SVIBOR - Projekt broj: 2-10-308

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-308


ISPUŠNI PLINOVI VOZILA KAO ELEMENT ZAGAĐIVANJA OKOLINE


Glavni istraživač: DŽANIĆ, HUSEIN (72974)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Fakultet prometnih znanosti, Zagreb (135)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 223-322

Sažetak: S obzirom na činjenicu da se u cestovnim motornim vozilima vrši nepotpuno sagorijevanje goriva iz čega proizilazi visok stupanj štetnih tvari u ispušnim plinovima, potrebno je objediniti postojeće spoznaje u cilju smanjenja emisije štetnih komponenata. Da bismo mogli djelovati na njihovo smanjenje potrebno nam je saznanje o mjestu nastajanja, o vrsti i koncentracijama pojedinih komponenata i o njihovoj toksičnosti. Radom na navedenom projektu nastoji se istražiti daljnje utjecajne veličine na emisiju štetnih komponenata i ukazati na mogućnosti i rješenja za smanjenje emisije štetnih komponenata u ispušnim plinovima.

Ključne riječi: Ekologija, ispušni plinovi, cestovni promet, onečišćenje atmosfere

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja ispušnih plinova cestovnih vozila i njihovo učešće u onečišćenju zraka, zemljišta, bilja i vode u okolišu postojećih i budućih prometnica je da se ukažu i sugeriraju najbolja rješenja kod izgradnje i održavanja prometnica s ekološkog stanovišta. Ispitivanja zagađenosti atmosfere u našoj zemlji nisu još sistematska i stalna, niti se organizirano prate ekonomske i zdravstvene posljedice koje izaziva zagađeni zrak. problem kojeg treba rješavati u skladu s tehničkim dostignućima i mogućnostima zemlje, te bi cilj bio objediniti postojeće spoznaje u svrhu smanjenja emisije štetnih komponenata u ispušnim plinovima motornih vozila. Također je potrebno istražiti daljnje utjecajne veličine na emisiju štetnih komponenata i ukazati na moguće puteve razvoja i traženja rješenja za smanjenje emisije štetnih komponenata u ispušnim plinovima. Očekivani doprinos bi se ogledao u sljedećem: - prilagođavanju prometnica i prometne regulative povoljnijem režimu rada vozila koja za pogon koriste motore s unutarnjim izgaranjem; - smanjenju korištenja etiliziranih benzina; - smanjenju dozvoljene količine sumpora u gorivima prema današnjim tehničkim mogućnostima; -u nastojanjima da se smanji dodatak tetraetil-olova u benzinu, kako bi se smanjila emisija olova u atmosferi, a time i sadržaj aromatskih ugljikovodika; - propisivanje obavezne upotrebe katalitičkih reaktora za dogorijevanje štetnih sastojaka u ispušnom plinu uz financijske stimulacije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr