SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-10-313

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-10-313


Broj radova citiranih u CC: 27
Broj ostalih radova: 59
Ukupno objavljenih radova: 86


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: 1. ORGANIZIRANOST RADA I EKSPLOATACIJA PUTNIČKIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

  Autori:
  Vurdelja, Joso (111556)
  Urednici
  Švagel-Crnobori, Lidija
  Izdavač: ZIRS
  Godina: 1991
  Broj stranica: 510
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: 2. INFORMACIJSKI SUSTAVI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

  Autori:
  Kos, Vesna (22322)
  Gold, Hrvoje (58945)
  Nemec, Ž.
  Trajbar, K.
  Toš, Zdravko (153002)
  Urednici
  Orlić, Adrijana
  Izdavač: Fakultet prometnih znanosti Zagreb
  Godina: 1992
  Broj stranica: 157
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: 3. Razvoj telekomunikacija

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1994
  Broj stranica: 162

 4. Tip rada: Knjiga

  Naslov: 4. Ekonomika cestovnog prometa

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Izdavač: Fakultet prometnih znanosti Zagreb
  Godina: 1994

 5. Tip rada: Knjiga

  Naslov: 5. Ekonomika poštanskog i telekomunikacijskog prometa

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Izdavač: Fakultet prometnih znanosti Zagreb
  Godina: 1994

 6. Tip rada: Knjiga

  Naslov: 6. Digitalno upravljanje modelom željeznice

  Autori:
  Gold, Hrvoje (58945)
  Markežić, Ivan (70193)
  Kovačević, Dražen
  Toš, Zdravko (153002)
  Izdavač: Fakultet prometnih znanosti Zagreb
  Godina: 1994
  Broj stranica: 110

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 1. FUNKCIONALNO VREDNOVANJE PROMETNIH DIONICA I ODSJEČAKA

  Autori:
  Kuzović, Ljubiša
  Topolnik, Dražen (65614)
  Časopis: Ceste i mostovi br. 2 Zagreb
  Broj: 2
  ISSN: 0411-6380
  Volumen: 37
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 2. KAPACITET KRUŽNIH RASKRIŽJA

  Autori:
  Kuzović, Ljubiša
  Topolnik, Dražen (65614)
  Časopis: Ceste i mostovi, br. 3 Zagreb
  Broj: 3
  ISSN: 0411-6380
  Volumen: 37
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 3. EKSTERNA EKONOMIJA I DISEKONOMIJA ČINITELJI RACIONALNE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI OBJEKATA PROMETNE INFRASTRUKTURE

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Časopis: Promet, br. 3 Zagreb
  Broj: 3
  ISSN: 0353-5320
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 93 do 96
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 4. INVESTICIJSKA AKTIVNOST ČINITELJ INTEGRACIJSKE I RAZVOJNE SPOSOBNOSTI PROMETNE INFRASTRUKTURE

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Časopis: Promet, br. 3 Zagreb
  Broj: 3
  ISSN: 0353-5320
  Volumen: 4
  Godina: 1991
  Stranice: od 159 do 162
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 5. NOVA PTT USLUGA - RADIO POZIV (RADIO PAGING)

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Časopis: Promet, br. 1 Zagreb
  Broj: 1
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 6. TELEPOINT - POVEĆANJE POKRETLJIVOSTI TELEFONSKIH APARATA BEZ VRPCE

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Časopis: Promet, br. 3 Zagreb
  Broj: 3
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 7. NOVA GENERACIJA DIGITALNIH PRIJENOSNIH SUSTAVA

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Časopis: Promet, br. 6 Zagreb
  Broj: 6
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 8. SUSTAVSKI PRISTUP MODELIRANJU S POMOĆU PODVORBENIH MODELA

  Autori:
  Šarić, Slavko (46062)
  Begović, Mladen (2884)
  Časopis: Promet, br. 6 Zagreb
  Broj: 6
  ISSN: 0353-5320
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 311 do 316
  Jezik: hrvatski

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 9. ISKUSTVA PRI RAZVOJU APLIKACIJSKOG SOFTWAREA U FUNKCIJI RAZNIH PROBLEMA PROJEKTIRANJA

  Autori:
  Katušić, Srđan (157080)
  Časopis: Promet, br. 5 Zagreb
  Broj: 5
  ISSN: 0353-5320
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 227 do 233
  Jezik: hrvatski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 10. GEOPROMETNE OSNOVE UKLJUČIVANJA HRVATSKE U PROMETNE TOKOVE EUROPE I SVIJETA

  Autori:
  Malić, Adolf (74355)
  Feletar, D.
  Časopis: Promet, Supplement br. 1 Zagreb
  Broj: 1
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1992
  Stranice: od 95 do 102
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 11. SATELITSKA TEHNOLOGIJA U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA KOPNENOG PROMETA

  Autori:
  Kos, Vesna (22322)
  Markežić, Ivan (70193)
  Gold, Hrvoje (58945)
  Časopis: Bilten HAZU-Znanstveni savjet za promet, br. 5 Zagreb
  Broj: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 86 do 89
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 12. RAZVITAK SREDSTAVA ZA PLAĆANJE UNAPRIJED KORIŠTENJA JAVNIH TELEFONSKIH APARATA SA AUTOMATSKOM NAPLATOM

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Časopis: Promet, br. 2 Zagreb
  Broj: 2
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 13. ISDN - TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA BUDUĆNOSTI

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Časopis: Promet, br. 6 Zagreb
  Broj: 6
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 14. METODOLOGIJA I POSTUPAK IZRADBE STUDIJE O IZVODLJIVOSTI CESTOVNIH PROMETNICA - ČIMBENIK RACIONALNE INVESTICIJSKE POLITIKE

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Časopis: Promet, br. 4 Zagreb
  Broj: 4
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1992
  Stranice: od 47 do 51
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 15. PERONI U FUNKCIJI ŽELJEZNIČKOG PRIGRADSKOG PROMETA

  Autori:
  Stipetić, Antun (155980)
  Časopis: Promet, br. 5 Zagreb
  Broj: 5
  ISSN: 0353-5320
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 203 do 209
  Jezik: hrvatski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 16. GEOPROMETNE OSNOVE INFRASTRUKTURE KAO ČIMBENIK TRANZITA KROZ JUGOSLAVIJU

  Autori:
  Malić, Adolf (74355)
  Časopis: Bilten JAZU-Znanstveni savjet za promet, br. 4 Zagreb
  Broj: 4
  Godina: 1991
  Stranice: od 11 do 12
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 17. A COMPARATIVE STUDY OF SOME TOPOLOGICAL INDICES AND LOG P IN STRUCTURE - PROPERTY - ACTIVITY ANALYSIS OF PHENYLALKYLAMINES

  Autori:
  Medić-Šarić, M.
  Rendić, S.
  Šarić, Slavko (46062)
  Časopis: Il Farmaco Italy
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: talijanski

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 18. ISTRAŽIVANJE PROMETA U MREŽI TELEKOMUNIKACIJA HRVATSKE

  Autori:
  Šarić, Slavko (46062)
  Časopis: Bilten HAZU-Znanstveni savjet za promet Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 19. EDUCATIONAL PROGRAM FORTH THE CALCULATION OF THE SAME TOPOLICAL INDECES

  Autori:
  Medić-Šarić, M.
  Šarić, Slavko (46062)
  Rendić, S.
  Časopis: Computer and Chemistry
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: engleski

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 20. NOVE TEHNOLOGIJE SUSTAVA OBAVJEŠĆIVANJA U PROMETU

  Autori:
  Kos, Vesna (22322)
  Kovačević, Dražen
  Časopis: Promet, br. 6 Zagreb
  Broj: 6
  ISSN: 0353-5320
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 159 do 165
  Jezik: hrvatski

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 21. ULOGA ZDRAVSTVA U SIGURNOSTI PROMETA

  Autori:
  Mlinarić, Tomislav (123181)
  Mlinarić, Ivo
  Džepina, J.
  Časopis: Bilten JAZU-Znanstveni savjet za promet, br. 4 Zagreb
  Broj: 4
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 22. ZNAČAJ PRUGE RIJEKA - ZAGREB KAO OSNOVNOG PRAVCA JADRAN - SREDNJE DUNAVSKE ZEMLJE

  Autori:
  Mlinarić, Tomislav (123181)
  Brkić, Alojz (152341)
  Časopis: Promet, br. 5 Zagreb
  Broj: 5
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 23. BRZINSKA KONTROLA VLAKOVA KOD HRVATSKIH ŽELJEZNICA

  Autori:
  Mlinarić, Tomislav (123181)
  Časopis: Signal-draht, br. 12 Pazdan
  Broj: 12
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: njemački

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 24. TRANSEUROPSKI ŽELJEZNIČKI PROJEKT

  Autori:
  Mlinarić, Tomislav (123181)
  Časopis: Promet, br. 6 Zagreb
  Broj: 6
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 25. SOME REMARKS ON THE SPECTRA OF HERMITIAN MATRICES

  Autori:
  Kovač-Striko, Jelisaveta (22651)
  Veselić, K.
  Časopis: Linear Algebra Appl. 145
  Broj: 145
  Godina: 1991
  Stranice: od 221 do 229
  Jezik: engleski

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 26. O GRADNJI AUTOCESTA U HRVATSKOJ

  Autori:
  Malić, Adolf (74355)
  Časopis: Bilten HAZU-Znanstveni savjet za promet br, 4 Zagreb
  Broj: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 10
  Jezik: hrvatski

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 27. NOVA CESTOVNA VEZA ZAGREB - GORIČAN

  Autori:
  Malić, Adolf (74355)
  Časopis: Promet, Supplement br. 2 Zagreb
  Broj: 2
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1993
  Stranice: od 99 do 102
  Jezik: hrvatski

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 28. PROMETNO I GRAVITACIJSKO ZNAČENJE CESTOVNOG ČVORIŠTA VRBOVEC

  Autori:
  Feletar, D.
  Malić, Adolf (74355)
  Topolnik, Dražen (65614)
  Časopis: Ceste i mostovi, br. 10 Zagreb
  Broj: 10
  ISSN: 0411-6380
  Volumen: 39
  Godina: 1993
  Stranice: od 283 do 292
  Jezik: hrvatski

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 29. GLOBALNI POZICIJSKI SUSTAV I MOGUĆNOST NJEGOVE PRIMJENE U KOPNENOM PROMETU

  Autori:
  Kos, Vesna (22322)
  Gold, Hrvoje (58945)
  Markežić, Ivan (70193)
  Časopis: Promet, br. 2 Zagreb
  Broj: 2
  ISSN: 0353-5320
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 43 do 47
  Jezik: hrvatski

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 30. VIDEOTEKST KAO BITAN ČIMBENIK RAZVOJA PROMETA

  Autori:
  Jelušić, Frane (63386)
  Časopis: Bilten HAZU-Znanstveni savjet za promet Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 82 do 85
  Jezik: hrvatski

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 31. RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE BITAN ČINILAC U DISTRIBUCIJI INTELIGENCIJE

  Autori:
  Jelušić, Frane (63386)
  Časopis: Bilten HAZU-Znanstveni savjet za promet Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 32. KONEKCIONIZAM KAO SREDSTVO MODELIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U PROMETU

  Autori:
  Gold, Hrvoje (58945)
  Časopis: Promet, br. 1 Zagreb
  Broj: 1
  ISSN: 0353-5320
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 21 do 25
  Jezik: hrvatski

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 33. Suvremene tehnologije prijevoza robe u mješovitom (kombiniranom) prometu

  Autori:
  Vurdelja, Joso (111556)
  Časopis: Suvremeni promet
  Broj: 1-2
  Godina: 1995
  Stranice: od 56 do 60

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 34. Suvremeni trendovi razvoja telekomunikacija

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Šarić, Slavko (46062)
  Časopis: Promet, br. 6 Zagreb
  Broj: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 151 do 153

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 35. Financiranje cestovne infrastrukture u Hrvatskoj

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Časopis: Suvremeni promet
  Broj: 1-2
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 20 do 22

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 36. Transformacija sustava financiranja cestovne infrastrukture u Hrvatskoj - čimbenik racionalne infrastrukturne politike

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Časopis: Promet, br. 2 Zagreb
  Broj: 1-2
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 43 do 46

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 37. Cestovna infrastruktura u službi turističke ponude Hrvatske

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Časopis: Suvremeni promet
  Broj: 3
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 97 do 100

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 38. Utvrđivanje modela financiranja cestovne infrastrukture u Hrvatskoj

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Časopis: Suvremeni promet
  Broj: 4
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 142 do 144

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 39. Planiranje i financiranje cetsovnog sustava

  Autori:
  Topolnik, Dražen (65614)
  Ladavac, A.
  Časopis: Ceste i mostovi
  Broj: 11-1
  Godina: 1994
  Stranice: od 499 do 504

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 40. Autoceste Hrvatske u mreži autocesta Europe

  Autori:
  Topolnik, Dražen (65614)
  Časopis: Ceste i mostovi
  Broj: 5-6
  Godina: 1995
  Stranice: od 127 do 133

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 41. Istraživanje varijantnih rješenja željezničkog kolodvora Nedelišće

  Autori:
  Stipetić, Antun (155980)
  Kreč, Srećko
  Mlinarić, Krešimir
  Časopis: Promet, br. 6 Zagreb
  Broj: 6
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 143 do 149

 48. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 42. Naprezanje kolosiječne rešetke u uvjetima eksploatacije

  Autori:
  Stipetić, Antun (155980)
  Golubić, Jasna
  Časopis: Promet, br. 1 Zagreb
  Broj: 1-2
  Godina: 1995
  Stranice: od 1-12

 49. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 43. Entwicklung der Guterterminals in der Funktion des Kombinierten Verkehrs

  Autori:
  Stipetić, Antun (155980)
  Časopis: Suvremeni promet
  Volumen: 15
  Godina: 1995
  Stranice: od 77 do 81

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 1. UTJECAJ ELEKTROMAGNETSKIH POLJA NA LJUDE

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Naslov zbornika: Zbornik radova XX Savjetovanja elektroenergetičara Jugoslavije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 10
  Skup: XX Savjetovanje elektroenergetičara Jugoslavije
  Održan: od 22.04.91 do 26.04.91

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 2. DOSADAŠNJI RAZVOJ I POTREBE BUDUĆEG RAZVOJA POŠTANSKO-TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE U PRIMORSKOM DIJELU HRVATSKE

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Naslov zbornika: Zbornik radova SITH '91
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 333 do 349
  Skup: Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarenje jadranske orijentacije
  Održan: od 21.03.91 do 22.03.91

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 3. POTREBE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Šarić, Slavko (46062)
  Urednici
  Mavrin, Ivan (167845)
  Naslov zbornika: Zbornik radova SPIH '92, Supplement br. 1
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Prometna valorizacija Hrvatske u funkciji europskih i svjetskih gospodarskih tokova
  Održan: od 21.04.92 do 23.04.92

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 4. SJEVERNA LONGITUDINALNA ŽELJEZNIČKA MAGISTRALA

  Autori:
  Stipetić, Antun (155980)
  Kreč, Srećko
  Urednici
  Lovrić, Mario
  Naslov zbornika: Zbornik radova SSIJ '91
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 72 do 74
  Skup: Strategija razvoja saobraćaja Jugoslavije s naglaskom na povezivanje EZ
  Održan: od 17.04.91 do 20.04.91

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 5. VISOKOBRZINSKA PRUGA RIJEKA-ZAGREB-KOPRIVNICA

  Autori:
  Stipetić, Antun (155980)
  Mlinarić, Tomislav (123181)
  Urednici
  Orlić, Adrijana
  Naslov zbornika: Zbornik radova SPIH '92 Promet Supplement br. 1
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0353-5320
  Stranice: od 79 do 84
  Skup: Prometna valorizacija Hrvatske u funkciji europskih i svjetskih gospodarskih tokova
  Održan: od 21.04.92 do 23.04.92

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 6. PRUGA VELIKIH BRZINA ZAGREB-KRAPINA-PRAGERSKO (BEČ)

  Autori:
  Stipetić, Antun (155980)
  Urednici
  Orlić, Adrijana
  Naslov zbornika: Zbornik radova SPIH '92, Promet, Supplement br. 1
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0353-5320
  Stranice: od 123 do 133
  Skup: Prometna valorizacija Hrvatske u funkciji europskih i svjetskih gospodarskih tokova
  Održan: od 21.04.92 do 23.04.92

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 7. NEDOSTACI SADAŠNJIH POKUŠAJA KONCIPIRANJA POLITIKE FINANCIRANJA PROMETNE INFRASTRUKTURE U NAS

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)
  Naslov zbornika: Zbornik radova SITH '91
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 91 do 100
  Skup: Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarenje jadranske orijentacije
  Održan: od 21.03.91 do 22.03.91

 57. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 8. GEOPROMETNI POLOŽAJ KONTEJNERSKIH TERMINALA U FUNKCIJI POVEZIVANJA REPUBLIKE HRVATSKE SA EZ

  Autori:
  Ivaković, Čedomir (44973)
  Malić, Adolf (74355)
  Perić, Todor (93775)
  Urednici
  Lovrić, Mario
  Naslov zbornika: Zbornik radova SSIJ '91
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 89 do 92
  Skup: Strategija razvoja saobraćaja Jugoslavije s naglaskom na povezivanje EZ
  Održan: od 17.04.91 do 20.04.91

 58. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 9. PLAN IZGRADNJE AUTOCESTA U HRVATSKOJ I POVEZIVANJE S EUROPOM

  Autori:
  Topolnik, Dražen (65614)
  Malić, Adolf (74355)
  Urednici
  Lovrić, Mario
  Naslov zbornika: Zbornik radova SSIJ '91
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 96 do 98
  Skup: Strategija razvoja saobraćaja Jugoslavije s naglaskom na povezivanje EZ
  Održan: od 17.04.91 do 20.04.91

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 10. KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI U FUNKCIJI RAZVOJA PROMETA

  Autori:
  Markežić, Ivan (70193)
  Kos, Vesna (22322)
  Urednici
  Lovrić, Mario
  Naslov zbornika: Zbornik radova SSIJ '91
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 167 do 169
  Skup: Strategija razvoja saobraćaja Jugoslavije s naglaskom na povezivanje EZ
  Održan: od 17.04.91 do 20.04.91

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 11. OLAKO OBEĆANA EUROPA

  Autori:
  Vurdelja, Joso (111556)
  Matoš, Stipan
  Urednici
  Lovrić, Mario
  Naslov zbornika: Zbornik radova SSIJ '91
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 99 do 103
  Skup: Strategija razvoja saobraćaja Jugoslavije s naglaskom na povezivanje EZ
  Održan: od 17.04.91 do 20.04.91

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 12. SVJETLOVODNI PRIJENOSNI SUSTAVI DANAS I U BUDUĆNOSTI

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Šarić, Slavko (46062)
  Naslov zbornika: Zbornik radova SEITH
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Savjetovanje SEITH

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 13. EVALUTIONS AN SELECTION OF OPTIMAL SOLVENTS AND SOLVENT COMBINATION IN THIN LAYER CHROMATOGRAPHY OF STEROID HORMONS AND METABOLITIES

  Autori:
  Medić-Šarić, M.
  Rendić, S.
  Šarić, Slavko (46062)
  Naslov zbornika: Zbornik New achievements in chromatography
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 14. Tendencije podizanja klasifikacijskog ranga na hrvatskim zračnim lukama i praktični aspekti projektiranja i realizacije sustava svjetlosne signalizacije

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Balaž, Z.
  Naslov zbornika: Automatizacija u prometu, Hrvatsko društvo za komunikacije,računarstvo,elektroni
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 129 do 131
  Skup: 14. skup o prometnim sustavima, Korema
  Održan: od 15.12.94 do 16.12.94

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 15. Vršna opterećenja kao važan čimbenik za planiranje prometnih kapaciteta na Istarskoj zračnoj luci Pula

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Naslov zbornika: Hrvatsko znanstveno društvo za promet
  Godina: 1995
  Skup: Savjetovanje Prometna valorizacija Istre
  Održan: od 08.06.95 do 09.06.95

 65. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 16. Mjere vršnog prometa za planiranje aerodroma i moguća primjena na Istarskoj zračnoj luci Pula

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Štefančić, Gordana
  Naslov zbornika: Hravtsko znanstveno društvo za promet
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: Savjetovanje Prometna valorizacija Istre
  Održan: od 08.06.95 do 09.06.95

 66. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 17. Geoprometni aspekti strategije razvoja hrvatskih otoka

  Autori:
  Malić, Adolf (74355)
  Naslov zbornika: Strategija održivog razvitka hrvatskih otoka
  Mjesto: Hvar, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 135 do 140
  Skup: Simpozij strategija održivog razvitka hrvatskih otoka
  Održan: od 01.05.94 do 02.05.94

 67. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 18. Croatian and the European Traffic System

  Autori:
  Malić, Adolf (74355)
  Topolnik, Dražen (65614)
  Naslov zbornika: Croatia - A New European State, Proceedings of the Symposium Held in Zagreb and
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 183 do 190
  Skup: Croatia - A New European State

 68. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 19. Croatian and the European Traffic System, Croatia - of the Symposium Held in Zagreb and Čakovec

  Autori:
  Malić, Adolf (74355)
  Topolnik, Dražen (65614)
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 183 do 190

 69. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 20. Elementi pri izboru konfiguracije sustava za upravljanje voznim parkom prometnog poduzeća

  Autori:
  Markežić, Ivan (70193)
  Gold, Hrvoje (58945)
  Naslov zbornika: 4. međunarodni simpozij o elektronici u prometu ISEP
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  Stranice: od 77 do 80
  Skup: 4. međunarodni simpozij o elektronici u prometu

 70. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 21. Diferencijalni GPS kao sustav za instrumentalni prilaz

  Autori:
  Markežić, Ivan (70193)
  Naslov zbornika: Automatizacija u prometu 95
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 132 do 134
  Skup: Automatizacija u prometu
  Održan: od 01.12.94 do 02.12.94

 71. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: 1. Doprinos sigurnosti prometu primjenom inteligentnih informacijsko-komunikacijskih modula
  Fakultet: Fakultet prometnih znanosti Zagreb
  Autor: GOLD HRVOJE
  Datum obrane: 21.12.94


 72. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Dubravka Hozjan: 1. Eksploatacijske karakteristike i provjera ispravnosti prijevodničkih sklopova skretnica
  Fakultet: Fakultet prometnih znanosti Zagreb
  Datum obrane: 19.06.95
  Broj stranica: 220


 73. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: 1. Ekonomski leksikon

  Autori:
  Šimulčik, Damir (80543)

 74. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 1. Prethodna studija lokacijske dokumentacije zračne luke Opuzen

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Godina: 1994

 75. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 2. Analiza prostornog plana zračne luke Brač, provjera prometno-tehnološkog i prostorno-funkcionalnog rješenja putničke zgrade i projekt prometno-tehnološke opreme putničke zgrade zračne luke Brač

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Mudnić, F.
  Godina: 1994

 76. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 3. Studija opravdanja gradnje (Feasibility studija) Zračne luke Pokromik, Zagreb

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Tošić, I.
  Godina: 1995

 77. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 4. Lokacijska dokumentacija za zračnu luku Opuzen, Zagreb

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Godina: 1995

 78. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 5. Tender Documentation for Zagreb Airport Tender (Tender A.), Master Plan, A.2.-Detailed Plan, A.3.-Town Planning and Architectural Design, B.-Architectural Design)

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Veselić-Bruvo, J.
  Conjar, J.
  Mudnić, F.
  Naručitelj: Zagreb Airport
  Godina: 1995

 79. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 6. Gromobranska zaštita kompleksa poslovnih zgrada Telefonvoda u Zagrebu (Vrapče)

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Šarić, Slavko (46062)
  Naručitelj: Telefonvod
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 23

 80. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 7. Sistematizacija propisa, uputstava i tehničkih uvjeta o svjetlovodima

  Autori:
  Mikula, Miroslav (69591)
  Šarić, Slavko (46062)
  Naručitelj: Telefonvod
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 58

 81. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 8. Proračun utjecaja elektroenergetskih objekata na telefonske mreže

  Autori:
  Kišić, D.
  Mikula, Miroslav (69591)
  Šarić, Slavko (46062)
  Naručitelj: TEB
  Godina: 1994

 82. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: 9. Studija opravdanosti izgradnje brze ceste Vrbovec-Bjelovar-Virovitica

  Autori:
  Feletar, D.
  Malić, Adolf (74355)
  Topolnik, Dražen (65614)
  Naručitelj: Institut prometa i veza
  Godina: 1995

 83. Tip rada: Projekt

  Naslov: 1. Rekonstrukcija i dogradnja putničke zgrade zračne luke

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Mudnić, F.
  Naručitelj: Ekaterinburg (Sverdlovsk), Ruska federacija, Idejno prometno-tehnološko i arhitektonsko rješenje
  Godina: 1994

 84. Tip rada: Projekt

  Naslov: 2. Izrada prijedloga koncepta izgradnje putničke zgrade na zračnoj luci Zagreb

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Grupa, autora
  Naručitelj: Rad u komisiji gradskog Poglavarstva grada Zagreb
  Godina: 1994

 85. Tip rada: Projekt

  Naslov: 3. Management i poduzetništvo

  Autori:
  Grupa, autora
  Pavlin, Stanislav
  Naručitelj: Centar za poduzetništvo d.o.o. i Mladost d.d.
  Godina: 1994
  Sažetak: projekt

 86. Tip rada: Projekt

  Naslov: 4. Recenzija idejnog projekta putničke zgrade zračne luke Dubrovnik

  Autori:
  Pavlin, Stanislav
  Mudnić, F.
  Godina: 1994


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr