SVIBOR - Projekt broj: 2-11-065

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-065


STATIČKA ANALIZA OBALNIH KONSTRUKCIJA TEMELJENIH NA PILOTIMA


Glavni istraživač: VERIĆ, FRANJO (74774)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 13
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za geotehniku
Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića 26, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41, 442-600, 541-185
teleFaks: 385 (0)41, 416-621

Sažetak: U okviru ovog projekta istraživana su dva problema: - Odnos deformacije pilota i njegove potencijalne energije pri horizontalnom opterećenju udarom broda. - Odnos vertikalnog opterećenja na pilot i njegovogŤ slijeganja. Za prvi problem prvo je promatran vertikalni štap u Winklerovom prostoru pod horizontalnim udarom, a nakon toga štap u elastičnom poluprostoru. Tražena je distribucija potencijalne energije naŤ štap i tlo. Ove energije uravnotežuju kinetičku energiju broda prilikom srazaŤ sa obalnom konstrukcijom. Razvijeni su algoritmi za proračun obalnih konstrukcija uŤ uslojenom tlu. Planirana provjera putem probnog opterećenja naŤ gotovim objektima nije realizirana zbog financijskih razloga,Ť premda je jedan objekt (Marina Umag) proračunat po razvijenojŤ teoriji. U drugom se problemu istražuje funkcionalna veza izmeđuŤ vertikalnog opterećenja i slijeganja pilota. Istraživanja seŤ provode u okviru jedne disertacije, a autor je proveo prekoŤ stotinjak pokusnih opterećenja na pilotima u prirodi. ProblemŤ procjene slijeganja se svodi na problem raspodjele prijenosaŤ opterećenja u tlo preko stope i plašta pilota. Kod toga seŤ uvažava čvrstoća tla i njegova deformaciona svojstva.

Ključne riječi: Piloti, horizontalno opterećenje, vertikalno opterećenje, slijeganje, deformacija, potencijalna energija, kinetička energija broda.

Ciljevi istraživanja: Osnovna svrha ovih istraživanja je određivanje pomaka i deformacija pilota pod raznim vrstama opterećenja. Kod horizontalnih opterećenja izazvanih udarom broda prilikom pristajanja ili pritiskom broda na obalu pod udarom vjetra nastaju pomaci i deformacije obalne kosntrukcije. O veličini tih pomaka ovisi da li će to biti kruti ili elastični sraz. Gravitacione su obale praktički nepomične, dok su obalne konstrukcije na pilotima prilično deformabilne. Kinetička energija broda u trenutku sraza poništava se potencijalnom energijom elastičnih odbojnika, obalne konstrukcije i tla u kojem se nalaze piloti.Raspodjela ove energije osnova je za proračun obalne konstrukcije. Provedeni ogledni proračuni su pokazali, da se uvažavanjem deformacije obale i temeljnog tla smanjuju ekvivalentna horizontalna opterećenja za oko 30%. To znači da je vrlo neekonomično pretpostaviti da se cjelokupna kinetička energija broda amortizira samo potencijalnom energijom elastičnih odbojnika. Kod pilota opterećenih vertikalnom silom osnovni je problem odrediti odnos opterećenja i slijeganja.Pojam dozvoljenog opterećenja je teško definirati i kvantificirati. Naime svaka sila izaziva određeni pomak, pa je zapravo taj pomak ona veličina koju konstrukcija može podnijeti i s kojim posljedicama. Oba ova problema su neiscrpna jer gotovo da i nema pouzdanog postupka za proračun pilota u svakom tlu. Kombinacija teorije i provjere na gotovim objektima vodi do stvaranja iskustva i prihvatljivih procedura proračuna.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr