SVIBOR - Projekt broj: 2-10-396

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-396


ERGONOMIJA U PROMETU


Glavni istraživač: KOLENC, JURIJ (186273)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.92. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 54
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: PROMETIS, Zagreb (1057)
Komunikacija

Sažetak: U realiziranju dosadašnjih rješenja u prometu nisu se dovoljno uvažavale ergonomske zakonitosti, zbog čega su negativne posljedice veće, nego što bi bilo opravdano na postojećem stupnju razvoja našega društva. Sistematiziranjem poznatih čimbenika o prometu, sa stanovišta ergonomije, kao i eksperimentalnim utvrđivanjem onih koji ne postoje, za cestovni, željeznički, zračni i vodni promet, optimizirat će se rješenja za primjenu u praksi.

Ključne riječi: ergonomija, promet, prometni sustav, cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, vodni promet, organizacija rada, mikro okružje, makro okružje, prometni medij kretanja, hendikepirani u prometu

Ciljevi istraživanja: Znanstveni cilj predloženog istraživanja ogleda se u obogaćenju teorije i prakse s novim znanstvenim spoznajama iz domene ergonomije u pojedinim prometnim granama (cestovni, željeznički, zračni i vodni promet), za povećanje djelotvornosti njihova funkcioniranja i humaniziranje rada uopće. Neposredni ciljevi su: - identificiranje ergonomskih problema, koji iziskuju potrebu za daljnjim istraživanjem; - sistematiziranje ergonomskih čimbenika i rješenja u domeni prometa, koja se mogu i trebaju primjenjivati u praksi; - ergonomska analiza pojedinih prometnih podsustava, preko elementarnih čimbenika: čovjek - vozilo - prometni medij kretanja - ljudi sudionici u prometu - kompleksni uvjeti mikro i makro okružja; - eksperimentalno utvrđivanje novih, dosad nepoznatih, ergonomskih čimbenika iz područja prometa; - traženje odgovora na pitanje: Što to u prometu treba prilagoditi ljudima - učesnicima u prometu, a u čemu njih treba prilagoditi prometu?; - prijedlozi za rješenja u praksi, zasnovanim na znanstvenim spoznajama iz područja ergonomije u prometu. Očekivani doprinos: - dobivanje sistematiziranih znanstvenih čimbenika o prometu, sa stanovišta ergonomije; - utvrđivanje čimbenika za kvalitetniju analizu uzroka prometnih nezgoda, brzinu, pouzdanost, točnost i efektivnost rada u prometu; - utvrđivanje čimbenika za projektiranje novih i usavršavanje postojećih sustava u prometu, a posebno vozila, prometnica i organizacija; - dobivanje optimalnih rješenja "dubine" prilagodbe prometa ljudima - učesnicima u prometu, u odnosu na njihovu prilagodbu prometu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr