SVIBOR - Projekt broj: 2-07-275

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-275


RAČUNALSKA AUTOMATIZACIJA PROCESA U INDUSTRIJI CEMENTA


Glavni istraživač: JURIŠIĆ-ZEC, MARICA (19422)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 5
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (36)
Odjel/Zavod: Zavod za automatiku i procesno računarstvo
Adresa: 41000 Zagreb, Unska 17,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: zec@auss1.rasip.etf.hr
Telefon: 385 (0)1 6129-795
Telefon: 385 (0)1 278-571

Sažetak: Decentralizirano i hijerarhijsko optimalno vođenje procesa proizvodnje klinkera od iskopa sirovine do klinker hale. Za potrebe upravljanja na najnižoj upravljačkoj razini istražuju se matematički modeli za svaku procesnu operaciju, odabiru i testiraju procedure za nadzor i identifikaciju pojedinih procesnih cjelina, te kriteriji za njihovo decentralizirano optimalno upravljanje. Za jedan dio procesnih operacija u prethodnim godinama istraživanja razvijeni su i na temelju podataka iz realnog pogona testirani matematički modeli. Ovi se modeli koriste i u sadašnjoj fazi istraživanja. Strategija vođenja cijelog tehnološkog procesa proizvodnje klinkera implementira se na koordinacijskoj razini upravljačkog sustava. U hijerarhijski sustav vođenja proizvodnje klinkera odnosno cementa uvodi se i treća, najviša, organizacijska razina upravljanja, s metodama i alatima za management cjelokupnog proizvodnog sustava, s ciljem trajnog unapređivanja kvalitete i produktivnosti. Optimalizacija korištenja sirovinske baze. Matematičko modeliranje sirovinske baze, istraživanje prikladnosti determinističkih i stohastičkih postupaka, izbor kriterija i postupaka za valorizaciju rezultata. Dinamička analiza procesa pečenja klinkera. Teoretsko i eksperimentalno određivanje matematičkog modela procesa pečenja klinkera. Izbor i primjena metoda za aproksimaciju i redukciju reda modela prikladnog za primjenu kod optimalnog vođenja procesa. Projekt programskog paketa CEMTIS za računalsku realizaciju decentraliziranog i hijerarhijskog upravljanja proizvodnjom cementa. Primjena razvijenih procedura i koordinacija algoritama za upravljanje pojedinih dijelova procesa, projekt baze podataka.

Ključne riječi: cement, cementni kamen, bušotinski cement, hidrotermalna obrada, proizvodnja cementa, učinak i energetska potrošnja, ekološka problematika, optimalno upravljanje, decentralizirano upravljanje, hijerarhijsko upravljanje, matematičko modeliranje procesa, identifikacija procesa, redukcija reda modela procesa, računalska automatizacija procesa, programska podrška za on-line real-time vođenje procesa.

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta jest usvajanje suvremenih sistemskih znanja,programskih razvojnih alata, te razvoj sustava za računalsku automatizaciju procesa u proizvodnji cementa, koji će omogućiti praćenje i poboljšanje kvalitete uz povećanje opsega proizvodnje, te istovremenu racionalizaciju potrošnje energije i sirovina, te smanjenje zagađivanja okoliša. Projektni zadatak sastoji se iz dijelova: A. Automatizacija pridobivanja sirovine A.1 Model za procjenu kemijskog sastava sirovine u ležištu * A.2 Model primarne homogenizacije A.3 Optimalizacija pridobivanje sirovine B. Automatizacija mljevenja i korekcije sirovine * B.1 Model mješanja u procesu mljevenja * B.2 Model konačne homogenizacije * B.3 Model kompozicije sirovine * B.4 Optimalizacija sastava mješavine sirovine C. Automatizacija pečenja klinkera * C.1 Model procesa pečenja klinkera * C.2 Model izmjenjivača topline C.3 Model rotacione peći * C.4 Model hladnjaka klinkera C.5 Optimalizacija procesa pečenja klinkera D. Upravljanje cjelovitim procesom proizvodnje klinkera D.1 Svojstva modela cjelovitog procesa D.2 Zatvaranje upravljačkih povratnih veza D.3 Svojstva modela sa zatvorenim povratnim vezama D.4 Dekompozicija i definiranje hijerarhije upravljanja Za uspješnu realizaciju takvog zadatka bitno je prihvaćanje činjenice da je osnovni problem računalske automatizacije poznavanje i vladanje tehnologijom procesa kojeg treba automatizirati, a ne samo u odabiru prikladnog računalskog sustava, te zatim u velikoj složenosti zadatka, koja zahtijeva interdisciplinarno povezivanje znanja, upotrebu djelotvornih razvojnih programskih alata i primjenu suvremene tehničke i laboratorijske opreme. Očekivani rezultati istraživanja su: a) dopuna sistemskih znanja, izrada potrebnih matematičkih modela, kriterija i upravljačkih algoritama za pojedine procesne jedinice odnosno postupke; b) standardizacija postupaka projektiranja i realizacije računalske automatizacije u kemijskoj i procesnoj industriji; c) usvajanje, testiranje i usavršavanje visokosposobnih programskih alata, potrebnih pri projektiranju i izvedbi sustava računalske automatizacije (CAD, CAE, ekspertni sistemi,simulacijski jezici, programski jezici i paketi); d) projekt i razvoj sustava za računalsku automatizaciju proizvodnje cementa, te usvajanje kompletnog inženjeringa računalske automatizacije koji bi se mogao koristiti kao prototip kod razvoja sustava za vođenje tehnoloških procesa u kemijskoj i procesnoj industriji. *) Označeni zadaci izrađeni su u prethodnom razdoblju istraživalačkog rada na projektima iz ovog područja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Dalmacijacement
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Solin, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: CEMTRA d.o.o.
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr