SVIBOR - Projekt broj: 2-10-313

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-313


RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE


Glavni istraživač: TOPOLNIK, DRAŽEN (65614)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 86
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 27
Naziv ustanove: Fakultet prometnih znanosti, Zagreb (135)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 223-322

Sažetak: U projektu "Razvoj prometne infrastrukture" obrađuje se problematika katastra prometne mreže u cestovnom, željezničkom, zračnom, riječnom i poštansko-telekomunikacijskom podsustavu. Analiza postojeće mreže prometnica i prometnih objekata treba rezultirati mjerama za poboljšanje prometa. Pored toga istražuju se modeli za programiranje, planiranje i izgradnju infrastrukturnih prometnih mreža i objekata, definiranje prioritetnih prometnih pravaca, kao i definiranje, razrade i formiranja digitalne baze podataka u prometnom sustavu, modela održavanja prometnica podržanog računalom, tehnike i tehnologije u prometnom informacijskom sustavu, kao što su umjetna inteligencija, ISDN, satelitske komunikacije, radio lokacije i mobilna telefonija.

Ključne riječi: Prometna infrastruktura, prometni objekti, ceste, željezničke pruge, riječni plovni putevi, pošta i telekomunikacije, komunikacije i informacije.

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja pojedinih prometnih pravaca i prometne mreže različitih grana prometa polaze od analize strukture mreže, najkritičnijih pravaca i točaka na pojedinim segmentima. Ovakav pristup omogućuje da se intervenira uz najmanja ulaganja na onim pravcima i točkama kako bi se poboljšala kvaliteta odvijanja prometa, povećala brzina i sigurnost prometa. Ulaganja u dosadašnju orijentaciju na uzdužne pravce, potrebno je preusmjeriti na poprečne pravce, koji bi omogućili brže i kvalitetnije povezivanje Jadrana s Podunavljem, Europom i Svijetom. Stoga je potrebno izraditi katastar prometne mreže (ceste, pruge, plovni putevi, zračni koridori kao i prometnih objekata) i na toj osnovi planirati održavanje, proširenje i izgradnju prometne mreže. Za brzo i kvalitetno odvijanje prometa značajnu ulogu imaju komunikacijski i informacijski sustavi koji omogućuju povećanje protočnosti, efikasnosti, rentabilnosti i ekonomičnosti sustava. Kao očekivani doprinos proizlazi: - izrada katastra prometne mreže u cestovnom, željezničkom, zračnom, riječnom i poštansko-telekomunikacijskom prometu; - analiza postojeće mreže cesta, željezničkih pruga, zračnih koridora, komunikacijskih i informacijskih sustava u prometu; - mjere za poboljšanje uvjeta odvijanja prometa u postojećoj infrastrukturnoj mreži; - modeli za programiranje, planiranje i izgradnju infrastrukturnih prometnih mreža i objekata u prometnom sustavu Hrvatske; - istraživanje novih tehnika i tehnologija u prometnim informacijskim sustavima: umjetna inteligencija, ISDN, satelitske komunikacije i radio lokacija.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr