SVIBOR - Projekt broj: 2-08-013

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-013


TERMOCIKLIČKO OČVRŠĆAVANJE ČELIČNIH ZAVARENIH SPOJEVA, ČELIČNIH ODLJEVAKA I OSTALIHH ČELIČNIH IZRADAKA


Glavni istraživač: SMOLJAN, BOŽO (108601)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 21
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za tehnologiju i organizaciju
Adresa: N. ustnka 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 32 844

Sažetak: Istražuje se mogućnost očvršćivanja čeličnih proizvoda - zavarenih spojeva, čeličnih odljevaka i ostalih čeličnih proizvoda - postupkom cikličke toplinske obradbe. Analizira ovisnost konstrukcijske čvrstoće i ponašanje čelika prilikom kaljenja o strukturi čelika, a posebno o veličini zrna primarnog austenita na koju se pokušava utjecati cikličkom toplinskom obradom čelika. U radu su istraživane strukturne promjene koje nastaju u čeliku pri cikličkoj toplinskoj obradi i utjecaj početne strukture na očvršćenje čelika cikličkom toplinskom obradbom. Na temelju analize osobina čelika, zavarenih spojeva, odljevaka itd. te analize postojećih mogućnosti cikličke toplinske obrade postavljaju se osnovni postupci cikličke toplinske obrade čelični proizvoda. Provodi se optimizacija ojačanja čelika postupkom cikličke toplinske obrade. Istražuje se uloga pojedinih dijelova cikličke toplinske obrade u ojačanju čelika i provodi se optimizacija parametara cikličke toplinske obrade. Eksperimentalna i teorijska istraživanja koriste se postavljanju konkretnih postupaka cikličke toplinske obrade.

Ključne riječi: čelik, toplinska obrada, ciklička toplinska obrada, zavareni spojevi, čelični odljevci, čelici za poboljšanje, naprezanje tečenja, lomna žilavost,

Ciljevi istraživanja: Ciljevi su: - postaviti osnovne postupke cikličke toplinske obrade, - poboljšati postojeće postupke cikličke toplinske obrade, - na temelju analize svojstva čelika, čeličnih zavarenih spojeva, čelicnih odljevaka itd., te teorije cikličke toplinske obrade postaviti nove postupke cikličke toplinske obrade, - odrediti mogućnosti cikličke toplinske obrade u očvršćavanju čeličnih proizvoda, - proširiti primjenu cikličke toplinske obrade u tehnici.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr