SVIBOR - Projekt broj: 2-11-077

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-077


TEMELJNA ISTRAŽIVANJA U MEHANICI ČVRSTOG DEFORMABILNOG TIJELA


Glavni istraživač: ŠIMIĆ, VICKO (46795)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 34
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za tehničku mehaniku
Adresa: Kačićeva br. 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 456-1222/247
teleFaks: 385 (0)1 442-025
Telefon: 385 (0)1 442-025
Telefon: 385 (0)1 456-1247

Sažetak: Po principima mehanike loma provest će se analiza stupnja sigurnosti u karakterističnim detaljima armiranobetonskih konstrukcija: čvorovi, zglobovi, spojevi sa sidrenjem ili ljepljenjem, dilatacije i ležajevi. Pritom će se osnovni parametri mehanike loma odrediti teorijski i eksperimentalno, te istražiti utjecaj nehomogenosti betona na osnovne parametre mehanike loma. Budući da je od posebnog interesa primjena funkcije kompleksne promjenjive u mehanici loma, istražit će se mogućnosti proširenja primjene funkcije kompleksne promjenjive na anizotropna područja. Određivanje mehaničkih svojstava kompozitnih materijala u ovisnosti o anizotropiji i uvjetima okoline. Teorijski i eksperimentalno istražit će se utjecaj smjera vlakana na čvrstoću uzorka s primjenom na armirani beton. Na temelju principa elektroakustike i energije elastičnih valova, akustičnim postupcima će se odrediti fizikalno-mehanička svojstva materijala, defekti u strukturi, pojava prvih pukotina, njihova geneza i geometrija. Istražit će se ovisnosti dinamičkih parametara konstrukcije i njenih elemenata o defektima u materijalu i konstrukciji s aspekta ocjene stanja gotove konstrukcije. Istražit će se postupci određivanja ugrađenih naprezanja u konstrukciji, što je od posebnog interesa kod određivanja nosivosti gotovih konstrukcija. Teorijski i eksperimentalno će se istržiti nelinearno ponašanje armiranobetonskih zidova s otvorima pri seizmičkom opterećenju.

Ključne riječi: teorija elastičnosti, teorija plastičnosti, mehanika loma, faktor intenziteta naprezanja, čvrstoća, pukotina, funkcija kompleksne promjenjive, anizotropni materijali, kompozitni materijali, nelinearna deformacija, konačni element, modeliranje, beton, armirani beton, nedestruktivna ispitivanja, ultrazvuk, dinamički parametar, mehanizam loma, zid s otvorima

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je proširenje primjene mehanike loma na područje armiranobetonskih konstrukcija. Glede toga obavit će se analiza stupnja sigurnosti u karakterističnim detaljima armiranobetonskih konstrukcija, kao što su: čvorovi, spojevi sa sidrenjem ili ljepljenjem i ležajevi. Pritom će se istražiti vrste loma i utjecaj nehomogenosti betona na osnovne parametre mehanike loma. Istraživanje postupaka za otkrivanje defekata u konstrukciji, koji s aspekta mehanike loma utječu na stupanj sigurnosti konstrukcije, zatim određivanje mehaničkih svojstava materijala primjenom teorije širenja valova u izotropnom i anizotropnom kontinuumu. Istraživanje postupaka za određivanje postojećeg stanja naprezanja i deformacija u konstrukciji pod stalnim opterećenjem. Za kompozitne materijale istražit će se utjecaj smjera vlakana i čvrstoće uzorka s posebnim osvrtom na primjenu na armirani beton, uzimajući u obzir utjecaj oblika i veličine uzorka na čvrstoću. Teorijsko i eksperimentalno istraživanje nelinearnog ponašanja armiranobetonskih zidova s otvorima pri seizmičkom opterećenju s posebnim osvrtom na defekte koji su uzrok nelinearnom ponašanju armiranog betona (pukotine, plastifikacija itd). Ova istraživanja će dati određeni doprinos primjeni mehanike loma u projektiranju i proračunu inžinjerskih konstrukcija, posebno armiranobetonskih i time doprinjeti sveobuhvatnijem sagledavanju stupnja sigurnosti i trajnosti konstrukcija i njenih elemenata.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 2-11-097 PARAMETRI STANJA I REALNOG PONAŠANJA POSEBNIH OBJEKATA
    Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva br. 26
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr