SVIBOR - Projekt broj: 2-14-034

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-14-034


NOVE METODE ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA


Glavni istraživač: SOLJAČIĆ, IVO (57132)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 68
Naziv ustanove: Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb (117)
Odjel/Zavod: Zavod za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala
Adresa: Savska 16/5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 275-767
Telefon: 385 (0)1 271-582/9
teleFaks: 385 (0)1 440-276
E-mail: luka.cavara@x400.srce.hr
E-mail: cavara@olimp.irb.hr
Telefon: 385 (0)1 444 258
E-mail: Ivo.Soljacic@public.srce.hr

Sažetak: Istraživana je kinetika raspada vodik peroksida i alkalne hidrolize PES vlakana, u svrhu praćenja i poboljšanja procesa peroksidnog bijeljenja vune i dobivanja kvalitetne umjetne svile. Nađeno je da tragovi teških metala katalitički djeluju na raspad peroksida i mogu uzrokovati oštećenje vune, dok naprotiv akceleratori u alkalnom ljuštenju mogu poboljšati efekte obrade PES-a. Razrađene su metode za detekciju tragova teških metala na vuni i pamuku. Korištena su spektrofotometrijska, polarografska, kromatografska i gravimetrijska mjerenja za praćenje i poboljšavanje procesa oplemenjivanja tekstila. Pokazano je da se pravilnim vođenjem i izborom procesa može smanjiti sadržaj slobodnog formaldehida u tekstilu, a razrađene su i preporučene neke obrade za poboljšanje kvalitete, osobito s obzirom na postizanje visoke uljeodbojnosti, boljeg opipa tkanina i povećanja postojanosti svjetlih obojenja na pranje, kao i za postizanje optimalnih efekta u frontalnom fiksiranju tkanine. Opisane su i neke specijalne metode oplemenjivanja i njege tekstila i dane korisne upute za poboljšanje procesa. Na području mercerizacije studirana je promjena sorpcijskih i elektrokinetičkih svojstava pamučnih vlakana i pređe u ovisnosti o uvjetima obrade u lužini.

Ključne riječi: vuna, peroksidno bijeljenje, alkalno ljuštenje, kinetika raspada peroksida i alkalne hidrolize PES-a, akceleratori, ioni teških metala, slobodni formaldehid, spektrofotometrija, polarografija, kromatografija, visoko oplemenjivanje, katalizatori, uljeodbojna obrada, opip tkanina, svjetla obojenja, promjena nijanse, optička bjelila, frontalno fiksiranje, njega tekstila, metrika boja, kompjutersko receptiranje, mercerizacija, elektrokinetički potencijal, adsorpcija tenzida, dvofazna titracija, struja strujanja

Ciljevi istraživanja: Optimizirati neke procese oplemenjivanja tekstila istraživanjem utjecaja pojedinih parametara na postignute efekte.Posebna pažnja će se obratiti na bijeljenje vune, alkalnu hidrolizu PES-a, neke apreturne efekte, efekte frontalnog fiksiranja, kao i na utjecaj optičkih bjelila na nijansu pastelno obojadisanih tkanina. Postignuti rezultati ukazuju da tragovi iona teških metala štetno djeluju na efekte peroksidnog bijeljenja, te su razrađene i predložene metode za njihovu detekciju i uklanjanje. Također su razrađeni modeli za alkalno ljuštenje PES-a. Pokazano je da promjena finoće vlakana znatno utječe na opip,čvrstoću i efekte uljeodbojne obrade. Slobodni formaldehid na visokooplemenjenom tekstilu može se smanjiti, a po potrebi i izbjeći odgovarajućim izborom katalizatora, sredstva za umrežavanje i vođenje procesa. Promjena pastelnog tona svjetlo obojadisanih uzoraka u pranju može se znatno smanjiti dodatkom optičkih bjelila već u toku bojadisanja. Do promjene obojenja može doći i u frontalnom fiksiranju, pri čemu je ustanovljeno da propisi proizvođača ne moraju ujedno biti i optimalni uvjeti za vođenje procesa. Naći nove spoznaje o promjeni sorpcijskih i elektrokinetičkih svojstava pamuka u mercerizaciji, koja je jedan od najvažnijih procesa oplemenjivanja pamuka.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Tekstilni kombinat Zagreb
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Karl Franzens Universitat, Institut fur Physikalische Chemie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Graz, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr