SVIBOR - Projekt broj: 2-09-012

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-09-012


INTERAKCIJA OBJEKATA MORSKE TEHNOLOGIJE S OKOLIŠEM


Glavni istraživač: DOBRINIĆ, JULIJAN (10056)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.94.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije
Adresa: Vukovarska 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 323 844
teleFaks: 385 (0)51 515 403
E-mail: dobrinic@rijeka.riteh.hr

Sažetak: Zbog interakcije industrijskih objekata, energetskih objekata i objekata morske tehnologije s okolišem dolazi do štetnih utjecaja na okoliš. Pri provedbi analize utjecaja na okoliš objekata morske tehnologije, istraživali su se mnogi parametri no od važnosti je poznavati načine detekcije i kretanje u okolišu elemenata koji se javljaju u malenim količinama, a koji su važni kako za živu prirodu, tako i za procese u neživom segmentu, koje treba temeljitije i sustavnije istražiti. Mjerne metode su spektroskopija X-zraka, polarometrija i UV-spektroskopija. U segmentu istraživanja utjecaja okoliša (mora) na objekte morske tehnologije istraživat će se spektralna analiza vibracija kao dio kompleksa čvrstoća i vibracije konstrukcija objekata u okolišu.

Ključne riječi: Spektroskopija, X-zrake, morska tehnologija, objekti morske tehnologije, elementi u tragovima, UV-fluorescencija, polarometrija, okoliš, vibracije

Ciljevi istraživanja: Svrha istraživanja bila je utvrđivanje odgovarajućih postupaka zamjerenje zagađenja mora, kao posljedica interakcije objekatamorske tehnologije s okolinom. Rezultati dobiveni polarometrijomi spektroskopijom X-zraka pokazuju da su korištene tehnike prikladno brze, reproducibilne i multielementne za određivanje sadržaja elemenata u vodenim otopinama, te da su pogodne zaanalizu uzoraka morske vode. Time mogu biti korištene kako za analize zagađenja mora metalima i drugim tvarima, tako i za analizu utjecaja objekata morske tehnologije na okoliš.Također zagađenje mora sirovom naftom i njezinim derivatima moguće je utvrditi i mjeriti optičkom fluorescencijom. U početnoj fazi istražit će se mogućnosti matematičkog modeliranja vibracija konstrukcija objekata morske tehnologije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr