SVIBOR - Projekt broj: 2-11-347

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-347


RAZVOJ MODELA ZA UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA U PODRUČJU ENERGETIKE I VODOPRIVREDE


Glavni istraživač: MARGETA, JURE (70755)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Katedra za sanitarnu hidrotehniku Jadransko Mediteranski centar za vode
Adresa: Matice Hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)58 523 333
teleFaks: 385 (0)58 524 162
E-mail: margeta@cigla.gradst.hr

Sažetak: Izbor najpovoljnije strategije korištenja voda izražen kroz upravljanja sezonski višenamjenskim akumulacijama vrlo je složen problem. Taj problem zahtjeva kompleksan i sveobuhvatan sitemski pristup vodoprivrednim sustavima, čija je uloga da prirodni vodni režim transformiraju u poželjna stanja voda primjereno porebama društva i uz što manje negativnih popratnih pojava. Sistematska istraživanja u ovom području započeta su razvojem simulacionih tehnika, kojima su proučavane stacionarne upravljačke tehnike i operativni upravljački modeli. Primjenom simulacionih tehnika nastoji se utvrditi utjecaj hidroloških efekata na izbor upravljačkih alternativa. Daljnji razvoj je nastavljen primjenom optimalizacionih tehnika i tehnika generiranja sisntetičkih ulaznih podataka. Rezultat ovoga razvoja je današnja situacija u kojoj se koristi niz kombinacija različitih metoda kojima je cilj pojednostavljenje tehnike proračuna i dobivanje što boljih rezultata. Istraživanjem se prdviđa usavršavanje metodologije i razvoj programskih paketa za planiranje gospodarenja vodnim resursima, a posebno akumulacijama kao ključnog regulacionog objekta. U osnovi se to svodi na iznalaženje najboljeg dinamičkog plana rada, usklađivanjem režima potreba za vodom (kao poželjnog izlaza iz vodoprivrednog sustava), s režimom hidrološkog ulaza u sustav, te na zaštitu sustava. Kako je režim hidrološkog ulaza probalistička kategorija, a u većoj ili manjoj mjeri takav je i režim potreba, to se metodologija iznalaženja najboljih operativno-upravljačkih odluka mora osnivati na prognostičkim modelima. U tom smislu čvršće povezivanje hidrologije s teorijom upravljanja vodoprivrednim sustavima u realnom vremenu ima sve veći značaj. U okviru predloženog rada vršena su istraživanja koja daju određeni doprinos u različitim situacijama gospodarenja vodnim resursima, a posebno akumulacijama.

Ključne riječi: vodni resursi, gospodarenje vodnim resursima, sustavni pristup, simulacija, optimalizacija, akumulacije, zaštita voda, upravljanje

Ciljevi istraživanja: Opči cilj istraživanja je unaprijeđenje prakse gospodarenja vodnim bogatstvima kroz unaprijeđenje metodologije i razvoj programskih paketa za planiranje i upravljanje vodonim bogatstvom i njegovim elementima. Cilj je da se iznađe najbolji dinamički plan rada, s režimom hidrološkog ulaza u sustav, te zaštitu sustava na osnovu prognostičkih modela. Unaprijeđenje ove prakse prvenstveno se želi postići kroz bolje gospodarenje vodospremištima kao osnovnim elementima vodoprivrednog sustava.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr