SVIBOR - Projekt broj: 2-13-108

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-13-108


ISTRAŽIVANJE ELEMENATA ZA TEORIJU PROSTORNOG UREĐENJA HRVATSKE


Glavni istraživač: MARINOVIĆ-UZELAC, ANTE (28492)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 155
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Arhitektonski fakultet, Zagreb (54)
Odjel/Zavod: Katedra za urbanizam
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41/440-839
Telefon: 385 (0)1/4561-264; 275-511
teleFaks: 385 (0)1/ 440-839

Sažetak: Metodologija izrade urbanističkih i prostornih planova, urbani sustavi, kapacitet prihvata prirodne sredine, utjecaj društvenog okruženja na koncepte korištenja prostora, urbani razvitak Hrvatske, gradski centri - indikatori planiranja i revitalizacije, industrijske zone - programiranje i izvođenje normativa, objektivne metode valorizacije i predviđanja urbanističke kompozicije, parkovi i perivoji u Slavoniji, i metodologija obnove povijesnih perivoja, groblja - dimenzioniranje i oblikovanje.

Ključne riječi: Prostorno planiranje, Urbanizam, Regija, Grad, Urbani sustav, Gradski centri, Povijest urbanizma, Industrijske zone, Urbanistička kompozicija, Zelene površine, Parkovi, Groblja

Ciljevi istraživanja: Stvoriti bazu koja će omogućiti kompleksniji uvid u stanjeprostora i stvoriti uvjete za predviđanje i upravljanje procesima u prostoru te podsticanje znanstvenog rada u tome području razvitkom metodologije i omogućavanjem učinkovitijeg planiranja i zaštite prostora.Tako će se stvoriti fundus znanstvenih radova monografskog ili sintetskog karaktera. Rezultati su: prilozi teoriji regionalizacije, obnovi hrvatskih gradova,teoriji sustava središnjih naselja Hrvatske, uređenju parkova Hrvatske, istraživanju rayvitka najvažnijih gradova Hrvatske s modelom urbanološkog atlasa povijesnih gradova Hrvatske provjera indikatora za dimenzioniranje gradskih centara i sintetskoj teoriji planiranja gradskih središta, unapređenju kvalitete industrijskih zona,promicanju kvalitete urbanog prostora, unapređenju informatičkih sustava za prostorno planiranje. Rezultati su objavljeni u 36 radova u časopisima (od čega 27znanstvenih i 9 stručnih), dvije znanstvene knjige, jednom raduu znanstenoj knjizi (još k tome jedna knjiga u tisku i jedna u pripremi za tisak), 16 znanstvenih radova u zbornicima, 1predan još neobranjen magistarski rad, 12 studija odnosno elaborata i 22 projekta, u razdoblju 1991 do 1993.godina.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr