji se mogu smatrati zatvorenom cjelinom. Ovi modeli su osnova za simulaciju tih sistema koja daje mogućnost predviđanja karakteristika ponašanja (performansi) sistema u različitim uvjetima djelovanja. Tipičan primjer je modeliranje komunikacijskih kanala, protokola, lokalnih mreža, procesnih i proizvodnih lanaca, energetskih i hidro sistema i sl. Na razini 3. se istražuju metode prognoziranja prikladne za modeliranje tzv. složenih sistema, koji se dakle ne mogu smatrati zatvorenim sistemom, jer su u interakciji s okolinom, tj. izloženi su vanjskim utjecajima općenito slučajnog tipa. Složeni sistemi su općenito statistički neodređeniji, nepoznate strukture, i vremenski varijantni. Idetificirani i prilagođeni modeli su osnova za prognoziranje, planiranje i odlučivanje. Tipičan primjer je planiranje razvoja prometnih i telekomunika- cijskih sistema i usluga, prognoziranje potražnje i potrošnje energenata, prognoziranje proizvodnje i prodaje, pa i primjena na planiranje kod socio-gospodarskih sistema.

Ključne riječi: Modeliranje, prediktivne metode, adaptivni algoritmi, kompresija podataka, redundantno kodiranje, govor, video, slike, grafika, zaštitno kodiranje, komunikacijske mreže, protokoli, propusnost, linearni stohastički sistemi, nelinearni sistemi, fraktali, vektorska kvantizacija, vremenski nizovi, identifikacija, prognoziranje, ekspertni sistemi, poslovno odlučivanje.

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je istraživanje i praćenje primjeni orjentiranih metoda prognoziranja na području tehnike, prije svega području informacija i komunikacija, ali i na društveno-gospodarskom području koliko ono interferira s tehničkim. Naime, zbog vrlo intezivnog razvoja na tehničkom području, osjeća se potreba zajednom cijelovitom metodologijom koja rješava probleme na svim razinama tj. po dubini, ali isto tako i po širini tj. multidisciplinarno. Na osnovu dugogodišnjeg praćenja svjetske literature mišljenja smo da baš metodologija prognoziranja zasnovana na modeliranjuizvora, signala i sistema, uz uporabu optimizacijskih algoritama, nudi takvo rješenje. Ovakav pristup olakšava i čini učinkovitijim proces stjecanja znanja te njegovu implementaciju pri razvoju, eksploataciji i kod održavanja sistema. U skladu s ovim, doprinos naših istraživanja očekujemo na planu: - objavljivanja znanstvenih radova, knjiga i udžbenika vezanih za metode prognoziranja i njihove primjene, - učestvovanje na znanstvenim skupovima, organizacija i održavanje savjetovanja i seminara, - edukacija studenata dodiplomskog i poslijediplomskog studija i odgoj mladih istraživača, - razvoj originalnih softverskih rješenja, propagiranje primjene i edukacija ljudi iz privrede te podizanje tehničke kulture okoline.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Arizona State University, Dept. of Electrical Engineering
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 85287-7206 - Tempe, Arizona, USA

 2. Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računalstva, Zavod za telekomunikacije
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Fakulteta za strojništvo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 4. Naziv ustanove: Institut Jozef Stefan
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 5. Naziv ustanove: Hrvatska pošta i telekomunikacije HPT-TKC Split
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: TERENA
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: ox11 0qs - Oxon, United Kingdom

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr