SVIBOR - Projekt broj: 2-11-091

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-091


SEIZMIČKA OTPORNOST KRUPNOPANELNIH ZGRADA


Glavni istraživač: ZAMOLO, MIHAELA (54454)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb (110)
Odjel/Zavod: Zavod za betonske i zidane konstrukcije
Adresa: Rakušina 1, Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 53-31-17
teleFaks: 385 (0)1 53-39-27
E-mail: nema

Sažetak: Osnovna razlika u ponašanju krupnopanelnih konstrukcija u odnosu na tradicionalne monolitne sa nosivim zidovima leži u ponašanju spojeva. Spojevi posjeduju sposobnost apsorpcije i disipacije unesene energije. Takva konstrukcija ponaša se kao da je u nju uneseno manje seizmičko opterećenje. Oštećenja su na takvoj konstrukciji znatno manja, a popravci jednostavniji i mogući jer su uglavnom vezani za vertikalne spojeve. Neki propisi, kao i naš postojeći, tretriraju krupnopanelne konstrukcije jednako kao monolitne kod određivanja projektnog seizmičkog opterećenja, dok neki propisi zahtijevaju da projektna opterećenja budu dva puta veća nego za monolitne. Predložena istraživanja, teoretska i eksperimentalna, trebala bi pokazati upravo obrnuto. Projektna opterećenja trebaju biti manja, krupnopanelne konstrukcije će posjedovati zadovoljavajuću nosivost i stabilnost, a s ekonomskog stanovišta postati će interesantne za investitore. Na taj način njihova primjena u visokogradnji dobit će pravilan tretman. U Hrvatskoj najveći dio područja nalazi se u zonama visokog intenziteta djelovanja potresa. S druge strane potreba za brzom i kvalitetnom gradnjom na ratom razorenim područjima traži primjenu industrijske gradnje. Krupnopanelne konstrukcije pružaju maksimalma rješenja u udovoljavanju osnovnim zahtjevima: seizmički otporne i ekonomične.

Ključne riječi: krupnopanelna konstrukcija, potres, nelinearna dinamička analiza, parametarska studija, DRAIN-2D-2, nelinearni spojevi, linearni paneli

Ciljevi istraživanja: Ovaj istraživački projekt treba promijeniti dosadašnji osnovni pristup krupnopanelnim konstrukcijama. Krupnopanelnu konstrukciju treba koncipirati da se ponaša kao fleksibilna ali s kontroliranim deformacijama. Spojevi, i to prvenstveno vertikalni trebaju biti mjesto apsorpcije i disipacije energije koja je unesena u konstrukciju za vrijeme djelovanja potresa. Osnovni ciljevi istraživanja su: 1. Unaprijediti znanje o razlišitosti ponašanja krupnopanelnih i monolitnih konstrukcija s nosivim zidovima. 2. Unaprijediti znanje o odnosu žilavost (duktilnost) spoja i žilavost cijele konstrukcije. 3. Unaprijediti znanje o odnosu unesene, rasprostrte i apsorbirane energije. 4. Unaprijediti propise za potres u dijelu proračuna. Dati preporuke za smanjenje seizmičkog opterećenja prema sadašnjim propisima za krupnopanelne konstrukcije. 5. Instalirati DRAIN-2D-2 program i uključiti nove matematičke modele za projektiranje krupnopanelnih konstrukcija 6. Odabrati matematičke modele koji simuliraju eksperimentom dobivene rezultate ponašanja spojeva, iz ovog i drugih projekata


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: C1 Control of Semi Rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections
    Naziv ustanove: European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research
    Grad: B - 4000 - Liege, Belgium

  2. Naziv projekta: Seismic Resistance of Large-Panel Buildings; Seismic Resitance of RC Wall and Frame-Wall Buildings (multi-republic project 1990,prekinuto)
    Naziv ustanove: National Institute of Standards and Technology, Washington D.C., USA
    Grad: nema - Washington D.C., USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.01.96
Informacije: svibor@znanost.hr