SVIBOR - Projekt broj: 2-08-186

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-186


SUSTAV ZA MJERENJE I MODELIRANJE OHLAĐIVANJA U TOPLINSKOJ OBRADI


Glavni istraživač: LIŠČIĆ, BOŽIDAR (57402)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.95.

Ukupno radova na projektu: 10
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za materijale FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Ivana Lucića 5, 10000 ZAGREB
Adresa: Ivana Lucića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 512-135
teleFaks: 385 (0)1 514-535

Sažetak: Ovaj sustav obuhvaća hardware-ski i software-ski dio za: mjerenje, registraciju i procjenjivanje intenziteta ohlađivanja (gašenja) u toplinskoj obradi, poglavito pri kaljenju čelika u realnim industrijskim uvjetima. Glavni dio hardware-a predstavlja LIŠČIĆ-NANMAC sonda sa 3 termoelementa za mjerenje temperature na samoj površini, ispod površine i u centru presjeka valjka od 50 mm promjera. Na temelju vlastite metode gradijenta temperature, odgovarajući program podržan računalom izračunava i grafički prikazuje: gustoću toplinskog tijeka kao funkciju vremena i kao funkciju površinske temperature sonde, kao i tijek razlike temperatura između centra i površine sonde. Pomoću odgovarajućih kriterija: - qmax = maximum gustoće toplinskog tijeka - tqmax = vrijeme od početka ohlađivanja do pojave qmax - Tqmax = temperatura površine sonde kod koje nastupa qmax - integral od t0 do tx (q dt) = integral ispod krivulje gustoće toplinskog tijeka u određenom intervalu vremena, svaki proces ohlađivanja (gašenja), za bilo koje sredstvo, bilo koje uvjete ohlađivanja i sve tehnike ohlađivanja, može se realno vrednovati i usporediti sa nekim drugim procesom ohlađivanja u pogledu: rezultirajuće dubine prokaljivanja, toplinskih napetosti i opasnosti od deformacija i pukotina pri kaljenju. Dodatni programski moduli omogućuju izračunavanje tijeka koeficijenta prijenosa topline te pomoću njega izračunavanje krivulja ohlađivanja u bilo kojoj točki presjeka dovoljno dugih valjčastih tijela raznih promjera i ploča različitih debljina. Superponiranjem tako izračunatih krivulja ohlađivanja na TTT dijagram za kontinuirano ohlađivanje dotičnog čelika, moguće je predvidjeti strukturne faze i tvrdoću nakon kaljenja.

Ključne riječi: Toplinska obrada, ohlađivanje/gašenje, modeliranje računalom

Ciljevi istraživanja: Ciljevi i očekivani doprinos ovog rada su slijedeći: - ispitati univerzalnost opisanog sustava i metoda, tj. mogućnost primjene za različita sredstva za gašenje (ulja, vodene otopine polimera, topla solna kupka), različite uvjete ohlađivanja (temp. kupke, brzina gibanja sredstva) i različite tehnike gašenja (direktno gašenje, gašenje u toploj kupki). - verificirati reproducibilnost primjenjenog mjerenja intenziteta ohađivanja - verificirati kriterije vrednovanja intenziteta ohlađivanja za razna sredstva i uvjete gašenja, u odnosu na dubinu prokaljivanja - Izraditi program, primjenjiv na PC-u sa potrebnim modulima, te dopuniti postojeće datoteke ekspreimentalnim podacima i formirati datoteku TTT dijagrama za kontinuirano ohlađivanje za razne čelike. - Izvršiti komparaciju izmjerene i izračunate površinske temperature sonde. Očekivani doprinos ovog rada je s jedne strane stvaranje računalom podržanog sustava za mjerenje, registriranje i vrednovanje inteziteta ohlađivanja (gašenja) univerzalno primjenjivog u raznim uvjetima ohlađivanja (gašenja) u toplinskoj obradi, - a s druge strane razvoj metoda za modeliranje (predviđanje) strukturnih faza i tvrdoće nakon kaljenja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet (Matematički odjel) Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Department of Mechanical Engineering, Michigan State University, East Lansing, MIchigan, USA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: East Lansing, USA, Michigan

 3. Naziv ustanove: Department of Mechanical, Industrial and Nuclear Engineering, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, USA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: CINCINNATI, Ohio, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr