SVIBOR - Projekt broj: 2-08-343

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-343


GRIJANJE ZGRADA ENERGIJOM ALTERNATIVNIH IZVORA


Glavni istraživač: DRAGOVIĆ, RUDOLF (10521)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 7
Naziv ustanove: Arhitektonski fakultet, Zagreb (54)
Komunikacija

Sažetak: Potreba za toplinskom energijom za grijanje i klimatizaciju zgrada te pripremu sanitarne tople vode u zgradama dovodi do niza poteškoća, kako u stalnosti opskrbe dovoljnom količinom energije tako i sve većim onečišćenjem čovjekove okoline produktima nastalim izgaranjem fosilnih goriva. Ograničene količine fosilnih goriva, koja se u prirodi pojavljuju kao neobnovljive energetske rezerve, nužno dovode do potrebe iznalaženja tehničkih energetskih izvora za potrebe ostvarenja odgovarajućih mikroklimatskih stanja u zgradama, kao što su: energija sunčevog zračenja, geotermalna energija, energija otvorenih i zatvorenih vodenih resursa. Toplinska energija alternativnih obnovljivih izvora energije, zbog svog niskog temparaturnog nivoa u odnosu na nivo korištenja (niski t i mali delta t), je eksergetski vrlo nepodesna za transformaciju u drugi oblik energije zbog velikog udjela anergije. U ovom radu istražiti će se aplikacioni sustavi snabdjevanja urbane cjeline toplinskom energijom za grijanje i klimatizaciju zgrada primjenom alternativnih izvora toplinske energije u kombinaciji sa dizalicama topline, te iznaći parametri koje moraju zadovoljiti (objekti) zgrade kod planiranja, projektiranja i izgradnje, radi mogućnsti primjene određenog sustava snabdjevanja toplinom uz definiranje optimalnih toplinskih parametara medija nosioca topline (transport energije od izvora do krajnjeg potrošača), moguće lokacije izvora, kao i toplinske parametre i sustave krajnjeg korisnika (zgrada, stan, prostorija) na primjeru područja grada Zagreba. Rezultati istraživanja odredit će najpodesniji način primjene te prag efikasnosti korištenja sustava i konkuretnost alternativnog izvora.

Ključne riječi: niskotemperaturni toplinski izvori, energija sunčevog zračenja, geotermalna energija, napredna tehnologija prijenosa topline, eksergija, dizalice topline, toplinska efikasnost, povrat topline

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je izrada podloga za studije i planiranja supstitucije konvencionalnih izvora toplinske energije za korištenje u zgradam (neobnovljivih energetskih resursa) sa energetski i ekološki prihvatljivim alternativnim izvorima toplinske energije, sa težištem na obnovljivim izvorima. Temeljem istraživanja i izrada aplikacionog računskog modela na primjeru šireg područja grada Zagreba doprinijeti će se i mogućnosti primjene ovakog modela i na drugim lokacijama u ovisnosti planiranoj potrebi, bazi podataka raspoloživih toplinskih izvora na određenim područjima. Posebna pažnja posvetiti će se iznalaženju odgovarajućih sustava u zgradama za korištenje toplinske energije alternativnih izvora topline niskog temperaturnog nivoa za grijanje i klimatizaciju zgrada te pripremu sanitarne tople vode, te određivanje rubnih uvjeta na oblikovanje, toplinsku zaštitu i ventilaciju zgrade. Rezultati istraživanja moći će se definirati po dovršenju istraživanja.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Ostalo
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr