SVIBOR - Projekt broj: 2-11-355

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-355


RAZVOJ SUSTAVA ZA PROCJENU PROPUSNE MOĆI DVOTRAČNIH CESTA


Glavni istraživač: RAKO, VICKO (40175)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 18
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za prometnice
Adresa: Kačićeva 26, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (01) 416-621
Telefon: 385 (01) 4561-222/356

Sažetak: Kretanje vozila unutar pokusnih dionica istražuje se novoustanovljenom metodom. Mjerenje prometnoga toka provodi se na dionici ceste s idealnim uvjetima ceste, prometa i okoline. Kako se snima svako pojedino vozilo prema vrsti vozila, poziciji vozila unutar prometnoga toka, brzini vozila, vremenskome intervalu i prostornome razmaku između vozila, rezultati omogućuju da se ustanovi korelacija između navedenih parametara sa aspekta propusne moći i sigurnosti prometa. Iterativnim postupkom ustanovljuje se utjecaj intervala mjerenja i podjela prometnoga toka na veličinu propusne moći ceste. Promjenom vremenskog intervala između vozila, koji služi kao kriterij slijeđenja vozila u koloni, određuje se utjecaj tog kriterija na protoke i propusnu moć ceste. Na temelju obrade odnosa fundamentalnih varijabli prometnoga toka testiraju se glavni poznati modeli, odnosno razvijaju se novi. Integracijom numeričke i grafičke analize prometa, a na temelju razvijenih algoritama i programa, odvijanje prometa unutar pokusnih dionica, kao i rezultati postignutih veličina propusne moći prikazuju se grafički. Procjenjena je propusna moć jednoga voznog traka od 2,200 osobnih vozila na sat po traku i idealna propusna moć dvotračne dvosmjerne ruralne ceste od 4,000 vozila na sat u oba smjera zajedno.

Ključne riječi: Propusna moć ceste, razina uslužnosti, prometni tok, fundamentalne varijable prometnoga toka, mjeranja, modeli prometnoga toka, dvotračna cesta, kolona vozila.

Ciljevi istraživanja: Istraživanje se temelji na mjerenjima i rezultatima istraživanja parametara prometnoga toka na dvotračnim cestama i propusnoj moćidvotračnih cesta. Idealni tok, koji je sastavljen samo od osobnih vozila, u naravine postoji, pa se propusna moć do sada temeljila na pretpostavljenim odnosima u prometnome toku, odnosno procjenjivala se korekcijom idealnih uvjeta, primjenom niza korekcijskih faktora. Dosadašnje vremenske podjele prometnoga toka uključivale su sva kolebanja u prometnome toku i nisu pružale osnovicu za pravu procjenu propusne moći. Podjelom toka na funkcionalnoj osnovi i sa aspekta slijeđenja vodećega vozila definirane su kombinacije stanja prometnoga toka i tako je stvorena prava osnovica za procjenu propusne moći. Svrha je ovog istraživanja proučiti utjecaj pojedinih parametara na određivanje kombinacija stanja prometnoga toka, a time posredno i na propusnu moć ceste i razine uslužnosti. Svrha mu je također da dade teorijski doprinos proučavanju zakonitosti kretanja vozila u prometnome toku i da osigura temelj za generiranje modela fundamentalih varijabli prometnoga toka na dvotračnim cestama, kao i da definira kombinacije stanja prometnoga toka u realnim uvjetima, a koje su preduvjet za formiranje kolona vozila s mješovitim prometom i kolona samo sa osobnim vozilima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr