SVIBOR - Projekt broj: 2-08-329

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-329


IZRADA REFERENTNIH MATERIJALA ZA STROJARSKU INDUSTRIJU


Glavni istraživač: TURINA, SREĆKO (71745)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za materijale
Adresa: Đ. Salaja 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41-517-656
Telefon: 385 (0)41-611-944

Sažetak: Istraživanja su usmjerena prema pronalaženj orginalnihŤ postupaka određivanja stupnja nehomogenosti materijala koji seŤ namjerava primjeniti kao referentni materijal. GlavnaŤ istraživanja se provode u svrhu točkastog uzorkovanja anodnimŤ otapanjem materijala ispitujući razne elektrolite, te mijenjajućiŤ D.C. napon i vrijeme anodnog otapanja. Također je konstruiranaŤ posebna mini elektroda za potrebe mjerenja točkastog električnogŤ potencijala. Iz razloga što je tankoslojna kromatografijaŤ najpovoljnija za analize s količinama uzorka koje daje točkastoŤ uzorkovanje, proučava se interakcija kemijskih sastojaka koja seŤ dešava za vrijeme kromatografskog procesa. Razvija se izvornaŤ matematička obrada podataka dobivenih iz raznih neovisnihŤ laboratorija (tzv. kružne analize). Pored toga, simulira seŤ metalografska snimka raspodjele uključaka Pb/Bi u aluminijskojŤ leguri namijenjenoj automatskoj obradi.

Ključne riječi: nehomogenost, referentni materijal, točkasto uzorkovanje

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog radaje prvenstveno u pronalaženju originalnih i pouzdanih postupaka za ocjenu materijala namijenjenih izradbi tzv.referencijskih materijala za potrebe usporedbe pri uporabi instrumentalnih metoda odredjivanje sastava materijala.pored toga cilj ovog rada je i u pronalaženju najpogodnijih postupaka izrade referencijskih materijala kao i na ukazivanju koje bi tvrtke bile u mogućnosti proizvodnje takvih materijala.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-07-168 Postizanje uvjeta za optimalno kromatografsko razdvajanje
  Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Fakultet inženjerske kemije i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr