SVIBOR - Projekt broj: 2-11-072

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-072


RACIONALIZACIJA STANOGRADNJE


Glavni istraživač: ŽAJA, MARKO (71396)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 24
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za organizaciju i ekonomiku građenja
Adresa: Kačićeva bb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 440 857
teleFaks: 385 (0)41 416 621

Sažetak: Stanovanje je jedna od primarnih čovjekovih potreba, a stambena izgradnja i održavanje stambenih objekata jedna od ključnih podsustava. Ogromna sredstva društvo izdvaja i troši na stambenu izgradnju i održavanje, tako da je racionalizacija ovog segmenta važan faktor ukupne stabilizacije i prestrukturiranja društveno ekonomskih odnosa. Pretvorba postojećih odnosa u društvu i stambeno-komunalnoj oblasti, a i dugogodišnje odsustvo koordiniranog znanstveno-istraživačkog rada u ovoj oblasti, stavljaju u prioritet izučavanje racionalizacije i uspostave novih struktura. Projektom se predviđa istražiti model valorizacije stambenog fonda i stambene izgradnje, dugoročni program potreba i stambene izgradnje, model održavanja (organizacija, programiranje, prestrukturiranje privatnih odnosa i logistička podrška novim strukturama), izrada kataloga racionalizacije stambene izgradnje, te istraživanje potrebno za izradu podzakonskih akata uz novi Zakon o stanovanju.

Ključne riječi: stanovanje, stambena izgradnja, racionalizacija

Ciljevi istraživanja: Da bi se svladale nastale teškoće u stanovanju i stambenoj izgradnji, te da bi se stvorile pretpostavke za provođenje reforme u ovom području, trebaju se uloožiti izuzetni znanstveno-istraživački napori na istraživanju mjera racionalizacije sustava, te organizaciji provedbe programiranih aktivnosti. Ovo tim više što se radi o kako je već rečeno potrebi preobražaja cijelog sustava i njegovih elemenata da bi se postavile osnove za uvođenje ekonomskih zakonitosti i traženih uvjeta privređivanja u ovom području, te njegov razvoj prilagodio reformama političkog i privrednog sustava koje se provode u Republici Hrvatskoj. Istraživanje će biti usmjereno na bitne elemente prestrukturiranja stambene privrede, to se prvenstveno odnosi na modele valorizacije postojećeg fonda i nove izgradnje. Cijene stanogradnje bitno utječu na opseg stambene izgradnje te na ukupne odnose u stambenoj oblasti. Posebno je značajna cijena građenja, kao bitni dio prodajne cijene, ali i kao element za pravu valorizaciju postojećeg stambenog fonda. Za uvođenje ekonomskih odnosa i pomak prema tržišnom ponašanju u stambenoj privredi, vrlo je važno da se postojeći stambeni fond vrednjue, pa da cijene stanovanja budu formirane po ekonomskim kriterijima. Prema predloženim načelima, trebat će se istražiti programi zadovoljenja stambenih potreba po općinama i za cijelu kRepubliku do 2000. godine.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Ekonomski institut Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: C.I.B. (International Council for Building Research Studies and Documentation)
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1837 - Rotterdam, Nizozemska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr