SVIBOR - Projekt broj: 2-09-331

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-09-331


ISTRAŽIVANJE BRODSKIH VIBRACIJA I BUKE I DJELOVANJA NA LJUDE


Glavni istraživač: SENJANOVIĆ, IVO (57053)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.03.91.

Ukupno radova na projektu: 18
Naziv ustanove: Brodarski institut, Zagreb (192)
Odjel/Zavod: Sektor Obrambeni sustavi
Adresa: Av. V. Holjevca 20
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)10 6551 022
teleFaks: 385 (0)10 6550 947

Sažetak: Stalno povećavanje vibracija i buke na brodovima kao rezultat razvoja suvremene brodogradnje zahtijeva široko zasnovan sustav zaštite ne samo ljudi nego i uređaja i brodske konstrukcije. Ovim istraživanjem obuhvaćeni su oni segmenti koji su se nametnuli u slijedu dugogodišnjeg rada niza stručnjaka iz ovog područja. Obuhvaćene su u prvome redu empirijske i semiempirijske metode prognoziranja vibracija i buke na brodovima. Provedena su početna istraživanja jednog od najvažnijih izvora vibracija i buke na brodovima - brodskog vijka. Istražena su svojstva nekih elemenata brodske konstrukcije radi optimiziranja metoda smanjivanja vibracija i buke. Provedena su također početna istraživanja istodobnog djelovanja ukupnih vibracija i buke na ljude.

Ključne riječi: brodske vibracije, brodska buka, semiempirijska metoda prognoziranja, uzbuda vijkom, modelsko prognoziranje, torzijske vibracije, buka izazvana vijkom, širenje i zračenje zvuka, ljudska osjetljivost na buku i vibracije

Ciljevi istraživanja: Razviti točniju i pouzdaniju empirijsku metodu proračuna vibracija broda temeljenu na prikupljenim i sistematiziranim podacima mjerenja provedenih u Brodarskom institutu. Usvojiti optimalnu tehnologiju prognoziranja hidrodinamskih uzbudnih sila na trupu zbog rada vijka na temelju modelskih ispitivanja. Razviti tehnologiju mjerenja u naravi, radi uspostavljanja korelacije između modelskih i rezultata u naravi, utvrditi optimalne parametre korelacije i zasnovati bazu mjernih podataka. Razviti metode statističke obrade signala tlaka. Provesti mjerenja na modelu i brodu u naravi, te istražiti relevantne parametre za korelacijsku analizu između modelskih i rezultata iz naravi. Usavršiti metodu proračuna torzijskih vibracija osvinskog sustava na brodu za sve vrste zvjezdastih motora i različite kombinacije osovinskih sustava i propulzora. Teorijski i eksperimmentalno istražiti akustička svojstva propulzora na manjim brodovima, kao i akustičke karakteristike brodske konstrukcije, kako bi se mogli razraditi projektni zahtjevi za izbor propulzora i optimizirati metode zvučne zaštite. Istražiti metodu ocjenjivanja ukupnog djelovanja vibracija na ljude, kao i kombiniranog djelovanja vibracija i buke na brodovima. Istražiti udarna opterećenja strukture i putnika slobodno padajućeg čamca za spasavanje. Predložiti metodu proračuna relevantnih parametara za konstrukciju čamca.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr