SVIBOR - Projekt broj: 2-10-314

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-314


INTEGRALNI TRANSPORT U FUNKCIJI POVEZIVANJA PROMETNIH GRANA


Glavni istraživač: MARKOVIĆ, IVAN (5244)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut prometa i veza, Zagreb (193)
Odjel/Zavod: .
Komunikacija

Sažetak: U projektu se razrađuje i definira struktura i tokovi robaŤ podobni za integralni i multimodalni transport, metodologija zaŤ utvrđivanje potrebnih sredstava za prijevoz, prekrcaj, vučnihŤ sredstava i komunikacijskih uređaja i informacijskih sustava uŤ integralnom transportu. Razrada modela za određivanje broja iŤ vrste paleta i kontejnera te razrada teorijskog modela zaŤ programiranje i projektiranje tehničko-tehnoloških sadržaja iŤ kapaciteta kontejnerskih i multimodalnih terminala iŤ robnotransportnih centara. Modeli za razradu sustava za povezivanje svih prometnih granaŤ kao i logistički pristup tom povezivanju, uključivanje ostalihŤ logističkih organizacija, kao što su špediteri, skladišta i dr.

Ključne riječi: Integralni transport, multimodalni transport, bimodalni transport, logistika.

Ciljevi istraživanja: Polaznu osnovicu istraživanja čini dostignuti stupanj razvoja integralnog transporta i kvantifikacija mreže kontejnerskih i multimodalnih terminala hucke-pack stanica i robnotransportnih centara i cargo terminala u zračnom prometu. U integralnom transportu posebnu ulogu ima primjena paleta i kontejnera, pa je potrebno daljnje unapređenje kontejnerskog prometa u pomorskom transportu i njihovu širu primjenu u željezničkom, cestovnom, riječnom, zračnom i poštanskom prometu. Kao rezultati istraživanja trebaju proizaći modeli transportnih lanaca međusobno povezani i upravljani na logističkim osnovama inkorporiranih u gospodarstvo Republike Hrvatske, Europe i šire, a ciljevi i očekivani rezultati su: - analiza prometnih tokova, strukture i tokova roba, - utvrđivanje i kvantifikacija razvijenosti mreže kontejnerskih i multimodalnih terminala, hucke-pack stanica i robnotransportnih centara i cargo terminala u zračnom prometu, - analiza i utvrđivanje postojećih i potrebnih sredstava tehnologija integralnog transporta (prijevozna i vučna sredstva, prekrcajna mehanizacija, komunikacijska i informacijska sredstva), - definiranje sustava i modela za primjenu paleta i kontejnera u svim prometnim granama, - unapređenje postojećih i uvođenje novih transportnih tehnologija posebno tehnologija bimodalnog transporta, - razrada modela tehničko-tehnoloških uvjeta i sredstava za suvremeni transport, - logistički modeli, - modeli uključivanja špeditera i drugih logističkih organizacija u prometni i gospodarski sustav.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr