SVIBOR - Projekt broj: 2-08-395

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-395


OPTIMALNOST AUTOMATIZIRANJA PROCESA OBRADE CIJEVI ZA BRODOVE


Glavni istraživač: HRIEŠIK, ANDREJ (16621)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.07.92. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 11
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za tehnologiju i organizaciju
Adresa: Vukovarska 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51-332-844
teleFaks: 385 (0)51-515-403
E-mail: hriesik a rijeka.riteh.hr.

Sažetak: U ovome radu, koji je prvi dio višegodišnjeg istraživanja, proučavano je realno stanje u proizvodnji cijevi za brodove. Detaljno je prikazana količina cijevi po dimenzijama i masi pri gradnji kemijskog tankera od 112000 DWT. Analizirana je dinamika naručivanja sirovih cijevi u odnosu na dinamiku ugradnje u brod. Tu se razlikuju količine koje je projektirao tehnički ured u odnosu na ukupno ugrađenu količinu. Podaci su prikupljeni i analizirani za petogodišnje i desetogodišnje razdoblje 1981-1990. Rezultati su analizirani, grafički obrađeni i složeni u više tabela i dijagrama. Utvrđene su količine škarta, potrebnih preinaka, dorade i drugi nedostaci u proizvodnji cijevi. Posebno je dijagramski obrađena distribucija i dinamika trošenja cijevi od momenta potpisa ugovora za gradnju do primopredaje objekta. Prikupljeni podaci neophodni su kao ulazne funkcije za matematičko modeliranje obradnog procesa i obradnog sustava. Postavljen je matematički model optimizacije obradnog procesa koji sadrži: funkcije stanja procesa, funkcije ograničenja procesa, kriterije optimizacije i funkcije cilja. Model će dovesti do optimizacije obradnog procesa i optimalnog upravljanja obradnim procesom. Rješavanje modela slijedi u drugom i trećem dijelu ovog rada. Ovaj sažetak daje prikaz drugog dijela rada na projektu. Istraživana je optimalnost obrade rubova limova i cijevi pomoću toplinskih postupaka i metodom obrade na specijalnim glodalicama. Analizirano je realno stanje u brodogradnji uz neophodnost uvođenja CAD/CAM tehnologije za kompletiranje automatskih sustava obrade cijevi. Izrađen je matematički model višefaktornog eksperimenta za odvajanje čestica. Istraživani su sustavi za obradu pomoću ručnih brusilica na pneumatski pogon i pogon brusilica sa povišenom frekvencijom električne struje. Tražena je optimalnost za 16 ciljeva. Kao najpovoljnija se pokazala Zangenmeisterova metoda koja je rezultirana značajnim znanstvenim doprinosom. Rezultati su obrađeni numerički i grafički uz pomoć računala. Obrađeni su i rezultati pokusne primjene nove tehnologije brušenja s povišenom frekvencijom. Obrazložena je obveza uvođenja fleksibilnog obradnog sustava.

Ključne riječi: Automatizacija, Brodogradnja, Cijevi, Obradni sustav, Optimizacija, Komprimirani zrak, Limovi čelični, Profiliranje rubova limova, Ručne brusilice, Struja povišene frekvencije

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je stvoriti znanstvenu osnovu za donošenje odluka o investicionom ciklusu glede podizanja stupnja automatizacije u procesu obrade cijevi. U tom procesu je bitno istražiti optimalnost pojedinih faza proizvoda. Tu se misli na smanjenje troškova pripreme i troškova proizvodnje, smanjenje škarta, povećanje obrtaja kapitala kroz smanjenje zaliha, podizanja nivoa organizacije skladištenja od ručnog na kompjutersko upravljanje, uvođenje CNC tehnologije obrade i kontrole, itd.. Na većem broju grafičkih prikaza, tabela i dijagrama vidi se čitava problematika i hodogram realnog stanja. Na posebnom dijagramu prikazana je dinamika projektiranja,naručivanja, obrade i ugradnje cjevovoda u brod. Također je izrađen hodogram od potpisa ugovora do predaje vlasniku kemijskog tankera od 112000 DWT. Posebno su istražena petogodišnja i desetogodišnja razdoblja obrade i ugradnje različitih dimenzija cijevi. To će biti važna ulazna funkcija modeliranja kapaciteta. Obrađena je i distribucija frekvencija cijevi po dimenzijama i masi za različite gradnje: bulkcarrier, tanker i kemijski tanker. Očekivani rezultati istraživanja su sljedeći: relativno je veliki diskontinuitet u opterećivanju proizvodnog sustava i radne snage; organizacija nabave cijevi i opreme preko veletrgovine je nesigurna, niti je organizirana on-line s pogonima u gradnji; nizak obrtaj kapitala zbog rokova naručivanja i ugradnje cijevi; uvođenje tehnike CNC u tehnološki proces u početnoj je fazi; visoki je postotak škarta, neophodne dorade, preinake i dr., te je neophodno uvesti novu organizaciju kontrole kvalitete cjevovoda; rezerve postoje u ugrađivanju većih količina cijevi pri gradnji sekcija (modula) a manje nakon porinuća broda; itd.. Ciljevi koji se nadovezuju na prethodno izvješće su traženje optimalnosti proizvodnje u realnim uvjetima za pojedine sustave i podsustave. Tako je neophodno istražiti optimalnost obradnih sustava za rezanje limova i obradu cijevi pomoću plazme i oksiacetilenom, odnosno specijalnom glodalicom. Očekuje se da suvremeni strojevi i CNC upravljani imaju apsolutnu prednost. Podsustavi za obradu brušenjem koji u svijetu dominiraju za neke poslove su ručne pneumatske brusilice. Uvođenje u proizvodni proces električnih ručnih brusilica s povišenom frekvencijom je nemoguće zbog visokih investicija bez detaljnog istraživanja svih relevantnih parametara. Istraživanjem ova dva podsustava dat će relevantne rezultate vrlo značajne za tehnološki progres, ergonomiju rada,ekonomičnost proizvodnje i smanjenje cijene proizvoda, itd. Zbog varijabilnosti tipova brodova koji se grade, očekuju se i neophodnost uvođenja fleksibilnosti automatiziranih linija za obradu cijevi, limova,itd.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Brodograđevna industrija "3. maj" Rijeka
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Brodogradilište "Uljanik" Pula
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 52000 - Pula, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Optimalizacija obradnih sustava ručnih brusilica brodogradilišta
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Mr. sc. Anton Šestan

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr