SVIBOR - Projekt broj: 2-10-309

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-309


PRIGRADSKI PROMET ŽELJEZNICOM


Glavni istraživač: BOGOVIĆ, BLAŽ (74366)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Fakultet prometnih znanosti, Zagreb (135)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 223-322

Sažetak: Analizirajući prigradski promet utvrđene su slabosti i nedostaci koji onemogućavaju polučivanje značajnijih rezultata kako za planiranje procesa tako i u njegovoj realizaciji. Dotrajali infrastrukturni sadržaji, zagušene prometnice, nedostatak prijevoznih sredstava, nerješavanje problema prigradskih prijevoza, niska kvaliteta prijevozne usluge posljedica je nepostojanja koncepcije prigradskog prometa Hrvatske. Posebice se to odražava u zagrebačkoj regiji. Veličina putničkih tokova može se realizirati s radikalnim promjenama u cjelokupnom rješavanju svih problema organizacijsko-tehničke i tehničko-ekonomske naravi. Koncept organizacijsko tehničkog modela prijevoza prigradskih putnika Zagreba temelji se na ukupnoj racionalnosti prometnog sustava s naglašenom ulogom željeznice. Mogućnosti željeznice kao masovnog prijevoznika velike brzine i tračnički sustav općenito kao nositelj prigradskog prometa, polučuju povoljne ekološke uvjete. U dosadašnjem istraživanju prigradskog prometa Zagreba identificirani su glavni tehničko-tehnološki zahvati koje bi trebalo rješavati prema prostornim i vremenskim sadržajima. Znači projekt kompletne realizacije prigradskog prijevoza Zagreba s razrađenim infrastrukturnim zahvatima: zapadna obilaznica, tunel ispod Medvednice, povezivanje Samobora, povezivanje zračne luke, izgradnja cestovno-željezničkih terminala, postaja, perona i informatičke podrške, te pokretna sredstva - vlakovi za prigradski promet, njihov dizajn, interijer, eksterijer itd. Na temelju tako razrađenog projekta za prigradski promet Zagreba, mnogi bi se veći gradovi Hrvatske poveli za glavnim gradom i svoje prometne probleme rješavali na sličan način.

Ključne riječi: Djelovanje, okruženje, organiziranje, model, prijevoz, proces, područje, tehnologija.SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut prometa i veza Zagreb,
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Gradska komora Zagreb
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Razvojna služba Hrvatskih željeznica Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr