SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-199

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-199


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 79
Ukupno objavljenih radova: 83


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Osnove stimulativnog plaćanja u poduzeću

  Autori:
  Buble, Marin (95961)
  Goić, Srećko (111242)
  Pavić, Ivan (77961)
  Urednici
  Buble, Marin (95961)
  Izdavač: Ekonomski fakultet
  ISBN: 86-80131-05-9
  Godina: 1991
  Broj stranica: 180
  Broj referenci: 69
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U uvjetima tržišne ekonomije, u kojima je radna snaga roba,problematika plaća stalno je u žiži interesa kako teorije tako iprakse. Taj je interes naročito porastao nakon što je F.W. Taylorpostavio koncept "scientific managenenta" i u okviru nje svojpoznati sustav diferencijalnog akorda. Iako se od tada do danas mijenjao interes po pojedinim sustavimaplaćanja, može se zaključiti da se još uvijek taj interes nijesmanjio. Doduše, došlo je do njegove značajne modifikacije takoda se upotreba akordnih sustava sve više reducira u koristvremenskog sustava plaćanja korigiranog s ocjenom učinka ipremijama. Imajući u vidu stupanj razvoja Hrvatske očito je da sustavistimulativnog plaćanja mogu odigrati značajnu ulogu, pa je stogarazumljiva potreba njihova promicanja. To se naime, naime, činiloi do sada ali u jednom sasvim drugom privrednom sustavu koji jenegirao robni karakter radne snage, pa time i tržište na kojemubi njezina temeljna cijena rezultirala iz odnosa ponude ipotražnje. Sada kada se Hrvatska okreće svijetu tržišne ekonomijei kada svoj privredni sustav izgrađuje na osnovi, sustav plaćanjatoj ekonomiji dolazi do punog izražaja. To je uvjetovalo da suautori ovoga rada postavili sebi zadatak kako tendencije urazvoju sustava plaćanja, tako i same te sustave kako bi domaćojjavnosti ukazali na mogućnost koje se pružaju, posebno iz riznicestimulativnog plaćanja.
  Ključne riječi: Stimulativno plaćanje, poduzeće,

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Balansiranje montažnih linija pomoću računala

  Autori:
  Rabe, Markus
  Wang, Yufei
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Spur, Guenter
  Izdavač: KFA Forschungszentrum Juelich GmbH
  ISBN: 3-89336-087-5
  Godina: 1992
  Broj stranica: 66
  Broj referenci: 40
  Jezik: njemački
  Sažetak: Na institutu IWF/IPK u Barlinu razvijene su metode i softverskialati za cjelokupno projektiranje montažnih sustava, od analizestrukture proizvoda do provođenja analize montažnog sustava. Ovajrad je ograničen na područje projektiranja toka montaže. Nakonanalize razvijenih postupaka za balansiranje montažnih linija,dan je prikaz originalnog postupka, koji uzima u obzir tehnološkaograničenja.
  Ključne riječi: Balansiranje montažnih linija, računalom podržan postupak

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Projektiranje proizvodnih procesa

  Autori:
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Veža, Ivica (95643)
  Izdavač: Fakultet eletrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  ISBN: 953-6114-04-6
  Godina: 1994
  Broj stranica: 196
  Broj referenci: 196
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad sadrži prikaz metodologije projektiranja proizvodnog sustava, koja može pomoći projektantu da postigne rješenja koja udovoljavaju tehničjim i ekonomskim kriterijima. Rad je razvrstan u jedadanaest poglavlja, koja prate tijek projektiranja proizvodnog sustava od definiranja proizvodnog programa, te razrade tehnoloških postupaka, preko općeg do detaljnog projektiranja proizvodnih sustava. Osim definiranja proizvodne opreme dane su osnovne smjernice projektiranja transportnih i skladišnih sustava.
  Ključne riječi: proizvodni sustav, projektiranje

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Unapređenje upravljačko-informacijskih sustava transporta

  Autori:
  Kuzmanić, Ivica (153406)
  Časopis: Naše more
  Broj: 2
  ISSN: 0469-6255
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 73 do 76
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se ne promatraju luke, kao operativne cjeline već njihovidijelovi koji mogu djelovati samostalno - lučki kontejnerskiterminali. Prikazana su područja primjene elektronskih računalana lučkim kontejnerskim terminalima i izgradnja upravljačko-informacijskih sustava transporta kontejnera u nekim svjetskim inašim lukama, odnosno lučkim kontejnerskim terminalima. Zaključakje da su upravljačko-informacijski sustavi transporta kontejnerautemeljeni na pasivnim algoritmima. Predlaže se da takavdinamični prces kao što je transport kontejnera prati jednakotakvi aktivni, dinamični algoritam. Predočena je osnova jednogadinamičnog algoritma za koji je objavljena provjera osobnimračunalom.
  Ključne riječi: Upravljačko-informacijski sustav, transport, kontejnerski terminal, algoritam

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza primjene koncepta paralelnog inženjeringa

  Autori:
  Veža, Ivica (95643)
  Rovan, Mario (95654)
  Bajić, Dražen (186194)
  Časopis: Tehnički vjesnik
  Broj: 1,2
  ISSN: 1330-3651
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Stranice: od 13 do 24
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: Rad sadrži analizu promjena na tržištu i utjecaj ovih promjena na povećane zahtjeve za skraćenjem vremena razvoja proizvoda i njegove proizvodnje. Prikazani su rezultati istraživanja temeljeni na konceptu paralelnog inženjeringa u Laboratoriju za proizvodne sustave Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Dane su osnove paralelnog inženjeringa, te prikazani moduli korišteni u primjeni, kao i rezultati primjene koncepta na realnom sustavu.
  Ključne riječi: Proizvodni sustav, paralelni inženjering, CAD/CAM

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Centar za transfer tehnologije, Split

  Autori:
  Veža, Ivica (95643)
  Rovan, Mario (95654)
  Majer, Ivan
  Časopis: Hrvatsko gospodarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 1330-5816
  Volumen: 67
  Godina: 1995
  Stranice: od 73 do 77
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integracija procesa konstruiranja i proizvodnje

  Autori:
  Bago, Ivan (146921)
  Čorkalo, Ante (39191)
  Jerčić, Ivo (71161)
  Rovan, Mario (95654)
  Pavić, Ivan (77961)
  Bilić, Boženko (154905)
  Majce, Vojko (106935)
  Peruzović, Milivoj (172365)
  Bajić, Dražen (186194)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova 3. međunarodnog simpozija o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: III simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: U ovom saopćenju naveden je cilj i sadržaj istraživanja novihorganizacijsko-tehničkih oblika za male proizvodne sustave uLaboratoriju za proizvodne sustave Fakulteta elektrotehnike,strojarstva i brodgradnje u Splitu.
  Ključne riječi: Integracija, proces konstruiranja i proizvodnje, proizvodni sustav

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Skraćenje ciklusa proizvodnje prijelazom sa serijskog na pojedinačni tip proizvodnje

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Urednici
  Šibalija, Ljubomir
  Naslov zbornika: Zbornik radova naučno-stručnog skupa Organizacija proizvodno poslovnog sustava
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, BIH
  Godina: 1991
  Stranice: od 312 do 317
  Skup: Naučno-stručni skup Organizacija proizvodno poslovnih sistema
  Održan: od 27.06.91 do 28.06.91
  Sažetak: Opstanak proizvodnih sustava u sve većoj konkurenciji nasvjetskom tržištu moguć je između ostalog i smanjenje troškovaproizvodnje, na koje najviše utječe skraćenje ciklusa proizvodnjei zaliha. U radu je prikazana realizacija skraćenja ciklusaproizvodnje i zaliha pri planiranja proizvodnje koordinatnihstolova prelaskom sa serijskog tipa proizvodnje na pojedinačnuproizvodnju skupa ugradnih dijelova, te izradom dijelova premazahtjevima montaže odnosno tržišta.
  Ključne riječi: Ciklus proizvodnje, pojedinačna proizvodnja, serijska proizvodnja, proizvodnja prema zahtjevima montaže

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simulacija kao sredstvo za dimenzioniranje visokoregalnog skladišta

  Autori:
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Tavangarian, Djamshid
  Naslov zbornika: 7. Symposium ASIM'91, Band 4
  Jezik: njemački
  Mjesto: Hagen, Njemačka
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 3-528-06449-4
  Stranice: od 193 do 197
  Skup: 7. Symposium ASIM'91, Band 4. Fortschritte in der Simulationstechnik
  Održan: od 23.09.91 do 26.09.91
  Sažetak: Rad sadrži dimenzioniranje visokoregalnog skladišta ufleksibilnom obradnom sustavu pomoću simulacije. Model jerazvijen pomoću simulacijskog jezika GPSS/PC.
  Ključne riječi: Simulacija, visokoregalno skladište, fleksibilni obradni sustav

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena De Novo pristupa matematičkom programiranju

  Autori:
  Babić, Zoran (1262)
  Pavić, Ivan (77961)
  Urednici
  Fandel, G.
  Naslov zbornika: 16. Symposium on Operation Research
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trier, Njemačka
  Godina: 1991
  Stranice: od 579 do 582
  Skup: 16. Symposium on Operation Research
  Održan: od 09.09.91 do 11.09.91
  Sažetak: Rad sadrži primjenu De Novo prostupa u realnom proizvodnomsustavu, koji proizvodi široki asortiman proizvoda.
  Ključne riječi: De Novo programiranje, proizvodni sustav

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Optimalno dizajniranje proizvodnog sustava

  Autori:
  Babić, Zoran (1262)
  Pavić, Ivan (77961)
  Urednici
  Martić, Ljubomir
  Neralić, Luka
  Naslov zbornika: Zbornik radova Konferencije operacijskih istraživanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 187 do 198
  Skup: Konferencija operacijskih istraživanja KOI'91
  Održan: od 21.12.91 do 22.12.91
  Sažetak: U ovom radu prikazana je mogućnost optimalnog dizajniranja jednogproizvodnog sustava primjenom tzv. De Novo pristupaoptimalizaciji. Na primjeru tog proizvodnog sustava pokazano jekako treba uskladiti proizvodnju i nabavku resursa u skladu sastvarnim financijskim mogućnostima i s obzirom na svepostavljene funkcije cilja.
  Ključne riječi: Optimalno dizajniranje, proizvodni sustav, De Novo programiranje

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Postupak za izbor optimalnog broja transportnih sredstava

  Autori:
  Bilić, Boženko (154905)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 203 do 208
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Održan: od 08.05.92 do 08.05.92
  Sažetak: Značajnu komponentu suvremenih proizvodnih sustava predstavljajuautomatizirani transportni sustavi. Realizacija prilagodljivihobradnih sustava povezana je s visokim investicijama, pa je još ufazi projektiranja potrebno izvršiti optimalni izbor komponenti.Rad prikazuje postupak za određivanje optimalnog broja induktivnovođenih transportnih sredstava, te primjer primjene.
  Ključne riječi: Optimalizacija, transportno sredstvo

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Temeljne značajke novog globalnog komunikacijskog sustava u pomorstvu

  Autori:
  Kuzmanić, Ivica (153406)
  Lazarević, Životije (153410)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 34. savjetovanja ELMAR
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-80139-01-7
  Stranice: od 52 do 57
  Skup: 34. savjetovanje ELMAR
  Održan: od 28.09.92 do 30.09.92
  Sažetak: Uvođenje novog sustava GMDSS uvjetuje brojne dileme u svezi sobukom članova posade broda za njihovim efikasnim rukovanjem iodržavanjem. U radu se razmatraju temeljne značajke sustava saciljem animiranja šire stručne javnosti glede sagledavanjaproblema, te adekvatnoh rješavanja na razini pomorske privrede iedukacijskih institucija.
  Ključne riječi: Globalni komunikacijski sustav, pomorstvo, sigurnost

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integracija procesa konstruiranja i proizvodnje u malim proizvodnim sustavima

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Bajić, Dražen (186194)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Perić, Nedjeljko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 601 do 604
  Skup: 37. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Znastveno-istraživački rad Laboratorija za proizvodne Fakultetaelektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu usmjeren jeprema razvoju modela istovremenog inženjeringa za male proizvodnesustave. U radu su navedene osnove istovremenog inženjeringa,moduli za njegovu realizaciju, te rezultati primjene istovremenoginženjeringa na realnom modelu.
  Ključne riječi: Paralelni inženjering, proizvodni sustav

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integracija CAD/NC u samostalnim radnim jedinicama

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Veža, Ivica (95643)
  Bajić, Dražen (186194)
  Urednici
  Šurina, Tugomir
  Naslov zbornika: Zbornik radova 11. međunarodnog savjetovanja BIAM'92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-12-5
  Stranice: od 19 do 25
  Skup: 11. međunarodno savjetovanje BIAM'92
  Održan: od 16.06.92 do 17.06.92
  Sažetak: U cilju skraćenja vremena od narudžbe do realizacije proizvodaznačajnu komponentu predstavlja ostvarenje paralelnog radapojedinih odjela poduzeća uz decentralizaciju aktivnostiplaniranja i upravljanja na razini pogona. U pogonu sedecentralizacija provodi postavljanjem samostalnih radnihjedinica. Jedan od središnjih zadataka pri projektiranju irealizaciji radnih jedinica je povezivanje između računalompodržanog konstruiranja (CAD) i konvencionalnih, odnosnonumerički upravljanih alatnih strojeva. U radu je prikazanarealizacija povezivanja CAD sustava s numerički upravljanimobradnim strojevima u samostalnoj radnoj jedinici.
  Ključne riječi: Računalom podržano konstruiranje, numeričko programiranje, samostalne radne jedinice

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Višekriterijsko programiranje pomoću De Novo postupka

  Autori:
  Babić, Zoran (1262)
  Pavić, Ivan (77961)
  Urednici
  Grubbstroem, R.W.
  Naslov zbornika: Proceedings 7th International Working Seminar on Production Economics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Innsbruck, Austria
  Godina: 1992
  Stranice: od 17 do 33
  Skup: 7th International Working Seminar on Production Economics
  Održan: od 17.02.92 do 21.02.92
  Sažetak: Rad prikazuje postupak određivanja proizvodnog programa narealnom modelu pomoću De Novo postupka. U radu su zarazličite proizvodne situacije dana postignuta rješenja putemvišekriterijske optimalizacije.
  Ključne riječi: Višekriterijsko programiranje, De Novo postupak

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mjerenje dinamičke stabilnosti alatnih alatnih strojeva

  Autori:
  Bago, Ivan (146921)
  Urednici
  Perić, Nedjeljko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 38. međunarodnog skupa KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 417 do 421
  Skup: 38. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: U radu je obrađen način dobijanja dinamičkih karakteristika izsnimljenih vrijednosti za krutost odnosno popustljivosti jednogalatnog stroja. Izmjerena je i izvršena analiza stabilnosti na tipičnomreprezentantu alatnog stroja u strojograđevnoj industriji,tokarilici. Pri mjerenju korišten je pokusni izradak kojipreporučuje M.T.I.R.A.-UMIST. Na osnovi snimljenih podataka i izvršene analize nacrtane suoriginalne stabilitetne karte u kojima se jasno vide stabilnai nestabilna područja u zavisnosti od dubine rezanja i brojaokretaja. Izvršeno je mjerenje utrošene snage, te dobijenoriginalni prostorni dijagram iskoristivosti snage u graničnimpodručjima, prema stabilitetnoj karti.
  Ključne riječi: Mjerenje, dinamička stabilnost, alatni stroj

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza transporta unutar proizvodnih struktura zasnovanih na principu skupne tehnologije

  Autori:
  Bilić, Boženko (154905)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Perić, Nedjeljko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 38. međunarodnog skupa KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 707 do 710
  Skup: 38. međunarodni skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Jedna od mogućnosti za racionalizaciju unutar poduzeća jeuvođenje novih proizvodnih struktura. Konvencionalne proizvodnestrukture tipa radionički raspored i linijska proizvodnja neodgovaraju zahtjevima moderne proizvodnje, te se uvode novestrukture zasnovane na principu skupne tehnologije. U radu suanalizirane osobine transportnih sustava, te navedeni osnovniproblemi pri njihovom projektiranju i realizaciji.
  Ključne riječi: Transportni sustav, proizvodne strukture, skupna tehnologija

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Planiranje i upravljanje unutar samostalne radne jedinice

  Autori:
  Grisogono, Kolja
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Jezernik, Anton
  Naslov zbornika: Proceedings International conference Design to manufacture in modern industry
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bled, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-345-0100-0
  Stranice: od 237 do 243
  Skup: International Conference Design to manufacture in modern industry DMMI'93
  Održan: od 07.06.93 do 09.06.93
  Sažetak: Značajnu etapu pri oblikovanju samostalne radne jedinicepredstavlja definiranje aktivnosti koje će se unutar njeobavljati, te oblik i stupanj integracije. Samostalna radnajedinica sadrži decentralizirani koncept planiranja i upravljanjaproizvodnjom. U radu su analizirane osnovne aktivnosti planiranjai upravljanja proizvodnjom na razini središnjih službi u odnosuna one na razini samostalne radne jedinice. Pri tome je usvojen MRP II koncept integriranog planiranja iupravljanja proizvodnjom.
  Ključne riječi: Planiranje i upravljanje proivodnjom, samostalna radna jedinica, MRP II koncept

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uvođenje CAD/CAM sustava u izradi kalupa

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 2. savjetovanja proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 97 do 106
  Skup: 2. savjetovanje proizvodnog strojarstva CIM'93
  Održan: od 18.11.93 do 18.11.93
  Sažetak: U radu je na osnovu analize obilježja suvremene proizvodnje ismjera daljnjeg razvoja postavljen model CAD/CAM sustava u izradikalupa za preradbu polimera. Model je zasnovan na konceptimaintegracije informacijskih tokova, paralelnog rada (SimultaneousEngineering) i bottom-up gradnje za male proizvodne sustave.Model je testiran na primjeru konstruiranja, izrade i probekalupa, a rezultati uspoređeni s konvencionalnim oblikomorganizacije.
  Ključne riječi: Izrada kalupa, CAD/CAM sustav, paralelni inženjering

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Donošenje odluka pri koncipiranju proizvoda primjenom analitičkog višerazinskog postupka

  Autori:
  Jerčić, Ivo (71161)
  Bajić, Dražen (186194)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 2. savjetovanje proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 10
  Skup: 2. savjetovanje proizvodnog strojarstva CIM'93
  Održan: od 18.11.93 do 18.11.93
  Sažetak: U ovom radu je na primjeru konstrukcije jednog stroja objašnjen ii primjenjen analitički višerazinski postupak. Analitičkivišerazinski postupak (AVP) je sistematičan postupak zapredstavljanje bilo za predstavljanje bilo kojeg složenogproblema na njegove jednostavnije sastavne dijelove i u stvaranjuvišerazinske hijerarhije. Prioriteti u svakoj raziji hijerarhijese mogu odrediti na temelju procjene važnosti pojedinihkriterija, varijanti ili činjenica. Maksimalna objektivnost sepostiže istovremenim uspoređivanjem samo po dva kriterija,varijante ili činjenice. AVP ne inzistira na objašnjenjima uprocesu uspoređivanja. Ovaj postupak omogućava uspješnopovezivanje intuitivnog i deduktivnog načina razmišljanja teintegriranje namjera u jedinstvenu sintezu. Stupanjkonzistentnosti postupka usporedbi provjerava se na krajuprocesa.
  Ključne riječi: Vrednovanje varijanti rješenja, analitički višerazinski proces, konzistentnost

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uvođenje obradnog centra unutar klasične strukture strojeva

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Bajić, Dražen (186194)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova 4. međunarodni simpozij o novim tehnologijamaKnjiga II
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 15 do 18
  Skup: 4. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 25.10.93 do 27.10.93
  Sažetak: U ovom radu je ispitana ekonomičnost korištenja obradnog centraza obradu konkretnog proizvoda, vreteništa koji je sastavni diostupne bušilice. Ispitano je da li je ekonomičnije koristitipostojeće strojeve ili formirati samostalnu radnu jedinicu zaizradu prizmatičnih izradaka, u kojoj će osnovu činiti obradnicentar. Osim toga, određena je veličina optimalne srije zaplaniranu godišnju proizvodnju od 88 komada.
  Ključne riječi: Obradni centar, konvencionalni alatni strojevi, prizmatični dijelovi

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analitički proces odlučivanja pri oblikovanju proizvoda

  Autori:
  Jerčić, Ivo (71161)
  Bajić, Dražen (186194)
  Urednici
  Kuljanić, Elso
  Naslov zbornika: Advanced manufacturing systems and technology, Volume II
  Jezik: engleski
  Mjesto: Udine, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 151 do 158
  Skup: 3rd International conference on Advanced manufacturing systems and technology
  Održan: od 26.04.93 do 27.04.93
  Sažetak: Životni vijek svakog proizvoda može se podijeliti u nekolikoetapa: oblikovanje, proizvodnja, eksploatacija, uništenje ilireciklaža. Posljednje tri etape imaju jak utjecaj na etapuoblikovanja preko povratne veze. Između velikog broja mogućihrješenja konstruktor mora odabrati optimalnu, već u najranijojetapi procesa oblikovanja. Često je vrlo teško donijeti ispravnu odluku zbog nedostatkainformacija i vremena. Da bi se donijela odluka koja sadržioptimalno rješenje, a koja uzima u obzir sve relevantne podatke usvim etapama životnog ciklusa, razvijen je model baziranna analitičkom višerazinskom postupku.
  Ključne riječi: Vrednovanje varijanti rješenja, analitički višerazinski proces

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dijagnosticiranje i održavanje obradnih sustava pomoću metode analizestabla kvarova

  Autori:
  Čorkalo, Ante (39191)
  Boljat, Ivica (82376)
  Urednici
  Kuljanić, Elso
  Naslov zbornika: Advanced manufacturing systems and technology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Udine, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 159 do 164
  Skup: 3rd International conference on Advanced manufacturing systems and technology
  Održan: od 26.04.93 do 27.04.93
  Sažetak: U provedbi dijagnosticiranja i održavanja obradnih centara vrlobitno je definiranje nepoželjnih događaja - kvarova koji moguizazvati gubitak funkcije sustava, što može dovesti i doznačajnih financijskih gubitaka. Dijagnosticiranje koje seprovodi omogućuje indentificiranje i rangiranje komponenata ilisklopova prema doprinosu sigurnosti samog sustava. Uz kratkiprikaz mogućnosti primjene metode analize stabla kvarova, u raduje na modelu obradnog centra izrađeno stablo kvarova.
  Ključne riječi: Obradni centar, dijagnostika, stablo grešaka

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suvremena proizvodnja i komunikacije u proizvodnim sustavima

  Autori:
  Veža, Ivica (95643)
  Rovan, Mario (95654)
  Urednici
  Rožić, Nikola
  Begušić, Dinko
  Naslov zbornika: Conference on software in telecommunications and computer networks
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6114-05-4
  Stranice: od 109 do 117
  Skup: SoftCOM'94
  Održan: od 16.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: U radu su navedene promjene na tržištu i njihov utjecaj na povećane zahtjeve za skraćenje razvoja proizvoda, povećanje njegove kvalitete uz smanjenje proizvodnih troškova. Da bi se postigli ovi ciljevi razvijene su nove proizvodne filozofije i strategije za realizaciju proizvodnih sustava na ovim načelima. Primjena novih strategija neostvariva je bez računarskih sustava i mogućnosti njihovog umrežavanja. Rad prikazuje osnovne informacijske tokove unutar računalom integrirane proizvodnje, kao i pregled stanja i prognoze povezivanja pojedinih komponenti proizvodnih sustava. Na kraju su dane osnovne značajke razvijenog komunikacijsko-informacijskog sustava za mali proizvodni sustav.
  Ključne riječi: suvremena proizvodnja, komunikacije, proizvodni sustav

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Oblikovanje i upravljanje samostalnom radnom jedinicom

  Autori:
  Veža, Ivica (95643)
  Rovan, Mario (95654)
  Bilić, Boženko (154905)
  Urednici
  Šurina, Tugomir
  Naslov zbornika: Zbornik radova 12. međunarodno savjetovanje BIAM'94
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-03-3
  Stranice: od B-25 do B-28
  Skup: 12. međunarodno savjetovanje BIAM'94
  Održan: od 23.06.94 do 24.06.94
  Sažetak: U radu je ispitana mogućnost organizacije proizvodnje na osnovama skupne tehnologije uz smanjenje broja hijerarhijskih razina, te opravdanost primjene simulacije u oblikovanju i upravljanju samostalnih radnih jedinica. Na temelju rezultata ispitivanja provedenog na realnom sustavu prikazan je model projektiranja i upravljanja samosatalnom radnom jedinicom za obradu prizmatičnih dijelova primjenom simulacije.
  Ključne riječi: Oblikovanje, upravljanje, samostalna radna jedinica, simulacije

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Samouzbuđene vibracije na alatnim strojevima

  Autori:
  Bago, Ivan (146921)
  Urednici
  Šurina, Tugomir
  Naslov zbornika: Zbornik radova 12. međunarodnog savjetovanja BIAM'94
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-03-3
  Stranice: od C-1 do C-4
  Skup: 12. međunarodno savjetovanje BIAM'94
  Održan: od 23.06.94 do 24.06.94
  Sažetak: U radu su obrađeni osnovni principi rješavanja dinamičke stabilnosti preko samouzbuđenih vibracija. Izveden je pokus na tokarilici i na osnovu dobivenih rezultata napravljene su karte stabilnosti i dijagram iskoristivosti snage. Radom je pokazan način utvrđivanja stabilnih i nestabilnih područja alatnih strojeva.
  Ključne riječi: Alatni strojevi, dinamička stabilnost

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suvremene proizvodne koncepcije i modularna gradnja alatnih strojeva

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Veža, Ivica (95643)
  Bajić, Dražen (186194)
  Urednici
  Šurina, Tugomir
  Naslov zbornika: Zbornik radova 12. međunarodnog savjetovanja BIAM'95
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-03-3
  Stranice: od C-45 do C-48
  Skup: 12. međunarodno savjetovanje BIAM'94
  Održan: od 23.06.94 do 24.06.94
  Sažetak: Između suvremene organizacije proizvodnje, konstrukcijskog oblika alatnog stroja i njegove proizvodnje postoji čvrsti korelacijski odnosi. Na realnom modelu istražena je mogućnost udovoljavanju zahtjevima koji proizlaze iz takve korelacije promjenom modula, te načinom oblikovanja modula.
  Ključne riječi: Proizvodne koncepcije, modularna gradnja, alatni stojevi

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analitički hijerarhijski proces pri konstruiranju proizvoda

  Autori:
  Bajić, Dražen (186194)
  Veža, Ivica (95643)
  Jerčić, Ivo (71161)
  Urednici
  Jezernik, Anton
  Naslov zbornika: Proceedings 2nd internatinal conference DMMI'95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bled, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 86-435-0108-5
  Stranice: od 698 do 707
  Skup: 2nd International conference DESIGN TO MANUFACTURE IN MODERN INDUSTRY
  Održan: od 29.05.95 do 29.05.95
  Ključne riječi: Analitički hijerarhijski proces, konstrukcija proizvoda

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ograničenja transfera novih tehnologija

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Veža, Ivica (95643)
  Bajić, Dražen (186194)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Proceedings of the 5th SONT
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6228-00-9
  Stranice: od 89 do 92
  Skup: 5th SONT
  Održan: od 25.09.95 do 27.09.95
  Sažetak: U Laboratoriju za proizvodne sustave Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje istražuju se značajke suvremene proizvodnje i organizacijski koncepti u cilju opstanka poduzeća. U radu su prikazani osnovni problemi brzog i učinkovitog transfera rezultata istraživanja u priozvodnim sustavima Hrvatske.
  Ključne riječi: Proizvodni sustav, nove tehnologije, transfer

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integracija simulacije pri projektiranju proizvodnih sustava

  Autori:
  Veža, Ivica (95643)
  Bajić, Dražen (186194)
  Urednici
  Guasch, Antoni
  Naslov zbornika: Proceedings of the Conference on Modelling and Simulation
  Jezik: engleski
  Mjesto: Barcelona, Španjolska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1-56555-028-5
  Stranice: od 833 do 837
  Skup: Modelling and Simulation ESM'94
  Održan: od 01.06.94 do 03.06.94
  Sažetak: U radu je dan prikaz razvijenog modela za projektiranje proizvodnog sustava, koji sadrži simulacijski sustav GRAFSIM. Značajka razvijenog sustava je primjenjivost za projektiranje fleksibilnih proizvodnih struktura. Model sadrži analizu proizvodnog programa, segmentaciju proizvodnog sustava, optimalizaciju rasporeda radnih mjesta i iskorištenje kapaciteta.
  Ključne riječi: Integracija, simulacija, projektiranje proizvodnih sustava

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suvremeni organizacijski koncepti

  Autori:
  Veža, Ivica (95643)
  Rovan, Mario (95654)
  Urednici
  Veža, Ivica (95643)
  Rovan, Mario (95654)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 2. međunarodnih seminar PS'95
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6114-07-0
  Stranice: od 13 do 24
  Skup: 2. međunarodni seminar Proizvodni sustavi PS'95
  Održan: od 21.09.95 do 22.09.95
  Sažetak: U radu su prikazane suvremene organizacijske koncepcije razvijene posljednjih godinsa u razvijenim zemljama Zapada. Ovi koncepti bi se trebali postupno uvoditi i u našim poduzećima, u kojima još uvijek prevladavaju organizacijske strukture postavljene prema Taylorovim načelima. U tom smislu nužno je povezivanje državnih institucija, gospodarstva i znanstevnoistraživačkih institucija.
  Ključne riječi: Organizacijski koncepti, turbulentna okolina

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Postupak za oblikovanje obradne stanice pomoću Cluster algoritma

  Autori:
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Dar-El, Ezey
  Naslov zbornika: Proceedings of the 13th International Conference on Production Research
  Jezik: engleski
  Mjesto: Jerusalem, Israel
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 965-294-118-2
  Stranice: od 497 do 499
  Skup: The 13th International Conference on Production Research
  Održan: od 06.08.95 do 10.08.95
  Sažetak: Uvođenje novih organizacijskih koncepcija uvodi se paralelno s uvođenjem suvremenih proizvodnih struktura. Razvijeno je više metoda za oblikovanje proizvodnih struktura, a Cluster analiza se najviše koristi. U radu je prikazan razvijeni algoritam, koji je modificirani algoritam sortiranja
  Ključne riječi: Obradna stanica, Cluser algoritam, modificirani algoritam sortiranja

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: GMDSS sustav i jedan čovjek

  Autori:
  Lazarević, Životije (153410)
  Kuzmanić, Ivica (153406)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Proceedings Electronics in Marine
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 225 do 228
  Skup: 37th ELMAR International Symposium
  Održan: od 21.04.95 do 22.04.95
  Sažetak: U radu je opisan jedan pristup kako optimalno rasporediti opremu integriranog navigacijskog sustava i novog sustava GMDSS na zapovjedničkom mostu sa stajališta-jedan čovjek na mostu.
  Ključne riječi: GMDSS sistem, navigacijski sistem, integracija

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prilog problematici ugradnje brodskih kabela na suvremene brodove

  Autori:
  Kuzmanić, Ivica (153406)
  Krčum, Maja
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Proceedings Electronics in Marine
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 67 do 70
  Skup: 37th ELMAR International Symposium
  Održan: od 21.04.95 do 22.04.95
  Sažetak: U radu su razmatrane specifićnosti brodskih kabela namjenjenih uporabi na suvremenim brodovima, te tendencije uvođenja u brodsku uporabu optičkih kabela.
  Ključne riječi: Brodski kabeli, ugradnja, brod

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Stupanj iskorištenja opreme

  Autori:
  Buble, Marin (95961)
  Pavić, Ivan (77961)
  Urednici
  Dar-El, Ezey
  Naslov zbornika: Proceedings of The 13th International Conference on Production Research
  Jezik: engleski
  Mjesto: Jerusalem, Israel
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 965-294-118-2
  Stranice: od 521 do 523
  Skup: The 13th International Conference on Production Research
  Održan: od 06.08.95 do 10.08.95
  Ključne riječi: Bonitet proizvodne organizacije, oprema, stupanj iskorištenja

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Znanje i tehnologija u procesu tranzicije hrvatskog gospodarstva

  Autori:
  Pavić, Ivan (77961)
  Urednici
  Buble, Marin (95961)
  Naslov zbornika: Proceedings of 1st International Conference on Enterprise in Transition
  Jezik: engleski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6024-05-5
  Stranice: od 181 do 185
  Skup: 1st International Conference on Enterprise in Transition
  Održan: od 04.10.95 do 06.10.95
  Ključne riječi: Znanje, tehnologija, proces tranzicije, Hrvastsko gospodarstvo

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Organizacijski oblici u tvornici budućnosti

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Pavić, Ivan (77961)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Collection of summaries 2nd International DAAAM Symposium
  Jezik: njemački
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 159 do 160
  Skup: 2nd International DAAAM Symposium
  Održan: od 09.12.91 do 11.12.91
  Ključne riječi: Organizacijske strukture, tvornica budućnosti

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Informacijski sustav praćenja kvarova na obradnom centru

  Autori:
  Čorkalo, Ante (39191)
  Boljat, Ivica (82376)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Collection of summaries 2nd International DAAAM Symposium
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 48 do 49
  Skup: 2nd International DAAAM Symposium
  Održan: od 09.12.91 do 11.12.91
  Ključne riječi: Informacijski podsustav, sustav održavanja, obradni centar

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj veličine proizvodnog sustava na organizacijsku strukturu

  Autori:
  Pavić, Ivan (77961)
  Rovan, Mario (95654)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Collection of summaries 3rd International DAAAM Symposiun
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1992
  Stranice: od 135 do 136
  Skup: 3rd International DAAAM Symposium
  Održan: od 04.11.92 do 06.11.92
  Ključne riječi: Veličina, proizvodni sustav, organizacijske strukture

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Problemi pri primjeni koncepta paralelnog inženjeringa

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Bajić, Dražen (186194)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Colletion of summaries 3rd International DAAAM Symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1992
  Stranice: od 157 do 158
  Skup: 3rd International DAAAM Symposium
  Održan: od 04.11.92 do 06.11.92
  Ključne riječi: Paralelni inženjering, računalom integrirana proizvodnja

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Decentralizirano planiranje i upravljanje proizvodnjom

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Collection of summaries 4th International DAAAM symposium
  Jezik: njemački
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 369 do 370
  Skup: 4th International DAAAM Symposium
  Održan: od 16.09.93 do 18.09.93
  Ključne riječi: Planiranje proizvodnje, upravljanje proizvodnjom, proizvodni sustav, decentralizacija

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Oblikovanje organizacijske strukture pomoću višekriterijske analize

  Autori:
  Pavić, Ivan (77961)
  Hržić, Dragana (56546)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Collection of summaries 4th International DAAAM Symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 241 do 242
  Skup: 4th International DAAAM Symposium
  Održan: od 16.09.93 do 18.09.93
  Ključne riječi: Dizajn, organizacijska struktura, višekriterijska analiza

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: CAD/CAM unutar samostalne radne jedinice

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Colletion of summaries 4th International DAAAM symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 289 do 290
  Skup: 4th International DAAAM Symposium
  Održan: od 16.09.93 do 18.09.93
  Ključne riječi: CAD/CAM, samostalna radna jedinica

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Primjena analize stabla pogrešaka pri dijagnozi i održavanju obradnog centra

  Autori:
  Čorkalo, Ante (39191)
  Boljat, Ivica (82376)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Collection of summaries 4th International DAAAM symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 63 do 64
  Skup: 4th International DAAAM Symposium
  Održan: od 16.09.93 do 18.09.93
  Ključne riječi: Stablo pogrešaka, dijagnoza, održavanje, obradni centar

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Primjena Promethee metode u određivanju organizacijske strukture održavanja

  Autori:
  Pavić, Ivan (77961)
  Veža, Ivica (95643)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Colletion of summaries 5th International DAAAM Symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1994
  Stranice: od 325 do 326
  Skup: 5th International DAAAM Symposium
  Održan: od 27.10.94 do 29.10.94
  Ključne riječi: Promethee metoda, održavanje, organizacijska struktura

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Upotreba višekriterijske analize pri dizajniranju organizacijske strukture

  Autori:
  Pavić, Ivan (77961)
  Buble, Marin (95961)
  Dulčić, Želimir
  Hržić, Dragana (56546)
  Urednici
  Katalinić, Branko
  Osanna, Herbert
  Naslov zbornika: Colletion of summaries 5th International DAAAM symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1994
  Stranice: od 323 do 324
  Skup: 5th International DAAAM Symposium
  Održan: od 27.10.94 do 29.10.94
  Ključne riječi: Organizacijska struktura, dizajn, višekriterijska analiza

 48. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Problemi stimulativnog plaćanja radnika u kontinuiranoj proizvodnji
  Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: PAVIĆ IVAN
  Datum obrane: 24.06.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 302
  Ključne riječi: Stimulativno plaćanje, kontinuirana proizvodnja


 49. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Upravljačko informacijski sistem transporta
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Autor: KUZMANIĆ IVICA
  Datum obrane: 28.02.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 113
  Sažetak: U radu su navedena područja primjene elektroničkih računala nalučkim kontejnerskim terminaloma u poslijednjih nešto više oddvadeset godina koliko se na njima primjenjuju, prednosti koje suona donijela, kao i problemi koji se jevljanju prilikom njihovauvođenja. Prikazani su pojedini načini upravljanja transportnim procesimana nekim od značajnijih lučkih kontejnerskih terminala. Predmet istraživanja je bio izgradnja upravljačko-informacijskihsistema transporta kontejnera korištenjem elektroničkih računala.Sagledavajući stanje u nekim od svjetskih i na domaćim lučkimkontejnerskim terminalima došlo se do zaključaka da su takviupravljačko informacijski sistemi temeljeni na pasivnimalgoritmima. U radu je primjenjen novi pristup, nova filozofija u sagledavanjuproblema izgradnje upravljačko informacijskih sistema transportana lučkim kontejnerskim terminalima, po kojem je potrebno datakav dinamički proces, kakav je, npr. transport kontejnera,prati isto takav aktivni, dinamički algoritam. Predstavljen je temelj algoritma upravljanja transportomkontejnera s elektroničkim računalom u povretnoj petlji na lučkomkontejnerskom terminalu, te njegovo postavljanje i grubaprovjera, za najjednostavniji slučaj, na personalnom kompjuteru.
  Ključne riječi: Upravljačko informacijski sustav, kontejnerski terminali,integralni transport, multimodalni transport


 50. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Simulacija proizvodnog procesa fleksibilnog obradnog sustava za prizmatične obratke
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Autor: BAJIĆ DRAŽEN
  Datum obrane: 19.09.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 123
  Sažetak: U radu je prikazan simulacijski model pomoću kojeg se može izvršiti projektiranje fleksibilnog obradnog sustava. Prijeizrade modela uspoređene su metode za projektiranje proizvodnih sustava, definirani su osnovni utjecajni čimbenici na ponašanje sustava, te su analizirane fleksibilne proizvodne strukture i njihovi elementi. Osim toga, prikazane su osnove projektiranja obradnih sustava simulacijom. Rezultati simulacijskog modela predstavljaju ulazne podatke za tehno-ekonomsku analizu više varijanti realnih sustava, čime se dolazi do povoljnog ekonomskog rješenja. postavljeni model testiran je na stvarnom primjeru obradnog sustava za obradu vreteništa brzih radijalnih bušilica u tvrtki "Dalstroj" - Split. Modelom je određeno najkraće vrijeme protoka, najmanji broj paleta i obradnih modula, najjeftinije rješenje te je izvršena usporedba s dosadašnjim načinom proizvodnje iz čega se pokazala sva opravdanost uvođenja fleksibilnog obradnog sustava.
  Ključne riječi: fleksibilni obradni sustav, modeliranje, simulacija, tehno-ekonomska analiza


 51. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Prilog oblikovanju toka materijala u proizvodnome sustavu
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Autor: BILIĆ BOŽENKO
  Datum obrane: 14.04.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 97
  Sažetak: U radu je prikazan model s pomoću kojeg se može izvršiti izbor odgovarajućeg transportnog sustava prekidnog toka transporta za proizvodne strukture zasnovane na načelima skupne tehnologije. Prije izrade modela definirani su osnovni utjecajni čimbenici na oblikovanje sustaav toka materijala i osnovni zadaci u projektiranju transportnog sustava. osim toga, analizirana su transportna sredstva prekidnog toka transporta. Nakon toga, izvršena su istraživanja u literaturi, odnosno prikazana su neka postojeća rješenja određenih problema, te navedene prednosti i nedostaci prikazanih postupaka. Postavljeni model provjeren je na primjeru jednog proizvodnog sustava. Za proračune koje je potrebno izvršiti, izrađeni su slijedeći programi za računalo: -"TROŠKOVI"-program za proračun investicijskih i uporabnih troškova transportnih sustava -"NTS"-program kojim se analitičkim postupkom računa potrebni broj transportnih sredstava -"AHP"-program kojim se, na temelju postavljenih kriterija, vrši izbor odgovarajućeg transportnog sustava po metodi "AHP", -"ELECTRE"-program kojim se, na temelju postavljenih kriterija, vrši izbor odgovarajućeg transportnog sustava po metodi "ELECTRE". Simulacija rada proizvodnog sustava prikazanog u primjeru, izvršena je s pomoću simulacijskog programa "GRAFSIM" tvrtke SIEMENS-AG.
  Ključne riječi: tok materijala, transportni sustav, automatizirana transportna vozila, simulacija proizvodnog sustava, višekriterijska analiza


 52. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje utjecaja parametara transportnog sustava na trajanje ciklusa proizvodnje
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 12.02.94
  Broj stranica: 65
  Autor: Petrović student Dejan
  Rad: Diplomski rad


 53. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Planiranje i upravljanje proizvodnjom za izradu škripca SX
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 05.04.93
  Broj stranica: 55
  Autor: Đelalija student Ivica
  Rad: Diplomski rad


 54. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Dimenzioniranje visokoregalnog skladišta u fleksibilnom proizvodnom sustavu
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 05.05.91
  Broj stranica: 81
  Autor: Gizdić student Ivica
  Rad: Diplomski rad


 55. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Projekt sustava gospodarenja alatom
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: ROVAN MARIO
  Datum obrane: 05.04.93
  Broj stranica: 58
  Autor: Vladušić student Danko
  Rad: Diplomski rad


 56. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Projektiranje montažnog sustava za izabrani proizvod
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 05.06.91
  Broj stranica: 47
  Autor: Petković student Boris
  Rad: Diplomski rad


 57. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Projektiranje proizvodnih sustava za renoviranje kućnih aparata
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 05.01.94
  Broj stranica: 35
  Autor: Mandić student Vladimir
  Rad: Diplomski rad


 58. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Razvoj programa za simulaciju proizvodnih sustava
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 05.03.92
  Broj stranica: 58
  Autor: Ohlhofer student Igor
  Rad: Diplomski rad


 59. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Primjena CAD/CAM sustava pri konstruiranju i izradi kalupa za injekcijsko prešanje
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 05.03.92
  Broj stranica: 61
  Autor: Matković student Tomislav
  Rad: Diplomski rad


 60. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proces kontinuiranog poboljšanja
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 09.10.95
  Broj stranica: 58
  Autor: Nedimović student Branko
  Rad: Diplomski rad


 61. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Konstrukcija vreteništa brze radijalne bušilice
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: ROVAN MARIO
  Datum obrane: 05.05.94
  Broj stranica: 78
  Autor: Bjeliš student Ivo
  Rad: Diplomski rad


 62. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Komunikacijsko-informacijski sustav u malim proizvodnim sustavima
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: ROVAN MARIO
  Datum obrane: 05.10.94
  Broj stranica: 45
  Autor: Bratanić student Miki
  Rad: Diplomski rad


 63. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza primjene samostalne radne jedinice u pojedinačnoj proizvodnji s ponavljanjem
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: ROVAN MARIO
  Datum obrane: 05.04.93
  Broj stranica: 53
  Autor: Šanić student Berislav
  Rad: Diplomski rad


 64. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Integracija konstruiranja i proizvodnje podržana računalom
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 05.05.91
  Broj stranica: 49
  Autor: Komlemović student Miroslav
  Rad: Diplomski rad


 65. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Konstrukcija elektromehaničke vertikalne vlakalice
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: ROVAN MARIO
  Datum obrane: 05.06.92
  Broj stranica: 40
  Autor: Sušak student Damir
  Rad: Diplomski rad


 66. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Projektiranje proizvodnog programa za izradu škripca SX-100
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 05.12.92
  Broj stranica: 65
  Autor: Žunić student Vinko
  Rad: Diplomski rad


 67. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prilog oblikovanju skupina po svrsi
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
  Mentor: VEŽA IVICA
  Datum obrane: 05.01.94
  Broj stranica: 108
  Autor: Salahor student Mirsad
  Rad: Diplomski rad


 68. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Program "QB-SIM" za simulaciju proizvodnih sustava
  Naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije
  Depo ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  HW platforma: PC AT/386
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Quick Basic ver. 4.5
  Godina: 1992
  Sažetak: Osnovna značajka razvijenog programa je originalnost u razvojusimulacijskog modela. Program se može koristiti za diskretnusimulaciju srednje kompleksnih, višefaznih i višekanalnihproizvodnih sustava.
  Ključne riječi: Diskretna simulacija, proizvodni sustav, modeliranje


 69. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Program za interaktivno projetiranje proizvodnih sustava INFAP
  Naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije
  Depo ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  HW platforma: PC AT 386/486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Pascal, GRAFSIM
  Godina: 1993
  Sažetak: Razvijeni program može se koristiti pri projektiranju novogproizvodnog sustava, kao i pri rekonstrukciji ili proširenjupostojećeg sustava. INFAP program sadrži sljedeće module: 1. Analiza proizvodnog programa 2. Određivanje tehnoloških postupaka 3. Određivanje proizvodnih kapaciteta 4. Optimiranje toka materijala 5. Određivanje proizvodnih struktura 6. Projektiranje rasporeda opreme 7. Simulacija proizvodnog sustava
  Ključne riječi: Interaktivno projektiranje proizvodnih procesa, proizvodni sustav, simulacija


 70. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Obilježja tehnološkog procesa proizvodnje kućišta oslonaca serije Y

  Autori:
  Bajić, Dražen (186194)
  Rovan, Mario (95654)
  Veža, Ivica (95643)
  Naručitelj: TEM-SPLIT
  Depo ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 69
  Jezik: hrvatski

 71. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studij brodske elektroenergetike i eletronike na Pomorskom fakultetu Dubrovnik-Studij u Splitu

  Autori:
  Kuzmanić, Ivica (153406)
  Naručitelj: Pomorski fakultet Dubrovnik
  Depo ustanova: Pomorski fakultet Dubrovnik-Studij u Splitu
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je dat prikaz obrazovanja inženjera pomorskog prometa, smjer brodska elektronika i energetika. Prikazan je pregled obrazovnih profila koji su prethodili spomenutom, iz kojih je taj studij proizašao. Izložen je novi nastavni plan i program.
  Ključne riječi: Brodska elektronika i energetika, studij

 72. Tip rada: Projekt

  Naslov: Mediteranski akcioni plan: Plavi plan (BP/RAC) Program prioritetnih akcija (PAP/RAC) Nacionalni projekt: Gospodarenje prostorom kaštelanskog zaljeva Projekt: Upravljanje razvojem i prirodnim resursima Kaštelanskog zaljeva, Parcijalna studija: Tehnologija

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Naručitelj: CIMIS Centar za interdisciplinarna i multidiscipinarna istraživanja
  Depo ustanova: CIMIS Centar za interdisciplinarna i multidiscipinarna istraživanja
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 34
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu razmatrane su osnovne funkcijske veze na lokalnojrazini - Kaštelanski zaljev - između podsustava (dimenzija)"Tehnologija" i drugih podsustava "Privreda", "Stanovništvo iljudski resursi", "Urbanizacija i ljudska naselja", "Korištenjenaselja", "Korištenje prostora", "Kapacitiranje prirodnigresursa", "Zagađivanje okoline", "Politika" i "Socio-kulturniodnos". Kako na podsustav "Tehnologija" utječu i odnosi izvanpodručja Kaštelanskog zaljeva razmatrane se i osnovne funkcijskeveze s višim razinama - Nacija, Mediteran, Svijet. Na temeljudosadašnjeg ukupnog razvoja evolucijskog razvoja područjaKaštelanskog zaljeva tehnološkog razvoja na istom područjuodređen je pozitivan i negativan utjecaj dimenzije "Tehnologija"na ostale dimenzije, te navedene osnovne zapreke bržem icjelovitijem tehnološkom razvoju. Na temelju procjene mogućnostii dinamike otklanjanja pojedinih zapreka tehnološkom razvoju,prikazani su scenariji mogućeg razvoja za slučajeve da se zaprekene otklanjaju, djelomično uklanjaju i da su potpuno uklonjene.
  Ključne riječi: Tehnologija, Kaštelanski zaljev, razvoj

 73. Tip rada: Projekt

  Naslov: Projekt i konstrukcija vreteništa brze radijalne bušilice BRB-3

  Autori:
  Bajić, Dražen (186194)
  Bilić, Boženko (154905)
  Rovan, Mario (95654)
  Veža, Ivica (95643)
  Naručitelj: Dalstroj
  Depo ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 340
  Jezik: hrvatski

 74. Tip rada: Novi proizvod

  Naslov: Brza radijalna bušilica BRB-3

  Autori:
  Rovan, Mario (95654)
  Bajić, Dražen (186194)
  Bilić, Boženko (154905)
  Veža, Ivica (95643)
  Odobrila ustanova: Dalstroj
  Depo ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Datum odobrenja: 01.12.93
  Broj rješenja: U02-165/1
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Brzorezna radijalna bušilica, frekventna regulacija

 75. Tip rada: Novi proizvod

  Naslov: Elektromotorno vitlo

  Autori:
  Peruzović, Milivoj (172365)
  Odobrila ustanova: Hrvatski registar brodova
  Depo ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Datum odobrenja: 28.06.95
  Broj rješenja: 697/S/020012
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Osnovna značajka razvijenog proizvoda je daljinski upravljano gravitacijsko obaranje sidra preko elektromagnetskih spojki.
  Ključne riječi: Vitlo, elektromagnet

 76. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Paralelni razvoj proizvoda i proizvodnje
  Ustanova: Hrvatska akademija tehničkih znanosti
  Godina: 1995


 77. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Računalom integrirana proizvodnja i logistika
  Ustanova: Hrvatsko društvo ekonomista, inženjera i tehničara
  Godina: 1995


 78. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Logistički sustavi
  Ustanova: Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Split
  Godina: 1993


 79. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Simulacija kao sredstvo za optimiranje proizvodnih sustava
  Ustanova: Hrvatsko društvo za simulacijsko modeliranje
  Godina: 1992MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr