SVIBOR - Projekt broj: 2-08-189

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-189


PRIJENOS TOPLINE I TVARI U ENERGETSKIM GENERATORIMA PARE


Glavni istraživač: ŠERMAN, NIKOLA (46501)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 49
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za energetska postrojenja
Adresa: Lučićeva 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 511 435
teleFaks: 385 (0)1 514 535
E-mail: Nikola.Serman@x400.srce.hr

Sažetak: Predmet projekta je matematičko modeliranje i simulacija statike Ť i dinamike procesa u energetskim generatorima pare kao i Ť istraživanje fizikalnih pojava kod strujanja dvofaznog medija u Ť protočnom isparivaču. Istraživanja su usmjerena u tri pravca: Ť usavršavanje programa za simulaciju statike i dinamike Ť vodeno-parnog trakta protočnih generatora pare namjenjenog Ť rješavanju problema regulacije i upravljanja. Usavršavanje Ť trodimenzionalnog matematičkog modela ložišta generatora pare Ť koji uključuje turbulentno strujanje dimnih plinova, izgaranje i Ť prijenos topline zračenjem. Osposobljavanje eksperimentalnog Ť uređaja instalirane snage 100kw i tlaka do 200bar za istraživanje Ť pulzacija temperature stijenke kod isparavanja vode koja prisilno Ť struji kroz isparivačku cijev.

Ključne riječi: modeliranje, simulacija, prijenos topline, prijenos tvari, generatori pare, ložište

Ciljevi istraživanja: Razvoj trodimenzionalnog matematičkog modela strujanja, izgaranja i izmjene topline u ložištima energetskih generatora pare loženih plinskim i tekućim gorivima. Proširenje spoznaja o različitim, danas u svijetu korištenim postupcima diskretizacije modela, kao i spoznaja o numeričkim postupcima rješavanja takvih modela. Razvoj programske podrške za simulaciju modela na dostupnim računalima. Usavršavanje jednodimenzionalnog matematičkog modela dinamike termohidrauličkih procesa u cijevnom sustavu protočnih generatora pare i numeričkog postupka njegova rješavanja s ciljem povećanja ukupnih performansi (brzina, točnost, robustnost) ranije razvijenog simulacijskog programa namijenjenog rješavanju problema vođenja i regulacije energetskih generatora pare. Razvoj matematičkog modela dinamike termohidrauličkih procesa u kaskadi visokotlačnih zagrijača napojne vode energetskog generatora pare u svrhu rješavanja problema regulacije. Dovršenje i osposobljavanje eksperimentalnog uređaja za istraživanje pojava pri kipljenju vode na povišenim tlakovima u uvjetima prisilnog strujanja kroz cijev, a napose pojave krize kipljenja drugog reda i pojave fluktuacije temperature stijenke isparivačke cijevi u zoni kipljenja. Instalirana snaga uređaja je 100 kW, tlak u mjernoj sekciji do 200 bar i gustoća masenog toka kroz mjernu sekciju do 1000 kg/m2s. Razvoj programske podrške za automatizirano prikupljanje i primarnu obradu mjernih signala s eksperimentalnog uređaja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr