SVIBOR - Projekt broj: 2-10-315

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-315


RAZVOJ PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Glavni istraživač: BOŽIČEVIĆ, JOSIP (4976)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 65
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 19
Naziv ustanove: Fakultet prometnih znanosti, Zagreb (135)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 223-322, 213-300
teleFaks: 385 (0)41 214-415

Sažetak: Analizom dostignutog stupnja razvoja prometnog sustava stvorile bi se pretpostavke za optimalan razvoj gospodarstva Hrvatske u kojem prometni sustav ima veliku ulogu. Pojedini prometni pravci i izgradnja infrastrukturnih objekata, kao i razvoj tehnologija integralnog i multimodalnog transporta utječu na povećanje deviznog priljeva Hrvatske. Razrada mogućnosti uvođenja suvremenih transportnih tehnologija i transportnih sustava, smanjenje troškova prijevoza, izgradnja početno-završnih točaka kao što su luke, pristaništa, kontejnerski i multimodalni terminali i prekrcajne stanice. Razvoj komunikacijskih i informacijskih sustava u svim granama prometa i povezivanje u jedinstveni sustav Republike Hrvatske. Definiranje međuzavisnosti prometnog sustava s ostalim sustavima i međusobno povezivanje podsustava u prometnom podsustavu i iznalaženje optimalnih modela.

Ključne riječi: Razvoj prometa, strategija razvoja, robni tokovi, integralni transport, kontejnerski terminali, prometna potražnja, modeli kontejnerskih terminala, multimodalni transport.

Ciljevi istraživanja: Kroz istraživanja sagledati će se komparativne prednosti geoprometnog položaja Hrvatske prema Europi, te povezivanje podunavskog i jadranskog prometnog pravca. To podrazumijeva izgradnju infrastrukturnih objekata kao i promjene u strukturi prometnih grana i gospodarstva u cjelini kroz uvođenje i razvoj novih transportnih tehnologija integralnog i multimodalnog transporta. Za realizaciju planova društveno-gospodarskog razvoja Hrvatske potrebno je promet kao značajnu komponentu promaknuti promjenama u transportnim tehnologijama, prijevoznim sredstvima i izgraditi mrežu kontejnerskih i multimodalnih terminala, riječnih pristaništa i pomorskih luka bez kojih ulaganja u suvremene tehnologije i transportna sredstva neće dati očekivane rezultate. Temeljni cilj istraživanja vezan je uz strukturne promjene prometnog sustava koji mora biti u uskoj vezi s promjenama gospodarskog sustava Hrvatske i pratiti takve mijene u Europi i svijetu. Tehničko tehnološko jedinstvo i strukturno uravnoteženje prometnog sustava kroz prometno-tehnološku interakciju svih grana prometa pretpostavlja razvoj novih tehnika i tehnologija u prometu, primjenu i prilagodbu postojećih u svijetu uvjetima u Hrvatskoj. Istraživanje pojedinih prometnih pravaca ima za cilj uključivanje Hrvatske u glavne Europske prometne pravce, da se poveća tranzit, razvije turizam, razvoj prometne infrastrukture, integralnog i multimodalnog transporta, razvoj komunikacijskih i informacijskih sustava u prometu, funkcionalno povezivanje prometnih pravaca, smanjenje transportnih troškova kao i utjecaj prometa na platnu bilancu Republike.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr