SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-14-031

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-14-031


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dinamika zatezanja niti u procesu pletenja

  Autori:
  Gligorijević, Vojislav
  Stupica, Igor
  Petrović, Tomislav
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 9
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 415 do 420
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatrana je promjena zatezanja niti u kompenzacionoj i pletaćojzoni mašine u pojedinim fazama procesa stvaranja petlji uz pomoćsenzora specijalno konstruisanih za ovu svrhu istraživanja.Određene su sile koje djeluju u polupetlji i petlji taftprepletaja u pojedinim fazama procesa stvarnja petlji kao i upojedinim ciklusima. Pomoću usmjeravajućih i zateznih uređajapraćena je promena trenja i krutosti niti kao jedan od važnihparametara u ovoj fazi istraživanja. U pogledu dinamičnostirazmotreno je automatsko regulisanje dodavanja osnove te jepostavljena diferencijalna jednadžba drugog reda. Dobivenavremenska konstanta, odnosno perioda jednog ciklusa stvaranjapetlji upoređivana je sa vremenskim periodom jednog ciklusadobijenom eksperimentalnim putem u samom procesu pletenja.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj vlačne sile na promjenu promjera pamučne pređe

  Autori:
  Skenderi, Zenun (141653)
  Perić, Petar (73795)
  Orešković, Vladimir (74932)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 11
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 515 do 521
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Mikroskopskom metodom mjeren je promjer konvencionalne pamučnepređe ispredene od tri vrste pamuka (sudanski p. XG5B, egipatskip. Giza 75 FG i turski p., bijeli I. klasa) kod specifičnogvlačnog opterećenja do 5.5 cN/tex. Promjer pređe ne smanjuje selinearno; smanjenje je izrazitije do opterećenja od 4.5 cN/tex.Finoće vlakana više od 24 mtex i dužine veće od 2.9 mm ne utječuna smanjenje promjera ako među pređama s jednakim brojem uvojaispredenim od različitih vrsta pamuka postoji razlika u ukupnojsrednjoj finoći od 2 tex. Relativno kraća i grublja vlakna dajuveće smanjenje promjera pređe i povećavaju koeficijentvarijacije.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uticaj trenja na čvrstoću kulirnih pletiva

  Autori:
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Vignjević, Svjetlana
  Časopis: Tekstilna industrija
  Broj: 5
  ISSN: 0040-2389
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 30 do 33
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu je ispitan utjecaj trenja unutar strukture očica načvrstoću kulirnih pletiva. Ispitivanje je provedeno nadinamometru sa kuglom kod levo-desnih i desno-desnih pamučnih isvilenih pletiva. Utvrđeno je da pucanje pletiva po redu ili ponizu bitno ovisi o veličini trenja unutar strukture očica,odnosno o koeficijentu trenja.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Deformacija pamučne pređe pod utjecajem vlačne sile

  Autori:
  Skenderi, Zenun (141653)
  Perić, Petar (73795)
  Orešković, Vladimir (74932)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 8
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 381 do 386
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Mikroskopskom metodom mjereno je rastezanje i dijametar načešljanim pamučnim pređama, nominalne finoće 20 tex, ispredenihod različitih vrsta pamuka; sudanski "XG5B", egipatski Giza 75FG, i turski - bijeli I. klase. Praćena je uzdužna, poprečna ivolumenska deformacija, relaksacija i trajna deformacija pređenakon rasterećenja pod djelovanjem vlačnog opterećenja do 5.5cN/tex (opterećenja su prilagođena parametrima tehnološkogprocesa izradbe pletiva). Djelovanjem vlačne sile povećava serastezanje, smanjuje se dijametar i volumen pređe. Ovisnostrelativnih deformacija o specifičnom opterećenju je linearna, skoeficijentom korelacije većim od 0.95. Relativna deformacija upoprečnom smjeru veća je od deformacije u uzdužnom smjeru. Većurelativnu deformaciju u oba smjera ima pređa ispredena od kraćihi grubljih vlakana. Ostatak uzdužne relativne deformacije 12 satinakon relaksacije kreće se u rasponu od 1.6 do 2.5%, dok jeostatak poprečne deformacije veći, i kreće se u rasponu od 7.4 do10.4%.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izradba pletiva pređama od mikrovlakana

  Autori:
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 8
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 399 do 405
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisuju se mikrovlakna i njihovi proizvodi. Navode se proizvodniprogrami pređa od mikrovlakana tvrtki Akzo, Hoechst, Val Lesina iBayer. Također se navode značajke kulirnih i osnovinih strojevakoji pletu s pređama od mikrovlakana. Osnovoprepletaći strojevitt. Karl Mayer izrađuju mikrovlaknima zavjese i ostala osnovinapletiva u prvom redu za sportsku, modernu i tzv. funkcionalnuodjeću. Za desetak zanimljivih osnovinih i kulirnih uzorakanavode se značajke pređa, strojeva i pletiva.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Predenje finih prej iz pramena

  Autori:
  Nikolić, Momir
  Perić, Petar (73795)
  Stjepanovič, Zoran
  Časopis: Tekstilec
  Broj: 9
  ISSN: 0351-3386
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 382 do 387
  Broj referenci: 6
  Jezik: slovenski

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ITMA 91 - Novosti na području predenja kratkovlaknatega prediva

  Autori:
  Nikolić, Momir
  Perić, Petar (73795)
  Cerkvenik, Janez
  Stjepanovič, Zoran
  Časopis: Tekstilec
  Broj: 1
  ISSN: 0351-3386
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 17 do 33
  Broj referenci: 5
  Jezik: slovenski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značenje parafiniranja pređa za pletenje

  Autori:
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Zdravković, Zlatko
  Časopis: Tekstil
  Broj: 2
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 89 do 94
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Navedeni su za praktičare važni čimbenici koji značajno utječu napovršinski koeficijent trenja pređe. Prema današnjim spoznajama,veoma kvalitetno parafinirane pređe imaju i do 50% nižikoeficijent trenja od neparafiniranih pređa. Zbog toga se uzorkeplelo na čaraparskom automatu finoće E 6, neparafiniranim iparafiniranim pamučnim pređama nazivne finoće 50 tex, pri ulaznimnapetostima niti 5, 10 i 20 cN. Ispitana su mehanička svojstvapređa i analizirani parametri strukture pletiva.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene značajki pređe kod pletenja

  Autori:
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Perić, Petar (73795)
  Penava, Željko
  Časopis: Tekstil
  Broj: 6
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 319 do 325
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Navedeni su problemi vezani uz projektiranje pletiva ifizikalo-mehanička svojstva pređa. Opisani su utjecaji statičkogi dinamičkog opterećenja pređe i koeficijenta trenja na promjeneosnovnih značajkih vlasastih pređa. S neparafiniranim iparafiniranim pamučnim pređama nazivne finoće 50 tex izrađeni suuzorci glatkog kulirnog desno-lijevog pletiva na čaraparskomautomatu finoće E 6. Određene su glavne značajke pređa prije inakon pletenja. Pomoću F i t-testa testirane su razlike uznačajkama pređa nastale prematanjem i parafiniranjem kao irazlike prije i poslije pletenja.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj napetosti niti kod pletenja i vrste parafina na strukturu pletiva

  Autori:
  Vignjević, Svjetlana
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 5
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 286 do 291
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Navedene su osnovne značajke koje utječu na koeficijent trenja inapetost niti pri pletenju. Na jednocilindričnom čaraparskomautomatu finoće E 6 izrađivani su uzorci pletiva neparafiniranimi parafiniranim pamučnim pređama finoće 50 tex. Pojedini uzorcipleteni su s tri različite napetosti niti, i to 5, 10 i 20 cN.Neparafinirana pređa imala je koeficijent trenja 0.18, a triparafinirane s različitim vrstama parafina 0.14, 0.15 i 0.17.Analizirani su parametri strukture pletiva.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The application of mathematical model on double warp-knitted fabrics

  Autori:
  Lasić, Vladimir (183334)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Penava, Željko
  Časopis: Magyar textiltechnika
  Broj: 12
  Godina: 1993
  Stranice: od 63 do 65
  Broj referenci: 3
  Jezik: engleski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Načelo projektiranja glatkog kulirnog desno-lijevog pamučnog pletiva

  Autori:
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 1
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 26 do 31
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razrađen je primjer projektiranja glatkog kulirnog desno- lijevog pamučnog pletiva za izradu majica ili rublja. Pletivo se izrađuje pamučnom pređom finoće 25 tex na troju finoće E 20, promjera cilindra 760 mm sa 112 pletaćih sustava. Prikazan je godinšnji plan proizvodnje i proizvodni kapaciteti pletenja.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pamučna pređa u pletaštvu

  Autori:
  Perić, Petar (73795)
  Skenderi, Zenun (141653)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 5
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 241 do 244
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Navedeni su tebnološki parametri i parametri kvalitete češljane pamučne pređe namijenjene za izradu različitih pletiva. Normativi za optimiranje tehnoloških parametara i parametri kvalitete pređe dati su na osnovu vrijednosti iz Uster statistike.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Projektiranje rebrastih desno-desnih pletiva

  Autori:
  Lasić, Vladimir (183334)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Banjan, Suada
  Časopis: Tekstil
  Broj: 5
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 1994
  Godina: 43
  Stranice: od 232 do 235
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivana su razna simetrična rebrasta kulirna pletiva, koja na obje strane pletiva imaju isti broj nizova očica u pojedinim rebrima pletiva. Ispleteni su uzorci simetričnih rebrastih pletiva 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5, te uzorci desno- lijevog pletiva i uspoređivani geometrijski parametri i parametri pletiva pojedinih struktura.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj oblika skretnice na strukturne parametre interlok pletiva

  Autori:
  Pentek, Zlata (118990)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 5
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 221 do 231
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivan je utjecaj brzine pletenja, vrste pređe i oblika skretnice na strukturu i vrijeme relaksacije interlok pletiva. Za uzorke su upotrijebljene tri pamučne pređe finoće 20 tex različitih karakteristika. Uzorci su ispleteni na dva interlok stroja, i to s linearnom skretnicom i 48 pletećih sistema te nelinearnom i 108 pletećih sistema. Analizirani su svi najznačajniji parametri pletene strukture, a rezultati obrađeni faktorskim planom pokusa pokazuju da signifikantan utjecaj na promatrane parametre ima jedino oblik skretnice, i to uz vjerojatnost 0.02.

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dimenzijska stabilnost desno-lijevog pamučnog pletiva

  Autori:
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Vignjević, Svjetlana
  Časopis: Tekstil
  Broj: 5
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 245 do 250
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani su uzorci dimenzijske nestabilnosti pletiva i opisani problemi vezani uz skupljanje lijevo-desnog kulirnog pletiva nakon njegovog skidanja sa stroja i pranja. Radi ispitivanja ovog problema izrađeni su uzorci pletiva različitih gustoća. Upotrijebljena je jednonitna pamučna pređa, a plelo se na kružnopletaćem stroju malog promjera. Analizirani su parametri strukture pletiva i svojstva pređe nakon pletenja i nakon pet pranja. Uočeno je, da se kroz proces pletenja i višestruko pranje značajno mijenjaju parametri strukture pletiva i svojstva pređe. Utvrđeno je da se gušće pletivo manje skuplja od poroznijeg.

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tehnološko planiranje izrade glatkog kulirnog pliš pletiva

  Autori:
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 10
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 543 do 553
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Za suvremeni kružnopletaći jednoiglenični stroj s promjerom iglenice 0,6 m i finoćom E 24 razrađen je primjer projektiranja glatkog jednostranog pliš pletiva. Predviđeno je da se plete temeljnom pređom finoće 110 dtex izrađenom od poliamidnih filamentnih pređa i pamučnom češljanom pređom finoće 17 tex. za tvorbu pliš zamki. Za 1 sat rada takav stroj izradi 24 m ili 42 m ili 12,5 kg pletiva. Napravljen je tehnološki proračun za rad obiteljskog pogona u kojem rade četiri stroja koja za godišnju proizvodnju trebaju oko 90 t pređe, pri čemu je PA filamentna pređa zastupljena s 20%, a udio pamučne pređe je 80%.

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vpliv spremembe hitrosti pletenja in časa relaksacije na prametre interlok pletiva

  Autori:
  Pentek, Zlata (118990)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Časopis: Tekstilec
  Broj: 10
  ISSN: 0351-3386
  Volumen: 37
  Godina: 1994
  Stranice: od 301 do 305
  Broj referenci: 6
  Jezik: slovenski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kontrolni i informacijski sustavi u predionici

  Autori:
  Skenderi, Zenun (141653)
  Perić, Petar (73795)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 1
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 44
  Godina: 1995
  Stranice: od 10 do 15
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je pregled kontrolnih i informacijskih sustava velikih svjetskih proizvođača strojeva za predenje pamuka i kemiskih vlakana pamučnog tipa tt. Trutzschler, Rieter, te proizvođača strojava za OE-rotorsko predenje i kri-no prematanje tt. Schlafbors. Također je naveden kraći pregled nekih prizvođača strojeva za predenje pamuka i vune. Grupe pojedinih proizvođača strojeva za predenje vlasastih vlakana, čiji su kontrolni i informacijski sustavi međusobno kompatibilni, danas nude kompletnu tehnologiju integriranu računalom, tzv. CIM-predionica, koja omogućava predenje pređe jednakomjerne kvalitete uz optimalni učinak i najmanje troškove.

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izrada džempera

  Autori:
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 4
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 44
  Godina: 1995
  Stranice: od 197 do 203
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađuje se primjer izrade džempera u trobojnom žakar prepletu na suvremenom ravnopletaćem automatu, u malom obiteljskom pogonu. Razmotreni su čimbenici optimalnog izbora stroja, troškova izrade i profitabilnog rada i poslovanja takvog pogona. Izračunata cijena koštanja džempera je 14,7 DEM ili 54,40 kn. Pri zaradi od 10 DEM po džemperu, prodajna cijena iznosi 33 DEM ili 120 kn. Uz realnu pretpostavku, da se automatom godišnje izradi 10 000 džempera, može se ostavriti dobit od 100 000 DEM.

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The application of mathematical model on double warp-knitted fabrics

  Autori:
  Lasić, Vladimir (183334)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Penava, Željko
  Urednici
  Szabo, Rudolf
  Naslov zbornika: Magyar textiltechnika
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Hungary
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0025-0309
  Stranice: od 63 do 65
  Skup: Internationale tagung - Innovation, Technik und Ausbildung in der Textilindustrie IN-TECH-ED '93
  Održan: od 01.09.93 do 03.09.93

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Deformacija pređe nastala pletenjem

  Autori:
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Perić, Petar (73795)
  Naslov zbornika: XXVII. Simpozij o novostih v tekstilni tehnologiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 7 do 28
  Skup: XXVII. Simpozij o novostih v tekstilni tehnologiji
  Održan: od 26.05.93 do 26.05.93
  Sažetak: Za ispitivanje deformacije pređe pri pletenju izrađeno je glatkokulirno deno-lijevo pletivo s neparafiniranim i parafiniranimpamučnim pređama nazivne finoće 50 tex. Uzorci su izrađivani načaraparskom automatu finoće E 6 pri ulaznoj napetosti niti 5, 10i 20 cN. Određene su glavne značajke pređa prije i nakonpletenja. Pomoću statističkog F i t-test testirane su razlikeizmeđu značajki pređa nastale prematanjem i parafiniranjem kao irazlike prije i poslije pletenja.

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mikro vlakna u pletaštvu

  Autori:
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Naslov zbornika: XXVI. Simpozij o novostih v tekstilni tehnologiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1992
  Stranice: od 17 do 26
  Skup: XXVI. Simpozij o novostih v tekstilni tehnologiji
  Održan: od 21.05.92 do 21.05.92
  Sažetak: Navode se značajke mikro vlakana i njihovih proizvoda teproizvodni programi proizvođača pređa od mikro vlakana: tt.Akzo/Enka, tt. Hoechst i tt. Bayer. Također, se navode značajkejednoigleničnih i interlok strojeva tt. Terrot koji pletu spređama od mikro vlakana. Osnovoprepletaći strojevi tt. KarlMayer izrađuju mikro vlaknima osnovina pletiva namjenjena u prvomredu sportskoj odjeći, odjeći i kućanstvu. Za desetakzanimljivijih uzoraka navode se značajke pređa, strojeva ipletiva.

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neki suvremeni aspekti proizvodnje pletiva

  Autori:
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Vrljičak, Zlatko (73885)
  Pentek, Zlata (118990)
  Urednici
  H”ffer, Dragutin
  Naslov zbornika: Tekstilna vlakna i suvremeni procesi proizvodnje tekstila
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0347-3412
  Stranice: od 135 do 146
  Skup: Tekstilna vlakna i suvremeni procesi proizvodnje tekstila
  Održan: od 29.01.91 do 31.01.91
  Sažetak: Navode se smjernice korištenja suvremenih pletaćih strojeva sobzirom na njihovu fleksibilnost i modne trendove. Opisuje seutjecaj kratkih vlakanaca na teškoće pri pletenju i izgledupletenih proizvoda i primjena igle s kliznicom na kružnopletaćimi ravnopletaćim strojevima. Objašnjavaju se konstrukcijskarješenja nove tehnike pletenja - relanit za nekoliko važnijihproizvođača ovakvih strojeva.

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The application of alfrey's model on double warp-knitted fabrics

  Autori:
  Lasić, Vladimir (183334)
  Srdjak, Miroslav (106055)
  Stupica, Igor
  Naslov zbornika: ASRTP '95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Košice, Slovačka
  Godina: 1994
  Stranice: od 175 do 177
  Skup: 11th International Conference on Process Control and Simulation
  Održan: od 19.09.94 do 20.09.94


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr