SVIBOR - Projekt broj: 2-08-305

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-305


NELINEARNA ANALIZA TANKOSTIJENIH KONSTRUKCIJA


Glavni istraživač: ALFIREVIĆ, IVO (303)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 33
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Katedra za mehaniku i nauku o čvrstoći
Adresa: Ivana Lučića 5.
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 514 535
Telefon: 385 (0)1 61 11 944

Sažetak: Definirati će se konstitutivne jednadžbe nelinearnih materijala Ť uz postavljanje teorija čvrstoće i kriterija tečenja. Provesti će Ť se geometrijski nelinearna analiza čvrstoće i stabilnosti Ť torisferične i torikonične ljuske. Istražiti će se imperfekcijska Ť osjetljivost. Izvesti će se neki konačni elementi. Analizirati će Ť se elasto-plastični problemi kontinuuma s geometrijskim Ť diskontinuitetima. Primjenom teorije tankostjenog štapa provesti Ť će se analiza naprezanja opločenih konstrukcija. U svim analizama Ť koristiti će se metoda konačnih elemenata.

Ključne riječi: nelinearna analiza, tankostjene konstrukcije, imperfekcijska osjetljivost

Ciljevi istraživanja: Izvesti konačni element za rješavanje problema savijanja izotropnih debelih ploča primjenom metode pomaka i Mindlin-Reissnerove teorije uz pretpostavku linearno-elastičnog ponašanja materijala. Potrebno je predvidjeti mogućnost proširenja elementa za analizu problema geometrijske i materijalne nelinearnosti. Analizirati nedostatke elementa, te probleme "lockinga" eliminirati primjenom mješovite interpolacije i reducirane integracije. Kod mješovite interpolacije analizirati položaj diskretnih točaka na dobivena rješenja. Rješenja usporediti s rezultatima dobivenim konačnim elementima koji su izvedeni primjenom mješovite formulacije. Na temelju provedene analize predložiti daljnja poboljšanja prikazanog elementa u cilju postizanja veće točnosti i bolje konvergencije. Izvesti konačni element za rješavanje problema ljuskastih konstrukcija iz višeslojnih kompozitnih materijala, pri čemu je unutar svakog sloja potrebno pretpostaviti ortotropno ponašanje materijala s različito orijentiranim osima ortotropije. Primjeniti formulaciju konačnih elemenata koja se temelji na principu degeneracije uz pretpostavku linearno elastičnog ponašanja materijala. Potrebno je također dati prikaz teorije višeslojnih laminata s posebnim osvrtom na kriterije čvrstoće. Analizirati nedostatke izvedenog elementa te predložiti daljnja poboljšanja u cilju postizanja veće točnosti i bolje konvergencije. U postojeće konačne elemente koji su izvedeni na Katedri za mehaniku i nauku o čvrstoći ugraditi numeričke algoritme za rješavanje problema materijalne nelinearnosti. Uz materijalnu nelinearnost namjera je ugraditi agloritme za rješavanje problema geometrijske nelinearnosti uz pretposvake velikih i malih rotacija.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut fur Statik und Dynamik, Ruhr
    Tip ustanove: Državni institut
    Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
    Grad: Bochum, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.08.88
Informacije: svibor@znanost.hr