SVIBOR - Projekt broj: 2-07-401

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-07-401


ISTRAŽIVANJA U TEORIJI DETEKCIJE STOHASTIČKOGA SIGNALA U ŠUMU


Glavni istraživač: UGRINOVIĆ, KOSTA (112456)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.92. do 31.05.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split (177)
Odjel/Zavod: Zavod za matematiku i informatiku
Adresa: Nikole Tesle 12
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 587133
teleFaks: 385 (0)21 362431
E-mail: ugrin@mapmf.pmfst.hr
Telefon: 385 (0)21 587009

Sažetak: Razmatra se detekcija složenoga stohastičkog signala u šumu. Za Ť signal se pretpostavlja da se sastoji od dvije vrste komponenata: Ť širokopojasnih i uskopojasnih. Na temelju te pretpostavke odredio Ť se je matematički model spektra gustoće snage korisnoga signala, Ť koji postaje polazište za određivanje nove metode za sintezu Ť optimalne strukture za detekciju tako složenoga korisnoga Ť signala. Sinteza optimalne strukture obavila se pomoću Ť statističkoga testa vjerojatnosnog omjera i Neyman-Pearsonova Ť statističkoga kriterija. Izračunati su i ROC (Receiver Operating Ť Characteristics) dijagrami koji su poslužili za usporedbu Ť kvaliteta optimalne prema suboptimalnim strukturama.

Ključne riječi: teorija detekcije, stohastički signal, statistički test, vjerojatnosni omjer

Ciljevi istraživanja: Uzimajući u obzir sve do sada istraženo u teoriji detekcije stohastičkih signala u šumu, cilj je bio odrediti opći izraz za detekciju složenoga stohastičkog signala, koji se sastoji od dva ili više statistički nezavisna dijela. Za stohastički signal se pretpostavilo da je Gaussov ergodičan proces dugog trajanja, pa su njegovi diskretni uzorci u frekvencijskoj domeni međusobno statistički nezavisni. Na temelju učinjenih pretpostavki provelo se istraživanje algoritma optimalne detekcije. Istraživanje se temeljilo na statističkom testu vjerojatnosnog omjera i Neyman-Pearsonova statističkoga kriterija. Istraživanje je pokazalo da posredna mjera vjerojatnosti detekcije ovisi o broju diskretnih frekvencijskih uzoraka i o ulaznom omjeru sume spektra gustoće snage sastavnih aditivnih komponeneta stohastičkoga signala i spektra gustoće snage šuma.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 01.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr