SVIBOR - Projekt broj: 2-07-397

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-397


SIMULACIJA ŽIVOTNOG CIKLUSA TEHNIČKOG SUSTAVA


Glavni istraživač: JOVIĆ, FRANJO (18985)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 03.10.91. do 12.03.95.

Ukupno radova na projektu: 37
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet, Osijek (165)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)54 122 255

Sažetak: Sustavno istraŽivanje pojedinih etapa Životnog ciklusa izabranih tehniČkih sustava. Prioritet je na simulaciji ponašanja sustava u etapi eksploatacije. Simulacija osigurava da se postignuti rezultati mogu provjeriti uz upotrebu alata ekspertnih sustava. On-line ekspertni sustavi objedinjuju razlićita iskustva sudionika scih etapa izrade sustava u stvarnom vremenu. Svrha istra'ivanja je praćenje tog podruČja u svijetu i ukljuČivanje novih struČnjaka na relevantnu razinu iz podruČja inŽinjeringa tehniČkih sustava.

Ključne riječi: inŽenjerstvo sustava, simulacija, ekspertni sustav, tehniČki sustav, Životni ciklus

Ciljevi istraživanja: wrvi je cilj projekta praćenje i sudjelovanje u simulacijama znaČajnih etapa Životnog ciklusa tehniČkog sustava. Drugi je cilj povećavanje ugradnje "inteligencije" u sve etape Životnog ciklusa tehniČkog sustava. Treći je cilj teŽnja ostvarenja autopoietiČne cjeline oba prethodna cilja. OČekuje se multidisciplinarni pristup podruČju inŽenjerstva sustava uz uporabu alata umjetne inteligencije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.07.93
Informacije: svibor@znanost.hr