SVIBOR - Projekt broj: 2-08-214

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-214


NUMERIČKO MODELIRANJE STRUJANJA FLUIDA


Glavni istraživač: MRŠA, ZORAN (32573)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 40
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za tehničku mehaniku
Adresa: Vukovarska 58, 51000 Rijeka, Hrvatska
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 32844
teleFaks: 385 (0)51 505403
E-mail: mrsa#rijeka.riteh.hr

Sažetak: Numeričko modeliranje strujanja fluida, engl. Computational FluidDynamics, predstavlja važnu znanstvenu disciplinu, koja se vrlointenzivno razvija (godišnje se iz tog područja u svijetuobjavljuje više tisuća radova). To je multidisciplinarna znanostkoja zahtjeva poznavanje mehanike fluida, jednadžbi matematičkefizike, numeričkih metoda i primjenu kompjutora za izradukompjutorskih paketa programa. Sadržaj znanstvenog istraživanjaje izrada kompleksnih kompjutorskih programa za modeliranje,analizu i optimizaciju strujanja fluida u realnim tehničkimaplikacijama: strujanja u turbostrojevima (vodne, parne i plinsketurbine, pumpe, ventilatori),strujanja priobalnih voda uz analizudifuzije zagađenja, te strujanja stišljivog fluida u motorima saunutrašnjim izgaranjem. Istraživanje uključuje fizikalnu analizupromatranog strujanja sa definiranjem modela strujanja,matematičku formulaciju problema, odabir numeričke metode zanjegovo rješavanje, izradu algoritma i kompjuterskog paketaprograma. Program je suvremeno koncipiran, sastoji se odpredprocesora, koji definira geometriju strujnog područja,fizikalna svojstva fluida i rubne i početne uvjete, glavnogprograma ili solvera (rješavača), koji rješava matematičkiproblem odabranom numeričkom metodom (metodom konačnihelemenata), te postprocesora za grafički prikaz polja izračunatihveličina.

Ključne riječi: Numeričko modeliranje, strujanje fluida, numeričke metode, metoda konačnih elemenata, strujanje u turbostrojevima, hidrodinamika priobalnih voda, strujanje stišljivog fluida, primjena kompjutora u tehnici.

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog znanstvenog istraživanja je izrada kompleksnih kompjutorskih paketa programa za modeliranje, analizu i optimizaciju strujanja fluida u realnim tehničkim aplikacijama, kao na. pr. strujanje u turbostrojevima - vodne, parne i plinske turbine, crpke, ventilatori, kompresori, strujanja priobalnih voda uz analizu diffuzije zagađenja, te strujanje stišljivog fluida u motorima s unutrašnjim izgaranjem. Pomoću ovakvih kompjutorskih programa moguće će biti prognozirati ponašanje industrijskih postrojenja kojima je u osnovi tehnološkog procesa strujanje fluida, izvršiti sistematske varijacije pojedinih utjecajnih čimbenika, te optimirati rad čitavog postrojenja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr