SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-204

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-204


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 13
Ukupno objavljenih radova: 14


 1. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Eksperimentalna aparatura za mjerenje prelaza topline sa vibrirajućihpovršina pri ključanju

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Lučin, Davor
  Afgan, Naim
  Urednici
  Allmer, Hans
  Feretić, Danilo
  Jelaska, Damir
  Orgelmeister, Hans
  Pažanin, Josip
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova broj 4 sa 3. međunarodnog simpozija o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 184 do 192
  Skup: 3. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Prelaz topline prisutan je kao važan činilac u problemima mnogihtehničkih područja pa stoga postoje opravdani razlozi zaizučavanje mogućnosti njegovog poboljšavanja. Ovaj rad uvod je utemu koja pripada jednom od već otvorenih poglavlja u izučavanjumogućnosti poboljšavanja prelaza topline, a to je utjecajvibracija na koeficijent prelaza topline pri ključanju. Ovaj radprezentira konstrukciju eksperimentalne aparature kojoj je svrhaomogućavanje proučavanja utjecaja okomitih vibracija vodoravneogrijevne plohe na koeficijent prelaza topline pri ključanju.Prezentirani su i rezultati pokusne serije mjerenja kojipotvrđuju pretpostavku o mogućnosti poboljšanja koeficijentaprelaza topline vibriranjem sistema.
  Ključne riječi: Prenos topline, Ključanje u velikom volumenu, Ključanje sa vibracijama

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Boiling Heat Transfer from Oscillating Surface

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Afgan, Naim
  Urednici
  Lorenzo, Enrico
  Salvisigni, Sandro
  Naslov zbornika: Atti del X Congresso Nazionale sulla Trasmissione del Calore
  Jezik: engleski
  Mjesto: Genova, Italia
  Godina: 1992
  Stranice: od 321 do 330
  Skup: X Congresso Nazionale sulla Trasmisione del Calore
  Održan: od 25.06.92 do 27.06.92
  Sažetak: Rad opisuje temeljna eksperimentalna istraživanja procesa prenosatopline pri ključanju u velikom volumenu uz prisustvo vibracijaogrijevne površine i tekućine koja je s njom u dodiru.Eksperimenti su provedeni na vibracijskom stolu (Brodarskiinstitut u Zagrebu) korištenjem opreme projektirane specijalno zaovu namjenu, a u svrhu utvrđivanja koeficijenta prelaza toplinepri ključanju. Oprema je projektirana tako da podnese svamehanička i toplinska opterećenja koja nastaju kao posljedicakorištenih vibracijskih i termodinamičkih parametara kao iosigura razvijeno ključanje vode u velikom volumenu priatmosferskom tlaku. Mjerenja su provedena pri korištenim raznimtermodinamičkim i vibracijskim parametrima kao što su: - toplinski tokovi q = 0 - 85 W/cm2; - amplitude vibracija A = 0.1 - 2 mm; - frekvencija vibracija f = 0 - 70 Hz. Na osnovu obrade i analize podataka može se zaključiti dakoeficijent prelaza topline raste sa porastom vrijednostitoplinskog toka. Također se može primijetiti da porastomamplitude i frekvencije vibracija koeficijent prelaza toplineraste do 25 %.
  Ključne riječi: Prenos topline, Ključanje u velikom volumenu, Ključanje sa vibracijama

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Boiling Heat Transfer of Ethyl Alcohol from Vibrating Surface

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Urednici
  Faggiani, Sergio
  Del Tin, Giovanni
  Lorenzini, Enrico
  Oliveri, Elio
  Pisoni, Claudio
  Salvigni, Sandro
  Vigni, Piero
  Naslov zbornika: Atti del XI Congresso Nazionale sulla Trasmissione del Calore
  Jezik: engleski
  Mjesto: Milano, Italia
  Godina: 1993
  Stranice: od a10 do a16
  Skup: XI Congresso Nazionale sulla Trasmissione del Calore
  Održan: od 24.06.93 do 26.06.93
  Sažetak: Rad opisuje temeljna eksperimentalna istraživanja procesa prenosatopline pri ključanju u velikom volumenu uz prisustvo vibracijaogrijevne površine i tekućine koja je s njom u dodiru. Razvijenoključanje etil-alkohola u velikom volumenu pri atmosferskom tlakuosigurano je korištenjem opreme projektirane upravo u tu svrhu.Za korišteni toplinski tok i parametre vibracija prikazane sudobivene funkcionalne relacije sa proračunatim koeficijentimaprelaza topline sa ogrijevne stijenke na etil-alkohol. Analizerezultata može se primjetiti poboljšanje koeficijenta prelazatopline u odnosu na nevibrirajuće stanje. Ovo poboljšanje manjeje u odnosu na poboljšanje zabilježeno istim ispitivanjimaprovedenim na vodi kao promatranom mediju, rezultati kojeg suobjavljeni na X Nacionalnom kongresu termodinamičara Italije (25.- 27. lipnja 1992., Genova, Italija).
  Ključne riječi: Prenos topline, Ključanje u velikom volumenu, Ključanje sa vibracijama

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Boiling Heat Transfer in the Ethyl Alcohol and Water from the Oscillating Surface

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Afgan, Naim
  Urednici
  Carvalho, Maria
  Bar-Cohen, A.
  Rotzel, W.
  Butterword, D.
  Naslov zbornika: The Proceedings of 1993 ICHMT Internat. Symp. on New Develop. in Heat Exchangers
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lisabon, Portugal
  Godina: 1993
  Stranice: od 223 do 228
  Skup: 1993 ICHMT International Symposium on New Developments in Heat Exchangers
  Održan: od 06.09.93 do 10.09.93
  Sažetak: Rad opisuje eksperimentalna istraživanja procesa prenosa toplinesa vibrirajuće ogrijevne površine pri ključanju u velikomvolumenu. Opisana je specijalna aparatura projektirana u svrhumjerenja koeficijenta prelaza topline sa vibrirajuće ogrijevnepovršine pri ključanju u velikom volumenu uz poseban osvrt nakontrolu parametara vibracija i mjerenja parametara prenosatopline. U frekvencijskom rasponu f = 0 - 70 Hz proučavan jekoeficijent prelaza topline za korištene toplinske tokove q < 50W/cm2. Posebna pažnja poklonjena je utjecaju amplituda vibracijakorištenih u rasponu A = 0.5 - 2 mm. Eksperimentalni podacidobiveni korištenjem opisanih parametara vibracija pri ključanjuvode i etilnog alkohola korelirani su sa odgovarajućim podacimadobivenim proučavanjem nevibrirajućeg stanja ogrijevne površine.Pokazano je da je, unutar korištenih raspona eksperimentalnihparametara, koeficijent prelaza topline pri ključanju funkcijafrekvencije i amplitude vibracija. Analiza koeficijenta prelazatopline pri ključanju pokazuje njegov porast za približno 15 % ukorištenom rasponu frekvencija. S obzirom na utjecaj amplitudavibracija pri odgovarajućoj frekvenciji vibracija ogrijevnepovršine, pokazano je da se dobiva nelinearna veza sa porastomamplitude. Za veće frekvencije, utjecaj amplituda vibracija nakoeficijent prelaza topline je izražajniji. Korištenjemstandardnih korelacijskih metoda za prenos topline pri ključanjuu velikom volumenu, izvedena je slijedeća korelacijska funkcija: Nu = C(A,f) * Re exp(n1) * Pr exp(n2) * Kp exp(n3)
  Ključne riječi: Prenos topline, Ključanje u velikom volumenu, Ključanje sa vibracijama

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Temperature Fluctuation of the Pool Boiling Heat Transfer in the Vicinity of the Oscillating Surface

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Lučin, Davor
  Afgan, Naim
  Urednici
  Srb, Neven
  Štefan, Stjepan
  Meden, Đorđo
  Tauschitz, Jozef
  Neumann, Gerd
  Dužević, Davor
  Trontelj, Marija
  Drofenik, Miha
  Turina, Tugomir
  Biljanović, Petar
  Benčić, Zvonimir
  Muljević, Vladimir
  Galić, Roman
  Lučin, Davor (190492)
  Naslov zbornika: Zbornik radova broj 1 sa 4. međunarodnog simpozija o novim tehnologijama
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 133 do 139
  Skup: 4. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 25.10.93 do 27.10.93
  Sažetak: Osnovna je svrha ovog znanstveno-istraživačkog rada određivanjepregrijanja tekućine oko mjehura pri ključanju u odnosu na paru unjima. Ovaj se proces zbiva pri ključanju vode na atmosferskomtlaku u velikom volumenu. Opisan je posebno konstruiranimikrotermopar izrađen u svrhu mjerenja fluktuacija temperaturavode na udaljenostima 0.5 - 5.5 mm od ogrijevne stijenke.Mjerenja su provedena i u vibrirajućem i u nevibrirajućem stanju.Korišteni su slijedći parametri: amplituda vibracija A = 1 mm,frekvencija vibracija f = 40 Hz i toplinski tok q = 31,7 W/cm2.Izrađen je program za izračunavanje traženog pregrijanjaneposrednim korištenjem podataka zabilježenih mjerenjima. Onomogućava izračunavanje pregrijanja tekućine primjenom izmjerenihtemperaturnih fluktuacija za svaki položaj mikrotermopara.Obradom rezultata može se zaključiti da u oba stanja vibracija(vibrirajuće i nevibrirajuće) pregrijanje raste približavanjemogrijevnoj površini. Pregrijanje pri korištenim parametrimavibracija je, za veće udaljenost od ogrijevne površine, veće odpregrijanja u mirujućem stanju. Približavanjem ogrijevnojpovršini ovaj odnos postaje suprotan. Istraživanja su provedena uBrodarskom institrutu u Zagrebu i Laboratoriju za toplinskamjerenja Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje uSplitu.
  Ključne riječi: Prenos topline, Ključanje u velikom volumenu, Ključanje sa vibracijama, Fluktuacije temperature

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Boiling Heat Transfer of Binary Mixtures from the Oscillating Heating Surface

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Afgan, Naim
  Naslov zbornika: Proceedings of the 10th International Heat Transfer Conference
  Jezik: engleski
  Mjesto: Brighton, Velika Britanija
  Godina: 1994
  Skup: Tenth International Heat Transfer Conference
  Održan: od 14.08.94 do 18.08.94
  Sažetak: Poznato je da je prenos topline pri ključanju binarnih smjesaovisan o razlici koncentracija tekuće i parne faze. Također jedokazano da je i promjer mjehura pri otkidanju u funkcijikoncentracije komponenti smjese. Prethodna istraživanja prenosatopline sa vibrirajuće ogrijevne stijenke pri ključanjujednokomponentnih fluida, pokazala su ovisnost koeficijentaprelaza topline o frekvenciji i amplitudi vibracija. Ovaj radbavi se istraživanjima utjecaja razlike koncentracija tekuće iparne faze na prenos topline pri ključanju sa vibrirajućepovršine. Naš cilj je bio definiranje mehanizma koji uzrokujeovaj efekt, i njegovo povezivanje sa strukturaom graničnog sloja.Rad opisuje korištene mjerne tehnike i aparature i predstavljarazultate dobivene pri izučavanju utjecaja na prenos topline priključanju smjesa etil-alkohola i vode. S obzirom da veliki brojmodernih aparatura procese prenosa topline pri ključanju binarnihsmjesa, interesantno je promotriti utjecaj vibracija površine nakoeficiijent prelaza topline. Budući da neki od izmjenjivačatopline rade u uvjetima vibracija i sa smjesama tekućina, ovoistraživanje može pokazati koja su ograničenja koja bi trebalabiti uzeta u obzir.
  Ključne riječi: Prenos topline, Ključanje u velikom volumenu, Ključanje sa vibracijama

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Experimental Equipment for Measuring Boiling Heat Transfer from Horizontally Oscillating Surface

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Lučin, Davor
  Jelaska, Damir
  Urednici
  Balestrin, P.
  Bartak, G.F.
  Biljanović, Petar
  Dužević, Davor
  Feretić, Danilo
  Kelemen, T.
  Markovčić, Nada
  Mikuličić, V.
  Muljević, Vladimir
  Peruško, U.
  Srb, Neven
  Šurina, T.
  Vranješ, B.
  Naslov zbornika: Proceedings of the 5th International Simposium on New Technologies
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6228-00-9
  Stranice: od 119 do 123
  Skup: 5. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 25.09.95 do 27.09.95
  Sažetak: Prezentirani rad bavi se konstrukcijom eksperimentalne aparature čija je namjena izučavanje utjecaja vodoravnih vibracija vodoravne ogrijevne stijenke na prijelaz topline pri ključanju u velikom obimu, kao i opisom početnih eksperimenata u opisanim uvjetima. Za primijenjene toplinske i vibracijske parametre analizirani su rezultirajući koeficijenti prijelaza topline sa vodoravne stijenke. Rezultati preliminarne serije mjerenja pokazuju poboljšanje koeficijenta prijelaza topline do 30 % u odnosu na nevibrirajuće stanje.
  Ključne riječi: Ključanje u velikom obimu, ključanje sa vibracijama, vodoravno vibrirajuća stijenka, prijelaz topline pri ključanju, mikrotermopar

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Boiling Heat Transfer from Horizontally Oscillating Surface

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Afgan, Naim
  Naslov zbornika: Proceedings of the 2nd Europian Thermal Sc.& 14th UIT Nat. Heat Transfer Conf.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rim, Italija
  Godina: 1995
  Skup: 2nd Europian Thermal Sciences & 14th UIT National Heat Transfer Conference
  Sažetak: Rad opisuje temeljna eksperimentalan istračivanja koeficijenta prijelaza topline isparivanju u velikom obimu, pri vodoravnom vibriranju ogrjevne stijenke. Razvijeno isparivanje vode sa vodoravne ogrjevne površine zbiva se pri atmosferskom tlaku i prati se opremom konstruiranom posebno za tu svrhu. Za korištene toplinske tokove i parametre vibracija, prezentirani su koeficijenti prijelaza topline sa vodoravne ogrjevne površine na vodu. Analiza pokusne serije mjerenja pokazuje poboljšanje od oko 30 % u odnosu na nevibrirajuće stanje.
  Ključne riječi: Ključanje u velikom obimu, ključanje sa vibracijama, vodoravno vibrirajuća stijenka, prijelaz topline pri ključanju, mikrotermopar

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Poboljšanje prijelaza topline kod isparivanja tekućina

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1994
  Skup: In memoriam Fran Bošnjaković
  Održan: od 25.10.94 do 25.10.94
  Sažetak: Ovaj rad posvećen je profesoru F. Bošnjakoviću, jednom od utemeljitelja teorije o procesu rasta parnog mjehura pri isparivanju tekućina. Ova teorija, sa određenim dopunama, još i danas služi za ocjenu mehanizma prijelaza topline u graničnom sloju kod procesa isparivanja. Prethodna istraživanja koeficijenta prijenosa topline pri isparivanju jednokomponentnih tekućina sa oscilirajuće ogrijevne površine pokazala su ovisnost koeficijenta prijelaza topline o frekvenciji i ampitudi površinskih oscilacija. Ovaj se rad bavi istraživanjem utjecaja razlike koncentracije tekuće i parne faze na koeficijent prijelaza topline pri isparivanju sa oscilirajuće površine. Svrha istraživanja je određivanje općenitog mehanizma koji uzrokuje ovu pojavu i njegovo povezivanje sa strukturom graničnog sloja. Mjerenja su vršena pri termodinamičkim i vibracionim parametrima : toplinski tok do 60*104 W/m2, amplituda vibracija do 2*10-3 m i frekvencija vibracija do 70 Hz. Iz analize rezultata može se zaključiti da koeficijent prijelaza topline raste sa porastom toplinskog toka. Također se može primijetiti da s proastom frekvencije i amplitude koeficijent prijelaza topline raste prosječno 18 % i više. S obzirom na mogućnost pojave izmjenjivača koji koriste smjese tekućina u tehnološkim procesima sa vibracijama, potrebno je istražiti moguća ograničenja koja bi trebalo uzeti u obzir. Posebna je pažnja bila usmjerena na analizu parametara temperaturnih fluktuacija kao i na njihovo povezivanje sa poboljšanjem prijenosa topline. Fluktuacije temperatura mjerene su specijalno konstruiranim mikrotermoparom (40 m) pri isparivanju dvofaznih smjesa vode i etilalkohola u graničnom sloju uz ogrijevnu stijenku pri atmosferskom tlaku i određenim parametrima. Posebna pažnja bila je usmjerena na mjerenja u smjesama vode i etilalkohola. Dobiveni rezultati pokazuju da su narinute oscilacije temperature tekućine u dvofaznom graničnom sloju blisko povezane sa odgovarajućim poboljšanjem prijelaza topline sa oscilirajuće površine
  Ključne riječi: Prijelaz topline, isparivanje u velikom volumenu, isparivanje uz vibracije, temperaturne fluktuacije

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Temperature Fluctuation in Boundary Layer Induced by Surface Oscillation

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Afgan, Naim
  Naslov zbornika: Atti del XII Congresso Nazionale sulla Trasmissione del Calore
  Jezik: engleski
  Mjesto: L'Aquila, Italija
  Godina: 1994
  Stranice: od 275 do 286
  Skup: XII Congresso Nazionale sulla Trasmissione del Calore
  Održan: od 23.06.94 do 24.06.94
  Sažetak: Vibracije ogrijevne površine pri ključanju koriste se za stvaranje dodatnih vrtloženja u tekućini u blizini ogrijevnog zida. Eksperimentalna istraživanja utjecaja parametara vibracija na fluktuacije temperatura provode se u želji da se objasni utjecaj vibracija na mehanizam prenosa topline. Posebna je pažnja bila poklonjena analizi parametara temperaturnih fluktuacija i njihovoj vezi sa poboljšanjem prenosa topline. S tim u vezi, namjera je bila proučavanje temeljnih ideja o mogućnosti dostizanja rezonantne frekvencije i poboljšanja karakteristika prenosa topline. Temperaturne fluktuacije mjerene su u ključajućem dvofaznom graničnom sloju pri ključanju vode i etil-alkohola u rasponu toplinskih tokova q = 5 - 30 W/cm2. Temperaturna mjerenja provedena su mikrotermoparom dimenzija d = 30 Šm i frekvencijskog područja do f = 140 Hz. Signal termopara bilježen je na raznim udaljenostima o ogrijevne površine i to r = 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 i 5.5 mm. Mjerenja su provedena u vibrirajućem stanju definiranom parametrima amplituda A = 1 mm i frekvencija f = 40 Hz. Posebna je pažnja poklonjena mjernjima u smjesama vode i etil-alkohola. Mjerenja se provode na atmosferskom tlaku uz odgovarajuće uvjete ključanja. Obrada podataka provedena je korištenjem odgovarajuće amplitudne i frekvencijske analize signala temperature uključujući raspodjelu vjerojatnosti pojave temperatura i autokorelaciju signala za svaki mjerni položaj. Dobiveni rezultati pokazuju da su fluktuacije temperatura tekućine u dvofaznom graničnom sloju blisko korelirane sa odgovarajućim poboljšanjima prenosa topline sa vibrirajuće površine. S obzirom na ograničene raspone frekvencija, nije bilo moguće primjetiti utjecaj rezonantne frekvencije kao posljedice, vibracijama ogrijevne površine prouzrokovanih, fluktuacija temperatura.
  Ključne riječi: Prenos topline, Ključanje u velikom volumenu, Ključanje sa vibracijama, Fluktuacije temperature

 11. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Doprinos izučavanju prijenosa topline pri ključanju sa vibrirajućih površina
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 29.04.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 244
  Sažetak: U okviru ovog rada izvršena su eksperimentalna istraživanja mehanizma, intenziteta i strukture dvofaznog sustava kapljevina-para pri induciranju oscilacija ogrijevne površine. Pri ovome posebna je pažnja posvećena izučavanju utjecaja induciranih oscilacija ogrjevne površine na fluktuaciju parametara u blizini međufazne površine. Eksperimentalna istraživanja fenomena prijenosa topline i mase u blizini međufazne površine vršena su pri toplinskom toku do 60.104 W/m2, amplitudi do 0,002 m i frekvenciji do 70 Hz. Parametarska analiza utjecaja oscilacija ogrijevne površine na koeficijent prenosa topline pri čistim komponentama i njihovim smjesama ima za cilj stvaranja osnova za kvalitetnije projektiranje odgovarajućih tehničkih sustava gdje problemi vibracija ogrijevnih površina mogu dovesti do hazardnih situacija.
  Ključne riječi: Prijelaz topline, isparivanje kapljevina, isparivanje binanih smjesa, isparivanje pri vibraciji površina.


 12. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Eksperimentaln istraživanje prijenosa topline pri ključanju vode na vodoravno vibrirajućoj ogrjevnoj stijenci
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Autor: LUČIN DAVOR
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 176
  Sažetak: Prijelaz topline prisutan je kao važan činilac u brojnim tehnološkim procesima i inženjerskim problemima, pa stoga postoje opravdani razlozi za izučavanje mogućnosti njegovog poboljšavanja. Intenzitet procesa prijenosa topline ovisi, u prvom redu, o karakteristikama sudionika u procesu - fizikalnim osobinama zagrijavanog medija, karakteristikama ogrijevne površine (površinska hrapavost, fizički utjecaji na njeno stanje) i uvjetima okoline. Promjenom nekog od nabrojenih parametara ili stanja moguće je utjecati na kvalitet procesa izmjene topline, pa je smisao ovog rada analiza jedne od takvih mogućnosti. S obzirom da nedostatan broj eksperimentalnih rezultata sa problemima vodoravno vibriranih ogrijevnih modela pruža mogućnost za sticanje novih spoznaja, odabrano je ispitivanje mogućnosti poboljšanja prijenosa topline vodoravnim mehaničkim vibriranjem ogrijevne stijenke. Kao model je, pri tome, poslužio eksperimentalni rad na okomito vibriranoj stijenci Š16-21Ć. U radu je eksperimentalno istražen utjecaj vodoravno induciranih vibracija na koeficijente prijelaza topline kod razvijenog mjehurastog isparivanja vode u velikom obimu, na atmosferskom tlaku. Za vrijeme procesa isparivanja korištene su vibracije vodoravne ogrjevne stijenke u rasponu frekvencija do 70 Hz i amplituda do 2 * 10-3 m. Granični korišteni toplinski tokovi na ogrjevnoj stijenci dosežu do 60 * 104 W/m2. Pored osnovnih mjerenja sa ciljem analize utjecaja vodoravnih vibracija na poboljšanje procesa izmjene topline na ogrjevnoj stijenci, izvršeno je i mjerenje fluktuacija temperatura u njenoj neposrednoj blizini. Mjerenje je provedeno pomoću specijalno konstruiranog mikrotermopara K klase, promjera žica 40 m. Svrha ovih mjerenja je analiza pregrijanja tekućine u dubini graničnog sloja, pa su mjerni položaji mikrotermopara prilagođeni ovom zahtjevu i nalaze se na udaljenostima 0.25, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 i 5.5*10-3 m od ogrijevne stijenke. Prije mjerenja mikrotermoparom, izvršeno je dinamičko i statičko umjeravanje preko cijelog mjernog lanca.


 13. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Kada voda vrije

  Autori:
  Žitko, Vinko (55624)
  Lučin, Davor
  Govedić, Stanko
  TV postaja: Hrvatska radio - televizija
  Naslov emisije: Znanost i mi
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U popularnoj formi za široko gledateljstvo prikazan je kompletanciklus eksperimentalnog rada na temi: Prelaz topline priključanju binarnih smjesa na vibrirajućoj površini. Emisijaprikazuje eksperimentalnu aparaturu koja je izrađena u tu svrhu.Snimanje je vršeno na Brodarskom institutu u Zagrebu uzkorištenje već postojeće instalacije za vibracijsku tehniku. Ciljprikazanog rada je iznalaženje najpovoljnijeg rješenja odnosnoodređivanje najpovoljnijih termodinamičkih i vibracijskihparametara u svrhu što većeg poboljšanja koeficijenta prelazatopline sa vodoravne stijenke pri vibraciji. Sadržaj prikazaneemisije praktički je dio teme našeg projekta 2-08-204 i za širokoje gledateljstvo prikazan u studenom 1993..
  Ključne riječi: Prenos topline, Ključanje u velikom volumenu, Ključanje sa vibracijama


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr