SVIBOR - Projekt broj: 2-08-173

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-173


MODEL INTELIGENTNOG CAE SUSTAVA


Glavni istraživač: KOSTELIĆ, AUREL (71431)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 43
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Katedra za elemente strojeva i konstrukcije Zavod za mehaničke konstrukcije
Adresa: Salajeva 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 6111944
teleFaks: 385 (0)41 514 535
E-mail: dorian.marjanovic.@x400.srce.hr

Sažetak: Radom na projektu razvijan je model inteligentnog CAE sustava. Istraživani su uplivni čimbenici koji iskazuju zahtjeve na svojstva proizvoda, potencijalom tržIšte - proizvodni sustav. Time se, uz odgovarajuću razinu procesa konstruiranja, postiže i odgovarajuća razina rezultata toga procesa, tj. konstrukcijskog rješenja. Razvoj procesa konstruiranja obuhvatio je automatizaciju modeliranja sklopova fleksibilnim programskim strukturama. Pri tome je primjenjena koncepcija hijerarhijske strukture podataka s relativnim vezama među čvorovima. Za baratanje razvijenim modelom nuždan je jezik za opis strojarskih konstrukcija. Temeljem kompilacije i značajki klasičnih CAD sustava i procesa konstruiranja predložena je koncepcija mrežnog modela. Taj se sustav prilagođuje tipu problema pomoću planova konstruiranja. Razrađena je metoda generiranja varijantnog crteža, temeljem zapisa relatvnih položaja entiteta. Realiziran je programski sustav za prilagodbu različitim komercijalnim CAD sustavima. U svrhu transfera geometrijskih informacija u odgovarajuće tehnološke operacije definirana su načela i sustav klasifikacije. Metoda je verificirana tehnološkim klasifikatorom za operaciju bušenja. Uspješna primjena ovakovih sustava omogućuje se odgovarajućim sučeljima. Razvijen je model komuniciranja konstruktor - računalo. Taj je model verificiran na primjeru sustava za projektiranje prijenosnika snage.

Ključne riječi: CAD, CAE, ekspertni sustavi, automatizacija projektiranja proizvodnog procesa

Ciljevi istraživanja: Pri planiranju i odobravanju ovog projekta postavljen je globalni cilj: razvoj modela integriranog CAE sustava za razvoj i konstrukciju proizvoda, projektiranje tehnološkog postupka njegove izrade. Predviđena modularna struktura sustava treba omogućiti pojedinačno korištenje realiziranih modula, te postupno podizanje razine automatizacije uvođenjem metoda i tehnika umjetne inteligencije. Osnovne značajke ovakvog sustava su: - mogućnost promjene konfiguracije sklopova bez redefiniranja informacija o entitetima sklopa, - mogućnost integracije alata koji će podržavati rad konstruktora u svim fazama konstrukcijskog procesa, - mogućnost integracije ovakvog sustava s postojećim CAD sustavima, - mogućnost modeliranja svojstava konstrukcijskih elemenata - mogućnost prikazivanja heurističkih znanja Očekivani doprinos ovakvog istraživanja je model sustava koji omogućuje obradu numeričkih i simboličkih informacija tokom svih faza konstrukcijskog procesa. Pri čemu se pod simboličkim informacijama podrazumijevaju heuristička znanja, s ciljem njihiove eksploatacije u svim fazama konstrukcijskog procesa. Ovome se cilju pridružuje automatizacija postupka projektiranja tehnološke operacije kao elementa proizvodnog procesa.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr