SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-189

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-189


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 47
Ukupno objavljenih radova: 49


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The mathematical model of the steam generator combustion chamber

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Časopis: Automatika
  Broj: 3
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 33
  Godina: 1992
  Stranice: od 93 do 97
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: ložište generatora pare, matematičko modeliranje

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prediction of once-through boiler steady states and dynamics in sliding pressure regime by simulation

  Autori:
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Časopis: Automatika
  Broj: 3
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 33
  Godina: 1992
  Stranice: od 99 do 104
  Broj referenci: 4
  Jezik: engleski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Influence of spatial discretization on the results of the distributed parameters plant control simulation

  Autori:
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Časopis: Automatika
  Broj: 1
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 34
  Godina: 1993
  Stranice: od 67 do 72
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje brzine strujanja u ložištima složenog oblika uz aproksimaciju graničnih uvjeta

  Autori:
  Martinis, Vinko (29004.00000)
  Novko, Igor (184335.00000)
  Časopis: Automatika
  Broj: 1
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 34
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 76
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Primjena neortogonalnih mreža, uobičajena kod rješavanja numeričkih problema s dvodimenzionalnom domenom na trodimenzionalne slučajeve, dovodi do ozbiljnih poteškoća da se oderdi preslikavanje realne mreže u ortogonalnu numeričku. U ovom je radu zadržana pravokutna mreža na volumenu ložišta složenog oblika, pa je diskretizacija polaznih jednadžbi standardna. Kako čvorne točke ne padaju uvijek na rub domene aproksimiraju se granični unjeti u točkama domene koje su najbliže rubu domene. Time se trodimenzionalni problem u suštini ne razlikuje od dvodimenzionalnog. Ovakav pristup moguć je uz razne metode diskretizacije i rješavanja sistema jednadžbi. U radu je prikazano numeričko rješenje matematičkog modela za jedan složeni oblik ložišta, metodom numeričke stlačivosti.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proračun prijelaza topline u ložištu pomoću dvodimenzionalnog matematičkog modela

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Časopis: Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  ISSN: 0350-3097
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 197 do 204
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pomoću dvodimenzionalnog matematičkog modela proračunato je ložište generatora pare kapaciteta 330 t/h. Proračunom je dobiveno polje brzina dimnih plinova, koncentracija goriva i kisika i polje temperatura u ložištu te razdioba gustoća toplinskih tokova po ekranskim cijevima. Simulirano je ponašanje ložišta u stacionarnim radnim uvjetima u rasponu opterećenja od 50-100 %. Rezultati su vrlo uspješno uspoređeni s podacima koje navodi proizvođač generatora pare.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena višemrežne korektivne metode na rješavanje strujanja u ložištu

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Časopis: Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  ISSN: 0350-3097
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 147 do 154
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je analizirana brzina konvergencije višemrežne korektivne metode pri rješavanju dvodimezionalnog matematičkog modela ložišta generatora pare. Matematički model je predstavljen sustavom izrazito nelinearanih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi. Rješenje matematičkog modela postiže se globalnim iterativnim postupkom. Unutar jedne globalne iteracije sustav jednadžbi pojedine varijable rješava se primjenom algoritma tridijagonalne matrice (TDM) u iterativnom postupku "linija po linija". Primjenom višemrežne korektivne metode na rješavanje matematičkog modela ložišta ostvarena su znatna poboljšanja konvergencije.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Solarne termoelektrane na putu ka komercijalizaciji

  Autori:
  Duić, Neven (179672.00000)
  Časopis: Sunčeva energija
  Broj: 2
  ISSN: 0351-2797
  Volumen: 14
  Godina: 1993
  Stranice: od 61 do 68
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad daje analizu razvoja solarnih termoelektrana u svijetu u zadnjih deset godina. Centralno mjesto zauzima pitanje komercijalne izgradnje takvih postrojenja. Obuhvaćeno je nekoliko glavnih tipova takvih postrojenja: od sistema sa centralnim sabirnikom, sistema s distribuiranim sabirnikom, sistema s bazenom, sve do malih postrojenja predviđenih za potrebe izdvojenih potrošača. Uspoređeni su zatim troškovno s termoelektranama na konvencionalna goriva.
  Ključne riječi: solarna termoelektrana, centralni sabirnik, distribuirani sabirnik, solarni bazen

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Examination of once through boiler control strategy by simulation

  Autori:
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Mavračić, Krešimir
  Urednici
  El Moudni, A.
  Borne, P
  Tzafestas, S.G.
  Naslov zbornika: Proceedings of IMACS MCTS 91
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lille, Francuska
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 29502908-1-7
  Stranice: od 349 do 354
  Skup: IMACS IFAC Symposium on Modeling and Control of Technological Systems
  Održan: od 07.05.91 do 10.05.91

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Contribution to investigation of variable area flowmeter

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Urednici
  Galaso, Ivan
  Naslov zbornika: Proceedings of INTERKLIMA 91
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 233 do 239
  Skup: INTERKLIMA 91, 11th International Symposium of Heating, Refrigareting and Air Conditioning
  Održan: od 12.06.91 do 13.06.91

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The mathematical model of a steam accumulator

  Autori:
  Duić, Neven (179672.00000)
  Urednici
  Galaso, Ivan
  Naslov zbornika: Proceedings of INTERKLIMA 91
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 249 do 256
  Skup: INTERKLIMA 91, 11th International Symposium of Heating, Refrigareting and Air Conditioning
  Održan: od 12.06.91 do 13.06.91
  Ostalo: Zbornik radova nema ISBN.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prediction of once through boiler steady states and dynamics in sliding pressure regime by simulation

  Autori:
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Urednici
  Kecman, Vojislav
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 37
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 85 do 89
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The mathematical model of the steam generator combustion chamber

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Urednici
  Kecman, Vojislav
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 37
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 77 do 80
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Ključne riječi: ložište generatora pare, matematičko modeliranje

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Matematički model nastajanja ugljičnog i sumpornog dioksida u ložištu generatora pare

  Autori:
  Duić, Neven (179672.00000)
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: Zbornik radova XIII. Međunarodnog kongresa Energija i zaštita čovjekove okoline
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81601-01-8
  Stranice: od 255 do 262
  Skup: XIII. Međunarodni kongres Energija i zaštita čovjekove okoline
  Održan: od 28.10.92 do 30.10.92
  Sažetak: Opisan je dvodimenzionalni matematički model transportnih procesa u ložištu s posebnom pažnjom posvećenom nastajanju ugljičnog dioksida i sumpornog dioksida. Model obuhvaća diferencijalne jednadžbe kontinuiteta, impulsa, entalpije i transporta kemijskih vrsta, koje se diskretiziraju metodom kontrolnih volumena. Primjenjena su dva opcionalna modela: izgaranje mazuta i izgaranje prirodnog plina. Izvorni članovi u jednadžbama transporta kemijskih vrsta modelirani su Arrheniusovim zakonom brzine reakcije. Rezultirajuće distribucije produkata izgaranja za model izgaranja mazuta su pokazane i uspoređene s eksperimentalnim podacima.
  Ključne riječi: matematički model, ložište

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Numeričko rješavanje trodimenzionalnog modela strujanja u ložištima primjenom PISO metode

  Autori:
  Martinis, Vinko (29004.00000)
  Urednici
  Kecman, Vojislav
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 37
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 81 do 84
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Određivanje temperaturnog polja ložišta razdvojeno je na toplinski i strujni dio. To omogućava da se zasebno razmatra strujanje s brzim prijelaznim pojavama. U ovom radu je prikazano numeričko određivanje stacionarnog rješenja preko nestacionarnog trodimenzionalnog nelinearnog modela strujanja. Stabilnost uz točnost drugog reda po prostornim koordinatama postignuto je implicitnom diskretizacijom derivacije po vremenu. Uz to brze prijelazne pojave uz primjenu PISO metode za rješavanje diskretiziranih jednadžbi bitno smanjuje opseg računanja.

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Influence of spatial discretization on the results of the distributed parameters plant control

  Autori:
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Urednici
  Novaković, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 38
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 471 do 475
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The three-dimensional mathematical model of the horizontal furnace

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Urednici
  Kalpić, Damir
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 38
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 584 do 587
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Eksperimentalno ložište International Flame Research Foundation u IJmuidenu (Nizozemska) modelirano je trodimenzionalnim matematičkim modelom sa svrhom provjere rezultata simulacije putem izmjerenih vrijednosti. Ložište je horizontalno, gotovo kvadratnog presjeka. Na bočnim zidovima postoje prozori za pozicioniranje mjernih instrumenata. Matematički model ovakvog ložišta obuhvaća procese strujanja i recirkulacije dimnih plinova, procese izgaranja tekućeg goriva i radijacionog prijelaz topline te procese transporta čestica goriva i produkata izgaranja kroz unutrašnjost ložišta. Proračunato polje brzina, temperatura i kisika uspoređeno je s eksperimentalnim rezultatima. Iako postoje lokalna odstupanja, globalna polja vrijednosti pokazuju sličnost koja ohrabrujuće djeluje u smislu nastavka rada na unapređivanju matermatičkog modela.

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Numerical simulation of air-flow in a heated room

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Urednici
  Galaso, Ivan
  Naslov zbornika: Proceedings of INTERKLIMA 93
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-01-7
  Stranice: od 7 do 12
  Skup: INTERKLIMA 93, 12th International Symposium of Heating, Refrigerating and Air-conditioning
  Održan: od 09.06.93 do 11.06.93

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Three-dimensional simulation of the combustion process in an oil-fired furnace

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz-Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of ITI 93
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 351 do 356
  Skup: 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje brzine strujanja u ložištima složenog oblika uz aproksimaciju graničnih uvjeta

  Autori:
  Martinis, Vinko (29004.00000)
  Novko, Igor (184335.00000)
  Urednici
  Kalpić, Damir
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 38
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 297 do 303
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Primjena neortogonalnih mreža, uobičajena kod rješavanja numeričkih problema s dvodimenzionalnom domenom na trodimenzionalne slučajeve, dovodi do ozbiljnih poteškoća da se oderdi preslikavanje realne mreže u ortogonalnu numeričku. U ovom je radu zadržana pravokutna mreža na volumenu ložišta složenog oblika, pa je diskretizacija polaznih jednadžbi standardna. Kako čvorne točke ne padaju uvijek na rub domene aproksimiraju se granični unjeti u točkama domene koje su najbliže rubu domene. Time se trodimenzionalni problem u suštini ne razlikuje od dvodimenzionalnog. Ovakav pristup moguć je uz razne metode diskretizacije i rješavanja sistema jednadžbi. U radu je prikazano numeričko rješenje matematičkog modela za jedan složeni oblik ložišta, metodom numeričke stlačivosti.

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prikaz laboratorijskog eksperimentalnog uređaja za istraživanje termohidrauličkih fenomena kod prisilnog strujanja dvofaznog medija

  Autori:
  Firak, Mihajlo (12003.00000)
  Urednici
  Boršić, Mladen
  Mahović, Sanjin
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 38
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 297 do 303
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: U Laboratoriju za termoenergetska postrojenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu izrađen je uređaj za istraživanje termohidrauličkih fenomena kod prisilnog strujanja jednokomponentnog dvofaznog medija (mješavina kapljevite i parne faze vode kao radnog medija). U suštini ovaj uređaj predstavlja jednocijevni generator pare s prisilnim protokom od (0,5 - 4)x10-2 kg/s, radnog tlaka od 20 - 200 bara i temperaturom pregrijane pare do 550 řC. Zagrijavanje predgrijačke i isparivačke cijevi (odnosno radnog medija u cijevi) postiže se prolaskom električne struje kroz stijenku cijevi. Maksimalna električna snaga uređaja je 100 kW. Pogodnim odabirom električnih parametara izvora (struje i napona), dimenzija i materijala isparivačke cijevi te procesnih parametara (protoka, tlaka i temperature), moguće je ostvariti različite termohidrauličke fenomene u uvjetima prisilnog strujanja dvofaznog medija. Ugrađeni osjetnici procesnih i električnih parametara, povezani kompjuteriziranim sistemom za prihvat i obradu podataka, omogućuju nadzor i analizu provedenih eksperimenata. U radu su ukratko opisane osnovne komponente uređaja, a kao ilustracija rada uređaja dan je grafički prikaz vremenskih promjena određenih varijabli stanja sistema kod pojave fenomena zagušivanja izlaznog ventila prevelikom količinom proizvedene pare.
  Ključne riječi: dvofazni tok, eksperimentalni uređaj, termohidraulički fenomeni

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zaštita induktivnog turbinskog protokomjera od elektromagnetske interferencije

  Autori:
  Firak, Mihajlo (12003.00000)
  Jakovljević, Žarko (171432.00000)
  Urednici
  Boršić, Mladen
  Mahović, Sanjin
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 38
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 321 do 327
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Induktivni turbinski protokomjer za vodu ugrađen je u eksperimentalni laboratorijski uređaj za istraživanje termohidrauličkih fenomena kod prisilnog dijabatskog strujanja dvofaznog medija. Nakon prolaska kroz protokomjer, voda se zagrijava u jednocjevnom predgrijaču posredstvom Joulove topline razvijene u stijenci cijevi zbog prolaska izmjenićne električne struje niskog napona (do 16 V) i velike jakosti (do 1500 A). Navedene iznose napona i struje omogućava trofazni transformator snage 63 kW. Transformator, predgrijač i međusobni spojni vodovi predstavljaju snažan izvor elektromagnetskog polja koje u svitku induktivnog turbinskog protokomjera inducira parazitarni izmjenični napon superponiran naponu koji se formira kao posljedica određenog nivoa protoka. Rezultantni izlazni napon iz protokomjera tako nosi u sebi informaciju o protoku i smetnji, kod čega smetnja može biti jača od korisnog signala. U ovom radu je prikazan jednostavni eksperimentalno-analitički način za približno utvrđivanje jakosti izmjeničnog magnetskog polja izvora smetnje u proizvoljnoj točki prostora, kao i rezultati eksperimentalnog određivanja faktora prigušenja različitih oklopa za zaštitu induktivnog turbinskog protokomjera od električne interferencije.
  Ključne riječi: induktivni turbinski protokomjer, elektromagnetska interferencija, zaštita

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Computer-aided processing of measurement data collected on two-phase flow test loop

  Autori:
  Jakovljević, Žarko (171432.00000)
  Firak, Mihajlo (12003.00000)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz-Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of ITI 93
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 45 do 48
  Skup: 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93
  Sažetak: Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, laboratoriju za termoenergetska postrojenja izgrađen je eksperimentalni uređaj za istraživanje prisilnog strujanja dvofaznog medija. Dan je kratak opis uređaja i objašnjena njegova uloga u obrazovnom procesu. Mjerni podaci prikupljeni na ovom uređaju u toku provedbe eksperimenta obrađeni su softverskim paketom MATLAB. Opisani su I diskutirani razvijeni algoritmi i prednosti njihovih primjena za obrazovne svrhe.
  Ključne riječi: eksperimentalni uređaj, obrada signala, MATLAB, obrazovanje

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mjerenja polja brzina i temperatura u industrijskim i eksperimentalnim ložištima

  Autori:
  Slavica, Željko (146131.00000)
  Urednici
  Boršić, Mladen
  Mahović, Sanjin
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 38
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 432 do 436
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Dat je pregled radova koji se unutar posljednjih 30 godina bave problematikom mjerenja polja brzina i temperatura unutar ložišta. Pri tom se razlikuju mjerenja provedena na ložištima generatora pare i mjerenja provedena na eksperimentalnim modelima ložišta u laboratorijskim uvjetima. Uz eksperimente je navedena korištena mjerna oprema i mjerni instrumenti, te problemi koji su se pojavili prilikom mjerenja

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Matematičiki model ložišta za izgaranje plinskog goriva

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Naslov zbornika: II. kolokvij Modeliranje u znanosti, tehnici i društvu, CROSS 92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Skup: II. kolokvij Modeliranje u znanosti, tehnici i društvu, CROSS 92
  Održan: od 11.12.92 do 11.12.92
  Sažetak: U radu je prikazan dvodimenzionalni matematički model ložišta generatora pare za izgaranje plinskog goriva. Model ložišta obuhvaća procese izgaranja zemnog plina, strujanja dimnih plinova i transporta kisika te radijacione izmjene topline između dimnih plinova i ekranskih površina. Postupak numeričkog rješavanja bazira se na metodi kontrolnih volumena. Matematički model primijenjen je na simulaciju ponašanja dvaju ložišta postojećih generatora pare. Pokazano je dobro slaganje izlaznih temperatura dimnih plinova s proračunom prema "normativnoj" metodi. Dobivena raspodjela gustoća toplinskih tokova uzduž ekranskih površina vrlo uspješno je uspoređena s podacima proizvođača.
  Ostalo: Zbornik je u tisku.

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Regulacija razine kondenzata u visokotlačnim zagrijačima napojne vode termoenergetskog bloka

  Autori:
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Urednici
  Štambuk-Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 39
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 315 do 318
  Skup: 39. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: U radu je prikazan prijedlog tehničkog rješenja regulacije razine kondenzata u visokotlačnim zagrijačima napojne vode termoenergetskog bloka snage 320 MW. Polazeći od specifičnosti sustava za regenerativno zagrijavanje napojne vode promatranog bloka i pogonskih iskustava s postojećim lokalnim regulatorima predloženo je tehničko rješenje koje treba omogućiti automatsku regulaciju razine u zagrijačima u svim pogonskim prilikama. Funkcioniranje karakterističnih tehničkih rješenja ispitano je simulacijom pojednostavljenog modela zagrijača kao objekta regulacije, a kvantitativna prognoza ostvarive dobrote regulacije razine u svim međusobno povezanim visokotlačnim zagrijačima izvršena je simulacijom termohidrauličkog modela dinamike cijele linije zagrijača s regulacijskim sustavom predložene strukture.

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Matematički model i simulacija sustava zagrijavanja napojne vode termoenergetskog bloka snage 320 MW

  Autori:
  Lončar, Dražen (197152.00000)
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Urednici
  Štambuk-Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 39
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 264 do 268
  Skup: 39. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: U radu su primjenom koncepta kontrolnih volumena izvedene jednadžbe matematičkog modela dinamike procesa u sustavu visokotlačnih zagrijača napojne vode. Vremenska diskretizacija modela provedena je prema implicitnoj shemi. Numerički postupak rješavanja sustava nelinearnih algebarskih jednadžbi zasnovan je na Newton-Raphsonovoj metodi. Simulacijama je procijenjen utjecaj prijelaznih stanja sustava na intenzitet stvaranja i protjecanja kondenzata, a time i na predvidivu dobrotu regulacije razine s regulacijskim sustavom zadane strukture.

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Granični uvjeti otvorenog toka na izlazu ložišta u numeričkom proračunu strujanja

  Autori:
  Martinis, Vinko (29004.00000)
  Slavica, Željko (146131.00000)
  Urednici
  Kalpić, Damir
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 39
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 455 do 459
  Skup: 39. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Brzine strujanja na izlazu ložišta parnog kotla su nepoznate, pa je teško definirati granične uvjete otvorenog toka kod numeričkog rješavanja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi strujanja. U radu su definirani granični uvjeti otvorenog toka uz relativno malo produženje domene u smjeru istjecanja. Jednadžbe strujanja diskretizirane su metodom konačnih diferencija, a sistem je rješen primjenom PISO metode (Pressure-Implicit with Splitting of Operators). Dana je procjena potrebnog proširenja domene, kako bi se dobile približno točne brzine strujanja na izlazu iz ložišta.

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simulation of oil heater control loop dynamics

  Autori:
  Lončar, Dražen (197152.00000)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz-Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of ITI 93
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 61 do 64
  Skup: 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Matematičko modeliranje i simulacija rada termoenergetskog bloka snage 320MW

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Urednici
  Štambuk-Boršić, Neda
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 39
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 380 do 383
  Skup: 39. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: U radu je prikazan matematički model kojim je opisano termodinamičko ponašanje konvencionalnog termoenergetskog bloka za proizvodnju električne energije. Matematički model se sastoji od tri glavna dijela: modela generatora pare, modela turbine i modela regenertativnih zagrijača napojne vode. Termodinamički model generatora pare zasniva se na "normativnoj" metodi proračuna. Matematički model je poslužio za simulaciju stacionarnog rada termoenergetskog bloka u TE Rijeka. Simulirano je ponašanje bloka u uvjetima sniženja temperature napojne vode na ulazu u generator pare zbog havarijskog isključenja visokotlačnih zagrijača napojne vode. Dobiveno je dobro slaganje temperaturnih profila uzduž vodeno-parnog i dimo-zaračnog trakta te protočnih količina vode i pare s izmjerenim vrijednostima na objektu.

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Modeling of the high-temperature dissociation of CO2 in the steam generator furnace

  Autori:
  Duić, Neven (179672.00000)
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz-Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of ITI 94
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 265 do 270
  Skup: 16th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prediction of the thermal radiation heat transfer in a furnace by Monte Carlo zone method

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Schneider, Daniel Rolph
  Duić, Neven (179672.00000)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz-Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of ITI 94
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 253 do 258
  Skup: 16th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zonalni proračun ložišta

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Urednici
  Galaso, Ivan
  Iljaš, Branko
  Jakšić, Smiljko
  Šimunović, Ante
  Švaić, Srećko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Energetska i procesna postrojenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Hrašće
  Godina: 1994
  Stranice: od 165 do 169
  Skup: Energetska i procesna postrojenja
  Održan: od 25.05.94 do 27.05.94
  Sažetak: U radu je prikazan višedimenzionalni (2D, 3D) matematički model ložišta generatora pare. Model obuhvaća procese distribucije i izgaranja goriva, strujanja dimnih plinova i transporta kisika te proces radijacione izmjene topline. Postupak numeričkog rješavanja matematičkog modela temelji se na metodi kontrolnih volumena. Proračun matematičkog modela ložišta izvršen je za generatore pare u sastavu termoelektrana HEP-a (TE Sisak, TE Rijeka, TE Plomin 1). Prikazano je polje brzina dimnih plinova u ložištu te razdioba temperatura u ložištu i na ložišnim ekranima.
  Ključne riječi: ložište, zonalna metoda, matematičko modeliranje
  Ostalo: Zbornik radova nema ISBN.

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Leakage detection in power plant boiler

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Schneider, Daniel Rolph
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Afgan, Naim
  Urednici
  Reis, Albino
  Naslov zbornika: Proceedings of 3rd European Conference on Industrial Furnaces and Boilers
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lisabon, Portugal
  Godina: 1995
  Skup: 3rd European Conference on Industrial Furnaces and Boilers
  Održan: od 18.04.95 do 21.04.95
  Ostalo: Zbornik nije numeriran i nema ISBN.

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Tube leakage effect on radiation heat flux in boiler

  Autori:
  Duić, Neven (179672.00000)
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Schneider, Daniel Rolph
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Afgan, Naim
  Jezik: engleski
  Godina: 1995
  Skup: ICHMT International Symposium on Radiative Heat Transfer
  Održan: od 14.08.95 do 18.08.95
  Ostalo: Konačna verzija Zbornika radova u tisku. Preliminarna verzija, zbornik sažetaka nema ISBN.

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Provjera projektnog rješenja regulacije razine kondenzata u zagrijačima napojne vode simulacijom na računalu

  Autori:
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Lončar, Dražen (197152.00000)
  Urednici
  Galaso, Ivan
  Iljaš, Branko
  Jakšić, Smiljko
  Šimunović, Ante
  Švaić, Srećko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Energetska i procesna postrojenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Hrašće
  Godina: 1994
  Stranice: od 446 do 453
  Skup: Energetska i procesna postrojenja
  Održan: od 25.05.94 do 27.05.94
  Sažetak: Polazeći od specifičnosti sustava za regenerativno zagrijavanje napojne vode termoenergetskog bloka snage 320 MW i pogonskih iskustava s postojećim lokalnim regulatorima razine kondenzata u zagrijačima projektirano je rješenje novog sutava regulacije i vođenja linije zagrijača. Sustav omogućava automatsku regulaciju razine u svim pogonskim uvjetima. Simulacijama prikazanog matematičkog modela dinamike procesa u sustavu visokotlačnih zagrijača reproduciran je utjecaj različitih pogonskih stanja na intenzitet stvaranja kondenzata u zagrijačima i izvršena kvantitativna prognoza ostvarive dobrote regulacije razine s regulacijskim sustavom predložene strukture.
  Ključne riječi: VT zagrijači, regulacija razine, simulacija
  Ostalo: Zbornik radova nema ISBN.

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Calculation of NOx production in a large steam generator combustion chamber

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: Zbornik radova XIV. Međunarodnog kongresa Energija i zaštita okoliša
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-3-1
  Stranice: od 27 do 33
  Skup: XIV. Međunarodni kongres Energija i zaštita okoliša
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: U radu je prikazan matematički model stacionarnih termodinamičkih procesa unutar 1000 t/h generatora pare. Model je s koncentriranim parametrima, a temelji se na "normativnoj" metodi proračuna. U modelu ložišta ugrađen je prošireni Zeldovičev mehanizam za proračun termalnog NO. Rezultati proračuna temperaturnih profila uzduž vodeno parnog trakta, trakta dimnih plinova i zraka unutar generatora pare uspješno su uspoređeni s rezultatima mjerenja. Rezultati proračuna nastajanja NOx prikazani su dijagramski za tri različita opterećenja.

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Steam generator design based on mathematical modelling

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Urednici
  Kalpić, Damir
  Hljuz-Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of ITI 95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 419 do 424
  Skup: 17th International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 13.06.95 do 16.06.95
  Ključne riječi: steam generator, mathematical modelling

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Modeling of a solid fuel combustion chamber of a ramjet using a multi-block domain decomposition technique

  Autori:
  Coelho, Pedro J.
  Duić, Neven (179672.00000)
  Lemos, C.
  Carvalho, Maria da Gra‡a
  Jezik: engleski
  Godina: 1996
  Skup: 34th Aerospace Sciences Meeting
  Održan: od 15.01.96 do 18.01.96
  Ostalo: Rad je prihvaćen za objavljivanje.

 39. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Nadzor pokusa na eksperimentalnom isparivaču i obrada mjernih signala s pomoću računala
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 18.03.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 105


 40. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Trodimenzionalni matematički model procesa u ložištu generatora pare
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Autor: DUIĆ NEVEN
  Datum obrane: 14.07.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 121


 41. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Nadzor pokusa na eksperimentalnom isparivaču i obrada mjernih signala s pomoću računala
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ŠERMAN NIKOLA
  Datum obrane: 18.03.93
  Broj stranica: 105
  Autor: Jakovljević mr.sc. Žarko
  Rad: Magisterij
  Sažetak: U cilju istraživanja termohidrauličkih pojava pri dijabatskom strujanju dvofaznog medija izgrađen je laboratorijski protočni isparivač s električnim generiranjem topline u stijenci cijevi. Predmet ovog rada je realizacija nadzora pokusa i prikupljanja i obrade mjernih podataka pomoću računalskog sustava HP 9000/320 i jedinice za prikupljanje podataka i upravljanje HP 3852A. Opisan je eksperimentalni uređaj i njegov način funkcioniranja. Navedene su karakteristike primijenjene mjerne opreme i računalskog sustava. Definirani su zahtijevi na nadzor pogonskog stanja i na zaštitu uređaja tijekom pokusa. Izložene su teorijske osnove nužne za uspješno organiziranje prikupljanja mjernih podataka (prikaz parametara sustava u vremenskom i frekvencijskom području). Razmotrene su različite mogućnosti prikupljanja i pohranjivanja mjernih podataka pomoću raspoloživog računalskog sustava. Razvijena je posebna programska podrška za nadzor pogonskog stanja i zaštitu uređaja, te prikupljanje i pohranjivanje mjernih podataka. Detaljno je opisana i objašnjena njezina struktura. Opisani su i osnovni i posebni načini rada računalskog programa i objašnjena uloga pojedinih komponenata računalskog sustava u rješavanju navedenih zadaća. Navedene su teorijske osnove obrade signala, te problemi izbora odgovarajućeg računala i programske podrške za provedbu obrade. Razvijeni su računalski programi za obradu signala i prikazana njihova primjena na odabranim uzorcima signala s eksperimentalnog uređaja.
  Ključne riječi: prikupljanje podataka, obrada signala, software, MATLAB, HP 3852A, eksperimentalni, isparivač


 42. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Trodimenzionalni matematički model procesa u ložištu generatora pare
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BOGDAN ŽELJKO
  Datum obrane: 14.07.93
  Broj stranica: 121
  Autor: Duić mr.sc Neven
  Rad: Magisterij
  Sažetak: Postavljen je trodimenzionalni matematički model procesa u ložištu generatora pare. Model je predstavljen sistemom nelinearnih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi drugog reda eliptičkog tipa te obuhvaća strujanje zraka, goriva i dimnih plinova, proces izgaranja i transporta tekućeg i plinskog goriva, proces transporta kisika, proces transporta topline unutar plinskog volumena te izmjenu topline zračenjem i konvekcijom između dimnih plinova i ekrana ložišta. Proces izgaranja u ložištu predstavljen je sumarnom reakcijom, modeliranom Arrheniusovom jednadžbom brzine reakcije. Kao osnova za model prijenosa topline zračenjem uzeta je zonalna metoda, pojednostavljena crnim zidovima, konstantnim koeficijentom apsorpcije, te jednim sivim plinom. Za prelazak s diferencijalnih jednadžbi na algebarske usvojena je metoda kontrolnih volumena prema postupku SIMPLER. Postupak rješavanja ubrzan je primjenom metode multigrida. Kao algoritam za rješavanje primjenjena je iterativna modifikacija postupka PISO. Izrađen je programski paket ZONAL za rješavanje gore opisanog matematičkog modela, te je na njemu ispitano ponašanje modela. Usporedbom s dostupnim eksperimentalnim podacima pokazalo se dobro slaganje rezultata dobivenih proračunom i mjerenih podataka uzetih iz literature.


 43. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Procjena efekata pogonskog režima s kliznim tlakom na blokovima 210 MW TE Sisak s rekonstruiranim generatorima pare

  Autori:
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda HEP
  Depo ustanova: FSB-Zagreb
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 44

 44. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Simulacija strujanja zraka kroz rashladne tornjeve NE Krško

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda HEP
  Depo ustanova: FSB-Zagreb
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 29

 45. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Distribucija toplinskog toka u ložištu generatora pare X-571 A/B pri loženju plinskim gorivom

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Duić, Neven (179672.00000)
  Naručitelj: INA-Etilen
  Depo ustanova: FSB-Zagreb
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 75

 46. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Koncepcija i tehničko rješenje sustava regulacije i vođenja visokotlačnih zagrijača napojne vode na bloku 320 MW TE Rijeka

  Autori:
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Lončar, Dražen (197152.00000)
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda HEP
  Depo ustanova: FSB-Zagreb
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 128

 47. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Analiza pogonskih mogućnosti rada bloka 320 MW s isključenim visokotlačnim regenerativnim zagrijačima napojne vode

  Autori:
  Bogdan, Željko (4210.00000)
  Šerman, Nikola (46501.00000)
  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda HEP
  Depo ustanova: FSB-Zagreb
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 37
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr