SVIBOR - Projekt broj: 2-11-083

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-083


DINAMIČKA STABILNOST PODMORSKIH CJEVOVODA


Glavni istraživač: VUKOVIĆ, ŽIVKO (90002)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 13
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za hidrotehniku
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 446 - 468
Telefon: 4561 - 222/112
Telefon: 670 - 976

Sažetak: Projektom se obrađuje problem dinamičke stabilnosti podmorskih cjevovoda slobodno položenih na morsko dno kod njihovog hidrodinamičkog opterećenja uslijed realnih morskih valova i struja. Na osnovi definiranih parametara valne klime i morskih struja, posebice u uvjetima Jadranskoga mora, razvija se matematički model hidrodinamičkog opterećenja podmorskih cjevovoda u uvjetima njihove dinamičke stabilnosti i interakcije opterećenje - cjevovod - tlo. U cilju verifikacije iznesenoga matematičkog modela analizira se stupanj korelacije s fizikalnim dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim modelom. Rad rezultira s preporučenim vrijednostima pojedinih parametara kod analize stabilnosti podmorskih cjevovoda, posebice projektnih vrijednosti koeficijenata sila otpora, inercije i dinamičkog uzgona.

Ključne riječi: cjevovod, stabilnost, val, struja, sila otpora, sila inercije, sila dinamičkog uzgona, prijenosna funkcija, eksperimentalno istraživanje, koeficijent sile

Ciljevi istraživanja: Osnovni ciljevi predloženog istraživanja sastojali bi se u cjelovitijem sagledavanju kompleksne problematike dinamiče stabilnosti podmorskih cjevovoda i definiranju bitnih parametara njihovog proračuna, a što bi se ogledalo kroz: 1. definiranje parametara valne klime i morskih struja svake konkretne lokacije podmorskih cjevovoda s posebnim osvrtom na uvjete Jadranskoga mora. 2. definiranje hidrodinamičkog opterećenja podmorskih cjevovoda uslijed realnih morskih valova i struja. 3. analiza dinamičke stabilnosti podmorskih cjevovoda u interakciji: cjevovod - tlo - opterećenje. 4. verifikacija teorijskog matematičkog modela na dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom fizikalnom modelu. 5. definiranje projektnih parametara proračuna podmorskih cjevovoda.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr