SVIBOR - Projekt broj: 2-11-099

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-099


MOGUĆNOSTI I METODE REDUCIRANJA POTREBNOG VOLUMENA DEPONIJE OTPADAKA


Glavni istraživač: RIBAROVIĆ, ZORAN (47513)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.97.

Ukupno radova na projektu: 68
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Adresa: Matice Hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 583 893, 523 333
teleFaks: 385 (0)21 524 162
E-mail: ribaric@cigla.gradst.hr

Sažetak: Urbanizacija i razvoj ekološke svijesti čovječanstva dovela je do situacije da praktično nigdje više ne postoje mogućnosti za neograničeno deponiranje otpadaka. Iz tog razloga danas se u svijetu postavljaju prioriteti u slijedećem redosljedu: mjere za spriječavanje nastanka otpadaka, reciklaža otpadaka, spaljivanje otpadaka, racionalno deponiranje otpadaka. Sve ove mjere imaju za cilj minimizirati potrebni volumen deponije. U ovom istraživačkom radu ovaj zakljužak je postavljen kao osnovna okosnica. Sve metode i mjere sakupljanja i neutralizacije otpada kao i primarna selekcija korisnih tvari za dobivanje sekundarnih sirovina bit će podvrgnuti ovom cilju. Na osnovu toga će se izraditi prijedlozi i odrediti parametri za optimalno korištenje pojedinih metoda u datim uvjetima u smislu jednog jedinstvenog pristupa ovoj problematici. Također će se posvetiti posebna pažnja na relaciji grad - građanin.

Ključne riječi: smanjenje otpada, reciklaža, deponiranje

Ciljevi istraživanja: Svi moderni sustavi gospodarenjem otpadom polaze od toga da se uvedu u razne organizacijske i zakonske mjere za izbjegavanje nastajanja otpadaka ili nastajanja opasnog otpada. Zatim se koncipiraju mjere za korištenje korisnih tvari iz otpada (primarna reciklaža) kao i uklanjanje naročito opasnog otpada koji se neutralizira zasebnim metodama. Posebno je obrađena problematika zaštite morskih akvatorija od zauljenih voda s brodova. Osnovni problem sustava gospodarenja otpada je neutralizirati ostatak otpada koji iznosi oko 80% ukupnog otpada. Uobičajena metoda neitralizacije je deponiranje. kako deponiranje zahtjeva ogromne površine terena i dugotrajnu zaštitu okoliša (zrak, voda i dr.) nastoje se koristiti dodatne metode koje potrebu deponiranja ostatka otpada nakon njegove preobrade svode na najmanju moguću mjeru. najradikalnija mogućnost termičke preobrade (spaljivanje) ali i najskuplja pa je stoga za naše prilike skoro neupotrebiva. Alternative spaljivanja su kompostiranje (hladna biloška preobrada) u svrhu deponiranja i brze razgradnje deponiranog matrijala. U ovom kontekstu može se spomenuti i piroliza s korištenjem plina kao goriva i dobivanje goriva iz ostatka otpada (RDF) za korištenje u tvornicama cementa. Upravo se vodi intenzivan "borba" među ovim tehnologijama, s ciljem da se nametnu kao "stanje tehnike" i da nađu svoju široku primjenu. Zbog toga je od naročitog značenja znanstveno praćenje razvoja, učinaka i efakata ovih tehnologija u tehničkom, ekološkom i ekonomskom smislu upravo sa stanovišta naših potreba, mogućnosti naše undustrije i naših financijskih mogućnosti. Glavni istraživač imao je priliku biti glavni koordinator kod koncipiranja sustava gospodarenja otpadom u regiji Split u kojem su sudjelovala 46 stružnjaka i znanstvenika i 25 institucija. Ovaj rad je bio sufinanciran sa strane Svjetske banke i SAD. Na osnovu rezultata istraživanja u ovom znanstveno -istraživačkom radu predloženo je da se smanjene volumene deponiranja ostatka otpada postigne preobradom odnosno proizvodnjom goriva (RDF) za tvornice cementa koje su značajno zastupljene u ovoj regiji. Također je glavni istraživač imao prilike kao recenzent studije gospodarstva otpadom grada Zagreba prenjeti izkustva i rezultate rada ovog projekta na rješavanje problematike za grad Zagreb. U tom smislu izradio je program kako postupiti kod odabira tehnologije neutralizacije ostatka otpada. Ovaj program predviđa provjeru iskustava u Europi s najnovijim postupcima neutralizacije otpada prije donošenja konačne odluke. U tijeku je dogovaranje sudjelovanja glavnog istraživača i u Studiji gospodarenja otpadom u regiji Rijeka s ciljem da unese rezultate ovog projekta u rješavanje te problematike. Nastavak znanstvenog istraživanja mogućnosti i metoda reduciranja potrebnog volumena deponiranja otpada nužan je i stoga i za problematiku Split, Zagreb i Rijeku, ali isto tako i za druge gradove u Hrvatskoj s obzirom na činjenicu da razne sredine trebaju razna rješenja, da se treba razviti i hrvatski Know-How i da treba ići putem angažiranja minimalnih investicijskih sredstava koja trebaju biti dostatna za postizanje efikasnih rješenja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 5-12-179 Gospodarenje prostorom Kaštelanskog zaljeva
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 1-02-140 Višekriterijalna analiza i sustavi za podršku odlučivanju
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 2-11-057 Metode optimizacije u građevinarstvu
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr