SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-072

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-072


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 24
Ukupno objavljenih radova: 24


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Poslovni sustavi

  Autori:
  Žaja, Marko (71396)
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1993
  Broj stranica: 0
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Stanje i perspektive građevinarstva u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Urednici
  Aničić, Dražen
  Izdavač: Hrvatska akademija tehničkih znanosti
  ISBN: 953-96354-0-3
  Godina: 1995
  Stranice: od 6 do 68
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se uz pregled gospodarskog okruženja daje analiza stanja građevinarstva. Uočava se dugogodišnji pad gospodarskih kretanja, koji se snažno manifestira na građevinarstvo. Realno je očekivati da će nakon uspostave mira i normalizacije života u Hrvatskoj biti intenziviran proces obnove i investicijski ciklus u gospodarstvu, što će se naravno odraziti na građevinarstvo. Očekuje se velika potražnja za građevinskim uslugama i preporod ove važne gospodarske grane.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Model procjena građevinskih šteta

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Tepeš, Davorin (49346)
  Bosanac, Branimir (192020)
  Planinc, Robert
  Časopis: Građevinar
  Volumen: 44
  Godina: 1992
  Stranice: od 273 do 282
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kanadski centar za dokumentaciju o stanogradnji i stanovanju

  Autori:
  Kritovac, Fedor (23562)
  Časopis: Komunalni vjesnik
  Broj: 12
  Volumen: 80
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanja u oblasti unapređenja stanovanja i stanogradnje u Austriji

  Autori:
  Kritovac, Fedor (23562)
  Časopis: Komunalni vjesnik
  Broj: 12
  Volumen: 72
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Strojevi u građevinarstvu - Priručnik

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Časopis: Građevinar
  Godina: 1991
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Obračun cijene zemljišta u otkupnoj cijeni stana

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Časopis: Informator
  Broj: 3966
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Europska mreža za istraživanje stanovanja

  Autori:
  Kritovac, Fedor (23562)
  Časopis: Komunalni vjesnik
  Broj: 11
  Volumen: 93
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodne smjernice za stambenu politiku

  Autori:
  Kritovac, Fedor (23562)
  Časopis: Komunalni vjesnik
  Broj: 12
  Volumen: 90
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Chancen fuer den Bau

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Časopis: Bauintern
  Broj: 20
  Godina: 1994
  Stranice: od 23 do 25
  Jezik: njemački

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stvaramo koherentan sustav

  Autori:
  Kritovac, Fedor (23562)
  Časopis: SKG - časopis za stambeno i komunalno gospodarstvo
  Broj: 2
  ISSN: 1330-707X
  Volumen: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 3 do 9
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prepoznavanje kakvoće stanovanje

  Autori:
  Kritovac, Fedor (23562)
  Časopis: SKG - časopis za stambeno i komunalno gospodarstvo
  Broj: 3-4
  ISSN: 1330-707X
  Volumen: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 3 do 38
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje mogućnosti prognoziranja cijene građenja stana

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Bosanac, Branimir (192020)
  Naslov zbornika: Zbornik radova IV jugoslavenskog simpozija Organizacije građenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 447 do 457
  Skup: Organizacija građenja
  Održan: od 24.06.91 do 26.04.91

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Socioeconomic conditions of housing reform in Yugoslavia

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Frohlich, Zlatan
  Naslov zbornika: Proceedings of 31st European congress of Regional Science Association
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Lisabon, Portugal
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Housing system rationalization model

  Autori:
  Žaja, Marko (71396)
  Đukan, Petar (8701)
  Naslov zbornika: Proceedings of the Symposium Management, Quality and Economics in Building
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lisabon, Portugal
  Godina: 1991
  Stranice: od 1832 do 1843

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje stavova stanovništva o otkupu društvenih stanova

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Katavić, Mariza (97046)
  Naslov zbornika: Zbornik IV jugoslavenskog simpozija Organizacija građenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 561 do 567
  Skup: Organizacija građenja
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procjena građevinskih šteta metodom sklopova

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Tepeš, Davorin (49346)
  Bosanac, Branimir (192020)
  Planinc, Robert
  Naslov zbornika: Zbornik radova Kompjutor u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 35 do 41

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Javne investicije kao poticaj gospodarskog preporoda

  Autori:
  Đukan, Petar (8701)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Sabora hrvatskih graditelja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 15 do 37
  Skup: Sabor hrvatskih graditelja

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Choosing the best combination of contractors on several simultaneously running projects

  Autori:
  Skendrović, Vladimir (69802)
  Filić, M (11746)
  Đukan, Petar (8701)
  Naslov zbornika: Proceedings of the 11th INTERNET World Congress on Project Management
  Jezik: engleski
  Mjesto: Florenze, Italija
  Godina: 1992
  Stranice: od 749 do 755
  Skup: Project Management Without Boundaries

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: International procurement practices an overview

  Autori:
  Skendrović, Vladimir (69802)
  Urednici
  Đukan, Petar (8701)
  Naslov zbornika: Investment strategies and management of construction
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96245-0-9
  Stranice: od 147 do 159
  Skup: International conference: Investment strategies and management of construction
  Održan: od 20.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: Pribavljanje radova, roba i usluga je dio upravljanja projektom i uspjeh projekta dobrim dijelom ovisi o svrhovitosti i efektivnosti primijenjenog nabavnog sustav i ugovora sklopljenog između sudionika u projektu. Neodgovarajući nabavni sustav i nepecizni ugovori mogu uzrokovati kašnjenja, prekoračenje troškova, sporove i konačno neuspjeh projekta. Zadatak nabave je da osigura optimalan mogući izvor i dostavu. Tradicionalni sustavi nabave više ne odgovaraju i zato su razvijeni novi sustavi, kao što su integralni sustav i BO projekti. Međunarodno ugovaranje je naročito teško i rizično, jer uključuje sudionike i procedure iz različitih zemalja. Mnoge standardne procedure i dokumenti, zasnovani na utvrđenoj i prokušanoj praksi, razvijeni su za upotrebu u međunarodnom ugovaranju. Nažalost, takve procedure i dokumenti nisu još razvijeni za upotrebu u modernim sustavima nabave.

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Korelacijske ovisnosti geotehnilkih svojstava vapnenačko-dolomitnih stijena

  Autori:
  Cerić, Anita
  Jašarević, Ibrahim
  Kovačević, Meho-Saša
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Saopćenja: Geotehnika prometnih građevina
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-05-4
  Stranice: od 159 do 168
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94
  Sažetak: U radu su prikazani uglavnom rezultati geotehničkih, laboratorijskih i in situ ispitivanja vapnenačko-dolomitnih stijena u Hrvatskoj. Prikupljeni podaci omogućili su uspostavljanje više korelacisjkih ovisnosti između rezultata pojedinih struktirnih i fizičko-mehaničkih svojstava utvrđenih prilikom inženjerskogeoloških kartiranja, izvedbe istražnih bušenja, geofizičkih istraživanja te laboratorijskih i in situ geotehničkih ispitivanja. Provedena istraživanja i utvrđene zakonitosti omogućavaju iznalaženje racionalnih rješenja pri projektiranju i građenju objekata u vapnenačko-dolomitnim stijenama.

 22. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Petar Đukan, Javne investicije u funkciji obnove
  Ustanova: Institut građevinarstva Hrvatske
  Godina: 1994


 23. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Petar Đukan, Modeli ustupanja kapitalnih investicija
  Ustanova: Institut građevinarstva Hrvatske
  Godina: 1994


 24. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Petar Đukan. Pilot projekt Konavli - konstrukcijska sanacija zgrada 5. i 6. kategorije
  Ustanova: Institut građevinarstva Hrvatske
  Godina: 1994MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr