SVIBOR - Projekt broj: 2-11-073

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-073


ISTRAŽIVANJE GIBANJA I AKCIJA NA SPREMNIKE SIPKOG MATERIJALA


Glavni istraživač: ANĐELIĆ, MILUTIN (430)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 40
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: ODJEL ZA TEHNIČKU MEHANIKU
Adresa: 41000 ZAGREB, Fra Andije Kačića Miošića
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 442 600 loc. 294

Sažetak: Projekt obuhvaća istraŽivanja eksperimantalna i teorijska ponašanja spremnika u koje se uskladištuje sipki materijal. Propisi za opterećenja u Žitnim silosima, silosima cementa i sličnim spremnicima ne daju jednoznačne odgovore o opterećenjima na koje spremnike treba dimenzionirati. Cilj istraŽivanja je da se pokuša odrediti stvarno stanje pritisaka sipkog materijala na stjenke spremnika da bi se isti mogli racionalno i s dovoljnim faktorom sigurnosti projektirati i graditi. Posebna paŽnja se kod toga Želi posvetiti ponašanju sipkih materijala pri dinamičkom kretanju materijala u spremnicima. Postavljena je hipteza da razlika između teoriskih i eksperimentalnih rezultata nastaje radi toga što se u teoriji pritisaka promatra statički model (ravnoteža u stanju mirovanja). Postavljanjem dinamičkog modela za ravnotežno stanje prema očekivanju bi trebalo dati rezultate bliske eksperimentalnim. Numeričkim modeliranjem sipkih materijala u spremnicima uz velike mogućnosti elekt. računara prempšćuje problem velikog broja jednadŽbi. Za potvrdu teze radi se model spremnika kod kojeg je moguće varirati brzine praŽnjenja i punjenja spremnika i mjeriti efekte na stijenkama spremnika.

Ključne riječi: silos spremnik dinamičko gibanje Žito sipki materijal pritisci u silosu

Ciljevi istraživanja: Očekuje se potvrda hipteze o povećanim pritiscima na stijenke spremnika usljed dinamičkog djelovanja sipkog materijala. Rezultati bi se trebali koristiti kod donošenja hrvatskih propisa za opterećenje spremnika kod Žitnih silosa , silosa za cement i ostalih materijala koji se odlaŽu u spremnike.


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Projekt sanacije objekta "Zrinjevac 14 i 15" Trg Nikole Šubića Zrinjskog u Zagrebu
    Tip proizvoda: Ostalo
    Autor(i): Crnogorac, M.;Anđelić, M.;Kopričanec-MAtijevac, LJ.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr