SVIBOR - Projekt broj: 2-07-222

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-222


MJERENJE I ANALIZA STOHASTIČKIH SIGNALA I SLUČAJNIH PROCESA


Glavni istraživač: VOJNOVIĆ, BOŽIDAR (52834)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 75
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Tehnologija, nuklearana energija i zaštita
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 42-88-51
teleFaks: 385 (0)1 42-88-51

Sažetak: Predmet istraživanja uključuje mjerenje i analizu stohastičkih Ť signala i slučajnih procesa te razvoj tehnika i uređaja na Ť temelju rezultata istraživanja. Istraživanje jednodimenzionalnih Ť impulsnih signala obuhvaća nekoliko tema: stohastičke impulsne Ť metode mjerenja parametara optičkih vodova u amplitudnom i Ť vremenskom području (odziv, faktor slabljenja, vrijeme kašnjenja, Ť vremenska disperzija, stabilnost parametara), te stohastičke Ť metode mjerenja značajki nanosekundnih impulsnih sklopova. Metode Ť koriste eksperimentalno određivanje funkcije gustoće raspodjele Ť mjerenih veličina te statističku obradu rezultata. U mjerenjima Ť se koristi višekanalni selektor digitaliziranih vrijednosti Ť amplitudnih i vremenskih parametara. Primjena umjetnih neuralnih Ť mreža u klasifikaciji i obradi signala. Razvoj sklopova za Ť elektrooptičku modulaciju, te modula za povezivanje brzih Ť analogno digitalnih pretvarača (ADC) i personalnih računala, Ť upravljanih programabilnim logičkim sklopovima (PLD). U području Ť obrade dvodimenzionalnih signala istražuju se metode za obradu Ť slike, koje uključuju obradu snimljene 2D slike sa CCD kamere te Ť obradu računalom simulirane slike. Obrada se temelji na Ť izlučivanju značajki metodom cirkularnog skaniranja. Uvodi se Ť korištenje umjetnih neuralnih mreža u obradi slike. Specifična Ť obrada slike u razvoju biosenzora usmjerena je na tehniku Ť fluorescencijske spektroskopije putem totalne unutrašnje Ť refleksije (TIRF) na ravnim plohama uz korištenje termoelektrički Ť hlađene CCD kamere. Analiza slučajnih procesa prvenstveno je Ť usmjerena na primjenu metode stabla kvara u određivanju Ť vjerojatnosti otkaza složenih sistema. Primjena i razvoj Ť programske podrške u mjerenjima i analizi signala i procesa. Ť Teoretski model aproksimacije build-up faktora u materijalima Ť štitova. Analiza i korištenje zalihosti znakovnih nizova s Ť primjenom na hrvatski obličnik.

Ključne riječi: slučajni signal, slučajni proces, funkcija raspodjele, stohastička metoda, vremenski interval, amplituda, optički vod, nanosekundni impuls, razlučuvanje, cirkularno skaniranje, izlučivanje značajki, klasifikacija značajki, obrada slike, programabilni logički sklopovi, neuralne mreže, klasifikacija signala, efikasnost sustava, pouzdanost, PSA, biosenzori, build-up faktor, zalihost, programska podrška, obličnik

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja na projektu su višestruki: proširenje spoznaja o metodama analize i mjerenja stohastičkih signala i slučajnih procesa; poboljšanje i razvoj novih mjernih metoda; razvoj vrlo brzih, osjetljivih elektroničkih sklopova; razvoj brzih digitalnih međusklopova upravljanih programabilnim logičkim sklopovima (PLD); poboljšanje metoda obrade jednostavnih dvodimenzionalnih slika radi prepoznavanja oblika u robotskoj viziji; stvaranje teorijskih i eksperimentalnih temelja za razvoj specifičnih ekspertnih sistema uz primjenu umjetnih neuralnih mreža; razvoj metoda određivanja pouzdanosti i efikasnosti složenih sistema, te procjene rizika po okolinu od rada tehnoloških pogona; stvaranje znanstvenih i stručnih temelja za razvoj specijalne elektroničke i optoelektroničke instrumentacije; odgoj znanstvenih kadrova iz područja istraživanja na projektu. Rezultati se očekuju u slijedećim područjima: poboljšanje točnosti određivanja parametara nanosekundnih slučajnih impulsa, što je od interesa u mjerenju kratkih vremenskih intervala, mjerenju udaljenosti u robotskoj viziji, mjerenju udaljenosti laserskim daljinarima i dr.; poboljšanje točnosti mjerenja na brzim elektroničkim i optoelektroničkim impulsnim sklopovima i elementima; izlučivanje i klasifikacija značajki dvodimenzionalne slike cirkularnim skaniranjem; primjena neuralnih mreža u obradi EEG signala; primjena brzih programabilnih logičkih elemenata (PLD) u razvoju brzih digitalnih sklopova; primjena stohastičkih metoda u analizi pouzdanosti i sigurnosti složenih sistema; primjena statističkih metoda u dijagnostici materijala i uređaja; razvoj metoda kompresije znakovnih podataka, poboljšanje aproksimacije build-up faktora štitova.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: P-1A1482 Verjetnostna varnostna analiza
  Naziv ustanove: Nuklearna elektrarna Krško
  Grad: Krško, SLOVENIJA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: The University of Utah, Bioengineering
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Salt Lake City, USA

 2. Naziv ustanove: Technische Universitat, Institut fur Elektro und Biomedizinische Technik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Graz, AUSTRIA

 3. Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency (IAEA)
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Beč, AUSTRIA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr