SVIBOR - Projekt broj: 2-09-047

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-09-047


METODOLOGIJA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH INTERAKCIJA U VOĐENIM SUSTAVIMA


Glavni istraživač: RADIĆ, ZVONIMIR (39584)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 31.03.91. do 30.06.96.

Ukupno radova na projektu: 80
Naziv ustanove: Tehnički fakultet, Rijeka (69)
Odjel/Zavod: Odjel Informatika i metode upravljanja
Adresa: Narodnog ustanka 58
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0) 51 515-403
Telefon: 385 (0) 41 339-390
teleFaks: 385 (0) 41 339-390
Telefon: 385 (0) 51 332-844

Sažetak: Primjenom metoda iz teorije općih sustava istražuju se informacijske interakcije u strukturi gospodarstvenih i tehnoloških sustava i njihova hijerarhija s gledišta poopćavanja informacijskih sadržaja kojima se interakcije ostvaruju. Analizira se organizacija vođenih sustava s gledišta prepoznavanja homomorfnih struktura i porasta informacijskih interakcija između različitih razina poopćavanja. Izvodi se mjera za efikasnost informacijskih interakcija i kriteriji za restrukturiranje sustava s gledišta efikasnosti tih interakcija. Izvode se metode klasifikacije informacijskih sadržaja po razinama poopćavanja. Razvijaju se metode projektiranja informacijskih interakcija pogodne za uvođenje informatičkih sustava kao interakcijskih medija.

Ključne riječi: Informacija, opći sustav, interakcija, homomorfija, model.

Ciljevi istraživanja: Uz pretpostavku da su informatički sustavi novi interakcijski mediji kojima se u gospodarstvenim i tehnološkim sustavima ostvaruju informacijske interakcije između raznorodnih elemenata sustava (čovjek, stroj, motivacijski činioci i dr.) i uz to (ali na drugom mjestu) sustavi za obradu podataka i za povećavanje potencijala logičkog procesiranja informacija - radom na projektu ostvarit će se mogućnost da se uvođenjem informatičkih sustava vođeni (gospodarstveni i tehnološki) sustavi racionalno restrukturiraju po zahtjevima raspoloživih i potrebnih interakcija. Time će se izbjeći deformacije koje nastaju zbog neprilagođavanja postojeće organizacije gospodarstvenih i tehnoloških sustava organizaciji impliciranoj uvođenjem informatičkog sustava. Očekuje se znanstveni doprinos u spoznaji osobina informacijskih interakcija u gospodarstvenom i tehnološkom sustavu, i osobina informatičkih sustava kao interakcijskih medija te u razvoju metodologije modeliranja gospodarstvenih i tehnoloških sustava s gledišta efikasnosti ugrađenih informacijskih interakcija. Rad na projektu rezultirao je između ostalog i referatom na temu "Small Firms in High Technologies" koji je nositelj projekta Prof.Dr.sc. Zvonimir Radić i održao u Pitsburghu (SAD) 1993. godine. Tim je referatom pobudio znatnu pozornost prisutnih i izravno zanimanje američkog znanstvenika Dr. Reeda Auglierea za suradnju na projektu "Theory of Complementary Technological Development" koji je referat inplicirao. Nakon godinu dana intenzivne suradnje koja je rezltirala objavljivanjem dvaju referata (Washington 1995.) Dr. Augliere je uz preporuku Dr. Z. Radića kandidirao za Fulbrightovu stipendiju da dođe u Hrvatsku da bi Dr. Z. Radić i on dovršili tekst knjige po navedenom projektu. Dr. Augliere dobio je stipendiju i dolazi u proljeće 1996.godine u Zagreb da se uključi u projekt na četiri mjeseca.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Vođenje i izradba projekta "Restrukturiranje i reprogramiranje geodetsko-prostornog sustava Republike Hrvatske"
  Naziv ustanove: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša.
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Brodograđevna industrija "3.MAJ", d.d.
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Metodološke osnove za izradu prioritetnih projekata
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Tominović, Klaudio

 2. Naziv: Pristup izgradnji sustava kakvoće
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Tominović Klaudio

 3. Naziv: Raščlanjivanje poslovno-proizvodnog sustava
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Tominović Klaudio

 4. Naziv: Metodološke osnove za projektiranje procesa
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Tominović Klaudio

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr