SVIBOR - Projekt broj: 2-09-046

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-09-046


POMORSKA EKOLOŠKA, TURISTIČKA I ISTRAŽIVAČKA SREDSTVA


Glavni istraživač: ČALIĆ, BRUNO (144050)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 15
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije
Adresa: Vukovarska 58, 51000 Rijeka
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 332-844; 332-210
teleFaks: 385 (0)51 515 403
E-mail: calic@rijeka,riteh,hr

Sažetak: EKOLOŠKA SREDSTVA: Istraživanje se posebno odnosi na zaštitu voda od potencijalnih zagadivača iz potopljenih spremnika. Istraživanje obuhvaća analizu tipova, oblika i mogućih stanja potopljenih spremnika-zagađivača ili potencijalnih zagađivača okoliša, analizu mogućih varijanti intervencije na potopljenim spremnicima. Praćenje razvoja propisa vezanih za gradnju, ispitivanje i eksploataciju plovnih objekata i podmorskih cjevovoda te učešće u analizi istih. Teorijske postavke, elementizaštite, ekonomski i pravni aspekti, kao i analiza međunarodnih i domaćih propisa. Međunarodna suradnja na istraživanju i primjeni teorijskih i eksperimentalnih rezultata dobivenih u nas i usvijetu. Nastavak eksperimentalnih istraživanja i uz korištenje prototipskog patentiranog ekološkog sustava. Moguće varijante intervencija uz maksimalno respektiranje sigurnosnih i ekoloških razloga. TURISTIČKA PODVODNA SREDSTVA: Istraživanje na polju mogućnosti primjene turističkih sredstava, a posebno podvodnih (podmornice, restorani/tornjevi, tuneli, parkovi, žičare, nastambe) u hrvatskom Jadranu. Praćenje razvoja morskog turizma u svijetu, posebno podmorskog, a u osnovnom cilju oplemenjivanja naše turističke ponude. Mogućnosti Hrvatske kroz razne vidove međunarodne suradnje u promičbi našeg znanja i tehnologije i plasmanu sveukupnih naših potencijala u svijet, bilo direktnim bilo indirektnim putem. Mogućnosti korištenja pojedinih sredstava u ekološke i istraživačke svrhe. TEHNOLOŠKI ASPEKTI ZAŠTITE JADRANA U FUNKCIJI PROGONA PLOVILA U KAZNENOM DJELU: Naknadno obuhvaćeno, a na osnovu suradnje na znanstvenoistraživačkom projektu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (šifra projekta: 5-03-312). Osnovni cilj je stvoriti efikasne tehnološke preduvjete progona bez primjene oružja.

Ključne riječi: Pomorska sredstva, ekološka sredstva, turistička sredstva, istraživačka sredstva, podmorska sredstva, priobalje, podmorje, potopljeni spremnik, podmorski cjevovod, okolišni uvjeti,

Ciljevi istraživanja: EKOLOŠKA SREDSTVA: Osiguranje uvjeta za efikasnu intervenciju u slučaju potonuća spremnika primjenom, gdje god je to neophodno, specijalnih autonomnih sustava za pretakanje polutantnih fluida iz potopljenih spremnika, a radi zaštite, prvenstveno Jadrana. Prikupljanje i sređivanje podataka o potencijalnim polutantima i podataka o temperaturama i intenzitetima morskih struja, a radi stvaranjabaze podataka potrebne za proračun potrebne snage za pretakanje u kompjutorskom programu "AntiPollutant". Ispitivanje postojećeg prototipa ekološkog uređaja na većim dubinama i utvrđivanje ukupnih resursa i plasmana u inozemstvo. PODVODNI TURISTIČKI OBJEKTI I SREDSTVA: Mogućnosti daljnjeg razvitka turizma kroz oplemenjivanje hrvatske turističke ponude i sa sredstvima podvodnog turizma. Razvitak objekata podvodnog turizma u nas i radi iskorištavanja naših ukupnih resursa (znanstvenostručni, gospodarstveni, turistički,...). plasman objekata morske tehnologije iz ovog područja u svijet. Kvalitetno valoriziranje hrvatskog Jadrana uz rješavanje, pored znanstvenostručno-tehnoloških i problema zaštite okoliša, pomorskog dobra i sigurnosti suvremenih opbjekata. Uključivanje Hrvatske u svjetske tokove u području pomorskih: ekoloških, turističkih i istraživačkih sredstava. PROGON PLOVILA ZBOG KAZNENOG DJELA: Uvođenje novih tehnoloških sredstava u progonu, a zbog izbjegavanja primjene vatrenog oružja. Interdisciplinarna suradnja na projektu: 5-03-312.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 5-03-312 Hrvatski pomorci na stranim brodovima, krivičnopravna i građanskopravna zaštita - prijedlozi de lege ferenda
  Naziv ustanove: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Brodarski institut - Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Poglavarstvo Grada Rijeke
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Županija primorsko-goranska
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Županija istarska
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Hrvatska gospodarska komora
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: CROATIA osiguranje - Pomorsko osiguranje
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Brodogradilište specijalnih objekata d.d. - BRODOSPLIT
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Višenamjenski prilagodljivi pregradni sustav, prijava br. P950303A
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Bruno Čalić

 2. Naziv: Spojevi za "CROCKA" sustav građenja i pregrađivanja
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Bruno Čalić

 3. Naziv: Turistička pomorska platforma, rastavljiva-okretna
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Bruno Čalić

 4. Naziv: Pomorska višenamjenska, modularna i lako rastavljiva platforma
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Bruno Čalić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr