SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-107

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-107


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 10
Ukupno objavljenih radova: 11


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Commentary to the Load and Resistance Factor Design Criteria of AISC Specification

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Urednici
  Ivanyi, Miklos
  Škaloud, Miroslav
  Izdavač: Technical University of Budapest
  ISBN: 963-421-536-x
  Godina: 1994
  Stranice: od 435 do 466
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom radu obuhvaćen je proračun po američkim specifikacijama (LRFD), za centrično opterećene stupove, grede i savijene elemente, opterećenje smicanjem i kombinacija savijanja i smicanja. Obrađena je probabilistička metoda prvog stupnja na primjerima za stupove i grede sa proračunom parcijalnih faktora sigurnosti kod stalnog i pokretnog opterećenja. Rad daje kratak pregledu svezi sa razvojem proračuna po parcijalnim faktorima sigurnosti.
  Ključne riječi: AISC specifikacije, LRFD kriteriji, probabilističke metode prvog reda, parcijani faktori sigurnosti

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bočno torzijsko izvijanje čeličnih nosača pri kalibraciji

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Časopis: GRAĐEVINAR
  Broj: 6
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 46
  Godina: 94
  Stranice: od 333 do 340
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analiziraju se bočno nepridržani čelični nosači u odnosu prema različitim proračunskim modelima. Izvedena je modifikacija parametara nesavršenosti iz jednadžbe za izvijanje pritisnutih štapova, postupkom nelinearne regresije iz rezultata eksperimentalnih ispitivanja. Dobivene su nove vrijednosti parametara nesavršenosti alfa. Od ukupno 348 ispitanih valjanih nosača, 17 uzoraka nalazi se ispod predloženog modela za alfa = 0.247
  Ključne riječi: bočno torzijsko izvijanje, tangentni modul, koeficijent nesavršenosti, nelinearna regresija, kalibracija, ciljana pouzdanost

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Reliability of composite columns and beam-columns in EUROCODE-4

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Galambos, Theodor
  Časopis: International Journal for Engineering Modelling
  Broj: 3-4
  ISSN: 1330-1365
  Volumen: 7
  Godina: 94
  Stranice: od 109 do 114
  Broj referenci: 2
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pouzdanost kod projektiranja kompozitnih konstrukcija u EUROCODE-4 za kompozitne stupove je istražena u ovom radu. Ispitivani su kompozitni stupovi od okruglih cijevi punjenih betonom, kao i ugrađeni čelični profili u betonu. Ispitivani rezultati uspoređivani su sa eksperimentalnim rezultatitma propabilističkom metodom 2. stupnja.
  Ključne riječi: kompozitni stupovi, centrično opterećenje, ekscentrično opterećenje, pouzdanost, razina sigurnosti

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: ODREĐIVANJE FAKTORA OTPORNOSTI ČELIČNIH LIMENIH NOSAČA KOD INTERAKCIJE SAVIJANJA I SMICANJA

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Naslov zbornika: Teorijska i eksperimentalna istraživanja, knjiga T-2
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Cavtat, Hrvatska
  Godina: 1991
  Stranice: od 177 do 182
  Skup: IX Kongres saveza društava građevinskih konstruktera
  Održan: od 09.04.91 do 12.04.91
  Sažetak: Analizira se dokaz nosivosti čeličnih limenih nosača kodnaponskog stanja savijanja sa smicanjem radi utvrđivanja stupnjapouzdanosti.Rezultati proračuna kalibracije daju nedostatanindeks pouzdanosti (2.50), te se predlaže uvođenje novoga faktoraotpornosti uz ciljani nivo sigurnosti radi korekcije proračunskogmodela. U području dominacije napona savijanja i smicanja,izvedeni čimbenik otpornosti jednak je 0.786 .
  Ključne riječi: čelični limeni nosači, naponsko stanje, savijanje sa smicanjem, indeks pouzdanosti, kalibracija, čimbenik otpornosti,

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: REALIZIRANI INDEKSI POUZDANOSTI KOD DRVENIH LJEPLJENIH LAMELIRANIH GREDA

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Naslov zbornika: Teorijska i eksperimentalna istraživanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Cavtat, Hrvatska
  Godina: 1991
  Stranice: od 183 do 188
  Skup: IX Kongres saveza društava građevinskih konstruktera
  Održan: od 09.04.91 do 12.04.91
  Sažetak: U radu se kontrolira postignuta pouzdanost drvenih ljepljenihlameliranih greda kod savijanja kao graničnog stanja nosivosti uizrazu preko projektiranih vrijednosti za otpornost iopterećenje. Rezultati proračuna kalibracije pokazuju varijacijeindeksa pouzdanosti u zavisnosti od kombinacije opterećenja ireoloških karakteristika drvenih konstrukcija, te se adekvatnovariraju i faktori otpornosti.
  Ključne riječi: drvene lamelirane grede, otpornost na savijanje, projektirane vrijednosti otpornosti i opterećenja, reološke karakteristike.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: THE STATISTICAL ANALYSIS OF THE EXPERIMENTS ON THE STEEL ROLLED AND WELDED BEAMS

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Urednici
  Thamm, Frigyes
  Naslov zbornika: Experimental Methods in Solid Mechanics
  Jezik: engleski
  Mjesto: G”d”ll‹, Hungary
  Godina: 1991
  Stranice: od 42 do 44
  Skup: 8th DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM
  Održan: od 11.10.91 do 12.10.91
  Sažetak: Numerički sustav sa bazom podataka od 544 eksperimentalnarezultata ispitivanja čeličnih nosača različitih poprečnihpresjeka, mehaničkih karakteristika, procesa proizvodnje,svojstva materijala i početnih imperfekcija. Ovi rezultatiispitivanja provedeni su diljem svijeta i pohranjeni u numeričkubazu podataka za čelične konstrukcije. Cilj ovoga rada jeprobabilističko utvrđivanje pouzdanosti kod bočnog torzionogizvijanja za teorijske modele od ECCS-a i AISC-a sa analizomfaktora modela u postupku korekcije formule za nosivost kodkriterija proračuna sa faktorima za otpornost i opterećenje.
  Ključne riječi: numerički sustav podataka, eksperimentalni rezultati, bočno nepridržani nosači, poprečni presjeci, svojstva materijala, proces fabrikacije, početne imperfekcije, granična otpornost, čimbenici za model.

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: THE EXPERIMENTS ON THE RESISTANCE OF STEEL PLATE GIRDERS IN THE COMBINED BENDING AND SHEAR FOR LRFD CRITERIA

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Urednici
  Freddi, A.
  Naslov zbornika: EXPERIMENTAL METHODS IN SOLID MECHANICS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italy
  Godina: 1992
  Stranice: od 101 do 102
  Skup: 9th DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Analiziraju se eksperimentalni rezultati granične nosivostipločastih nosača kod interakcije savijanja i smicanja premateorijskim modelima iz specifikacija AISC i SIA 161/79.Izračunavaju se statistički parametri iz omjera eksperimentalnihi teorijskih rezultata sa različitim slučajevima utjecajaopterećenja. Ova baza podataka upotrebljava se u probabilističkojanalizi pouzdanosti po metodi FOSM.
  Ključne riječi: pločasti nosači, kombinacija savijanja i smicanja, specifikacije AISC-a i SIA 161/79, statistčki podaci, omjer eksperimentalnih i teorijskih rezultata, kalibracija, FOSM metoda, korekcija teorijskog modela.

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: EVALUATION OF WEB BUCKLING TEST RESULTS ON WELDED BEAMS AND PLATE GIRDERS SUBJECTED TO SHEAR

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Urednici
  Holly, Stanislav
  Naslov zbornika: EXPERIMENTAL METHODS IN SOLID MECHANICS
  Jezik: engleski
  Mjesto: PRAGUE, CZECH REPUBLIC
  Godina: 1993
  Stranice: od 107 do 108
  Skup: 10th DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM
  Održan: od 30.09.93 do 02.10.93
  Sažetak: Analiza pokazuje da indeksi pouzdanosti zavarenih greda ipločastih nosača dimenzioniranih prema američkim propisima odAISC-A nisu uvijek podjednaki niti odgovaraju traženojvrijednosti. Iz navedenih rezultata ispitivanja uvodi seklasifikacija za djelomične čimbenike otpornosti kod graničnogstanja otpornosti uslijed smicanja u zavisnosti od karakteristikapoprečnih presjeka nosača.
  Ključne riječi: zavarene grede, pločasti nosači, ujednačavanje pouzdanosti, klasifikacija poprečnih presjeka, otpornost na posmik, teorija vlačnog polja, realizirana sigurnost nosača.

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: THE CALIBRATION OF THE LATERALLY UNSUPPORTED STEEL BEAMS DESIGNED BY ECCS AND AISC SPECIFICATION UNDER SNOW LOADS IN CROATIA

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Urednici
  Bittnar, Zdenek
  Kratzig, Wilfried
  Naslov zbornika: New Requirements for Structures and their Reliability
  Jezik: engleski
  Mjesto: PRAGUE, CZECH REPUBLIC
  Godina: 94
  Stranice: od 253 do 261
  Skup: New Requirements for Structures and their Reliability
  Održan: od 07.06.94 do 08.06.94
  Sažetak: Analiziraju se uvjeti za granično stanje bočno torziono izvijanje po kriterijima Eurocode-a 3 i AISC-a. Razlike u proračunu se uspoređuju sa realiziranim indeksima pouzdanosti s ciljem da se pronađe koji model je bliže zahtjevanoj razini sigurnosti. Razrađena su četiri primjera kod opterećenja snijegom na lokacijama u Hrvatskoj. Proračunate su karakteristične vrijednosti za stvarno opterećenje snijegom na krovnim konstrukcijama, te su proračunati čelični nosači s različitim dužinama pridržavanja ovisno o graničnoj nosivosti ispitanih modela. Proračunati su statistički parametri potrebni u proceduri kalibracije.
  Ključne riječi: pouzdanost, valjani nosači, zavarene grede, modeli za proračun, FOSM teorija, opterećenje snijegom, funkcija gustoće distribucije

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: REMODELLING OF THE BUCKLING CURVE FOR LATERALLY UNSUPPORTED ROLLED BEAMS WITH NEW COEFFICIENT OF IMPERFECTIONS

  Autori:
  Sulyok-Selimbegović, Marta (57911)
  Urednici
  Beer, Rudolf
  Naslov zbornika: 11th Danubia Adria Symposioum for Solid Mechanics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Baden bei Wien, Austria
  Godina: 94
  Stranice: od 123 do 125
  Skup: 11th DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM
  Održan: od 29.09.94 do 01.10.94
  Sažetak: Iz 348 eksperimentalnih rezultata bočno nepridržanih čeličnih nosača proračunati su novi koeficcijenti imperfekcija. Upotrebljena metoda je nelinearna regresija. Eksperimentalni rezultati su uzeti iz NUmerical Data Base of Steel Structures. Prilagođava se krivulja izvijanja 95% fraktila eksperimentalnih rezultata, sa proračunatim odgovarajućim koeficijentima imperfekcija.
  Ključne riječi: krivulje bočnog izvijanja, koeficijenti imperfekcija, krivulje pritisnutih štapova, 95% fraktile, eksperimentalni rezultati


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr