SVIBOR - Projekt broj: 2-11-405

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-405


BUKA CESTOVNOG PROMETA KAO PROBLEM ZAŠTITE OKOLIŠA


Glavni istraživač: SRŠEN, MATE (44363)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.92. do 15.12.96.

Ukupno radova na projektu: 4
Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb (110)
Odjel/Zavod: Odsjek za konstrukcije kolnika-Zavod za prometnice Odsjek za fiziku zgrade-Zavod za zgradarstvo
Adresa: HR - 10000 Zagreb, Janka Rakuše 1, P.O.Box 283, Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: +385 (0) 1 6115243
teleFaks: +385 (0) 1 534737

Sažetak: Osnovna zadaća projekta jest proučavanje akustičkih svojstavabuke Ť cestovnog prometa za ceste u zonama i naseljima Ť klasificiranimprema Zakonu o zaštiti od buke.Današnja tehnologija Ť proizvodnjecestovnih vozila toliko je uznapredvovala da je Ť dominantni izvorbuke postao dodir pneumatika i površine ceste.Za Ť daljnje bitnije smanjanje širenja cestovne buke potrebno je Ť smanjiti buku od kotrljanja pneumatika po cestovnoj Ť površini.Dosadašnja iskustva su pokazalada su površine Ť kolnika s visokim udjelom šupljina i sitnozrnom sitneči akustički Ť povoljnije u odnosu nakonvencionalni asfaltbeton. Isreaživanje se provodi kroz nekoliko sustavnih zadataka kao što Ť su: * Analiza buke od interakcije pneumatika i površine ceste; * Analiza i kategorizacija udjela teških vozila u svekolikom Ť dnevnom prometu na pojedinim kategorijama cesta u Hrvatskoj; * Analiza komparativnih studija mjerenja buke od kotrljanja Ť kotača po površini ceste; * Tehnička predviđanja cestovne buke; * Analiza zaštite od buke i mjere zaštite. Istračivanje bi moglo rezultirati potpunijim zadovoljenjem Ť zahtjeva koji se postavljaju na inčenjerska svojstva površine Ť kolnika u pogledu zaštite okoliša i nepoželjnihi štetnih učinaka Ť buke cestovnog prometa.

Ključne riječi: buka cestovnog prometa, buka od kotrljanja pneumatika, značajkepovršine kolnika, hrapavost kolnika, razina buke(dB),drenažni asfalt,smanjenje buke, zaštita okoliša,

Ciljevi istraživanja: Aktualna istraživanja u pravcu smanjenja buke cestovnog prometaukazuju da se uz primjenu raznih barijera ili zaslona protiv buke,učinkovitost smanjenja buke može postići i intervencijama unjenom izvorištu, što u konkretnom slučaju znači na voznoj površini ceste. Da bi se postiglo smanjenje buke od kotrljanja kotača po kolniku potrebno je razvijati "manje bužne" cestovne površine posebnih tipova(primjerice tzv. drenažni asfalt) koji razinubuke od pneumatika mogu smanjiti za 3 do 5 dB (A) u odnosu tradiocinalni asfaltni zastor kolnika. Radi svega toga potrebno je pojedine vrste završnih slojevakolnika valjano kvantificirati, što je moguće samo putem mjerenja akustičkih svojstava buke koju takve vozne površineproduciraju u dodiru s pneumatikom. Rezultati istraživanja ogledat će se u preporukama koje ćekorisno poslužiti za izbor odgovarajuće vrste habajućeg sloja cestovnogkolnika (u pogledu zrnatosti i sastava mješavine) kao i mjerazaštite koje treba poduzeti obzirom na mjerodavnu razinu buke zapojedine kategorije cesta i strukture prometa. Rezultatiistraživanja poslužit će kao osnova za ustanovljenje ili dopunutehničke regulative za standardizaciju buke cestovnog prometa.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prometis d.d.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Brodarski institut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr