SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-15-020

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-15-020


Broj radova citiranih u CC: 7
Broj ostalih radova: 26
Ukupno objavljenih radova: 33


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MODELIRANJE KINETIKE SUŠENJA CRIJEPA

  Autori:
  Skansi, Darko (43452)
  Tomas, Srećko (154264)
  Časopis: KEMIJA U INDUSTRIJI
  Broj: 9
  ISSN: 0022-9830
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 369 do 375
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražena je kinetika procesa konvekcijskog sušenja ravnog krovnog crijepa eksperimentiranjem u industrijskoj tunelskoj sušioni. Pri tome su odabrane različite brzine kretanja vlažnog crijepa kroz sušionu s ciljem dobivanja krivulje maksimalno dopuštene brzine sušenja, odnosno optimalne krivulje kinetike sušenja crijepa. Kako za kinetiku konvekcijskog sušenja postoji niz modela čije slaganje s realnim procesom sušenja ostavlja prostora za daljnja istraživanja, to se pokušalo pronaći model koji bi mogao dovoljno dobro aproksimirati kinetiku ukupnog procesa sušenja crijepa. U tu svrhu se ispitala mogućnost primjene polinomnih i eksponencijalnih modela. Nađeno je da eksponencijalni model tipa: B(t) = aůEXP(-bt2), odnosno (-dB/dt) = 2btB(t) ima fizički smisao i da dobro korelira kinetiku ukupnog procesa susenja crijepa.
  Ključne riječi: kinetika sušenja, konvekcijsko sušenje, modeliranje kinetike sušenja, glineni crijep

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KINETIKA KONVEKCIJSKOG SUŠENJA POROZNIH MATERIJALA

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Sokele, Mladen
  Časopis: ZNANOST I PRAKSA U POLOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ TEHNOLOGIJI
  Broj: 3
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 505 do 518
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Klasični pristup u opisu kinetike konvekcijskog sušenja poroznih materijala, prema kojem se proces sušenja dijelio na period konstantne i period opadajuće brzine sušenja, ne daje zadovoljavajuće rezultate kod realnih procesa sušenja. S ciljem potrebe opisa kinetike konvekcijskog sušenja poroznih materijala kao jedinstvenog procesa prijenosa mase od tekuće u plinsku fazu, uz simultani prijenos topline, istražena je mogućnost primjene eksponencijalnog modela: ţ(t) = aůEXP(-btn) (-dţ(t)/dt) = knt(n-1)ţ(t). Analiza prihvatljivosti ovog modela za opis kinetike ukupnog procesa izvršena je za eksperimentalne podatke konvekcijskog sušenja različitih poroznih materijala, i to za mrkvu, šljive, krmni kvasac i glinu.
  Ključne riječi: kinetika konvekcijskog sušenja, porozni materijali.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: GRAFO-ANALITIČKI MODEL OPTIMIZACIJE PRVOG RAZDOBLJA SUŠENJA KERAMIČKIH PROIZVODA

  Autori:
  Skansi, Darko (43452)
  Tomas, Srećko (154264)
  Časopis: KEMIJA U INDUSTRIJI
  Broj: 1
  ISSN: 0022-9830
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 9 do 12
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je istraživan procws konvekcijskog sušenja ravnogkrovnog crijepa u tunelskoj sušionici. Praćeni su svi bitniprocesni parametri koji određuju kinetiku procesa. Mijenjajući procesne parametre, nađen je njihov optimalniodnos koji osigurava maksimalno dopuštenu brzinu sušenja kaofunkciju udjela vlage materijala odnosno vremena sušenja u prvomrazdoblju u kojem je inače moguća pojava pukotina i iskrivljenja. Na osnovi eksperimentalnih rezultata i provedene analizeizrađen je grafo-analitički model za optimalno vođenje procesa. Predloženi je model provjeren u praksi i uspješno seprimjenjuje za vođenje procesa sušenja ravnog krovnog crijepa.
  Ključne riječi: optimizacija sušenja, grafo-analitički model, keramički proizvodi.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KINETICS OF THE CLAY ROOFING TILE CONVECTION DRYING

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Sokele, Mladen
  Časopis: DRYING TECHNOLOGY
  Broj: 6
  ISSN: 0737-3937
  Volumen: 11
  Godina: 1993
  Stranice: od 1353 do 1369
  Broj referenci: 24
  Jezik: engleski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: CINETICA DELL ESSICCAMENTO PER CONVEZIONE DI MATERIALI POROSI

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Sokele, Mladen
  Časopis: CERAMURGIA
  Broj: 5
  ISSN: 0045-6152
  Volumen: 23
  Godina: 1993
  Stranice: od 218 do 224
  Broj referenci: 25
  Jezik: talijanski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MICROWAVE DRYING OF A CONSOLIDATED SLAB OF RAW CLAY

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Časopis: CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY
  Broj: 2
  ISSN: O352-9568
  Volumen: 8
  Godina: 1994
  Stranice: od 63 do 67
  Broj referenci: 20
  Jezik: engleski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kinetics of the Convection Drying of Porous Material

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Sokele, Mladen
  Časopis: INDUSTRIAL CERAMICS
  Broj: 2
  ISSN: 1121-7588
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 47 do 53
  Broj referenci: 25
  Jezik: engleski

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: MICROWAVE DRYING OF POROUS MATERIAL ON LABORATORY SCALE

  Autori:
  Skansi, Darko (43452)
  Tomas, Srećko (154264)
  Naslov zbornika: 6th MEDITERRANEAN CONGRESS ON CHEMICAL ENGINEERING
  Jezik: engleski
  Mjesto: BARCELONA, SPAIN
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: B-32.328
  Stranice: od 751 do 752
  Skup: 6th MEDITERRANEAN CONGRESS ON CHEMICAL ENGINEERING
  Održan: od 18.10.93 do 20.10.93

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE MICROWAVE DRYING OF LATHER

  Autori:
  Skansi, Darko (43452)
  Bajza, Željko
  Arapović, Aleksandra
  Urednici
  Heidemann, E.
  Heidemann, E.
  Pauckner, W.
  Reich, G.
  Naslov zbornika: XXIII IULTCS CONGRESS
  Jezik: engleski
  Mjesto: FRIEDRICHSHAFEN, NJEMAČKA
  Godina: 1995
  Stranice: od 35-1 do 35-17
  Skup: XXIII IULTCS CONGRESS
  Održan: od 15.05.95 do 20.05.95

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: MIKROVALNO SUŠENJE GLINE

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Naslov zbornika: SINOPSISI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 319 do 319
  Skup: XIII SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: USPOREDBA KINETIKE MIKROVALNOG I KONVEKCIJSKOG SUŠENJA

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Naslov zbornika: RUŽIČKINI DANI - SINOPSISI RADOVA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: BIZOVAČKE TOPLICE, HRVATSKA
  Godina: 1993
  Stranice: od 79 do 80
  Skup: SASTANAK KEMIČARA I TEHNOLOGA SLAVONIJE I BARANJE
  Održan: od 23.09.93 do 24.09.93

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: NUMERIČKA INTERPRETACIJA SVOJSTAVA VLAŽNOG ZRAKA

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Naslov zbornika: RUŽIČKINI DANI - SINOPSISI RADOVA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: BIZOVAČKE TOPLICE, HRVATSKA
  Godina: 1993
  Stranice: od 81 do 82
  Skup: SASTANAK KEMIČARA I TEHNOLOGA SLAVONIJE I BARANJE
  Održan: od 23.09.93 do 24.09.93

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: SIMULACIJA MIKROVALNOG SUŠENJA POROZNOG MATERIJALA

  Autori:
  Skansi, Darko (43452)
  Tomas, Srećko (154264)
  Naslov zbornika: ZBORNIK SAŽETAKA RADOVA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1993
  Stranice: od 66 do 66
  Skup: OD UZORKA DO PODATAKA I INFORMACIJE
  Održan: od 20.10.93 do 23.10.93

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: MODELIRANJE KINETIKE KONVEKCIJSKOG SUŠENJA POROZNIH TVARI

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Sokele, Mladen
  Naslov zbornika: ZBORNIK SAŽETAKA RADOVA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6065-00-2
  Stranice: od 63 do 63
  Skup: MODELI NEIZOTERMNIH PROCESA
  Održan: od 20.11.92 do 20.11.92
  Sažetak: Istražena je kinetika konvekcijskog sušenja ravnog crijepaeksperimentiranjem u industrijskoj sušionici. Nađeno je daeksponencijalni model tipa B(t)=(a-Br)EXP(-bt2')+Br, odnosno (-dB(t)/dt)=2dbt(B(t)-Br) dobro korelira kinetiku ukupnog procesasušenja crijepa, te da njegovi parametri imaju fizički smisao. Nabazi dobivene krivulje maksimalno dopuštene brzine sušenja ravnog crijepa izrađen je grafo-analitički model za optimalno vođenjeprocesa u prvom periodu sušenja.

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: MODELLING OF DRYING KINETICS FOR FOOD PRODUCTS

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Skansi, Darko (43452)
  Naslov zbornika: CROATIEN CONGRESS OF FOOD TECHNOLOGISTS, BIOTECHNOLOGISTS AND NUTRITIONISTS, ABS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 13 do 14
  Skup: CROATIAN CONGRESS OF FOOD TECHNOLOGISTS, BIOTECHNOLOGISTS AND NUTRITIONISTS
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94

 17. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: KINETIKA MIKROVALNOG I KONVEKCIJSKOG SUŠENJA POROZNIH MATERIJALA
  Fakultet: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Datum obrane: 06.07.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 167
  Sažetak: Cilj ovog rada je istraţivanje i analiza kinetike konvekcijskog i mikrovalnog suţenja poroznih materijala u laboratorijskom mjerilu. Kao predstavnik poroznih materijala odabrana je vlaţna glinena ploţa. Uopţavanje procesa suţenja, teoretsko ili analitiţko, fenomenoloţko ili empirijsko, sve do danas je otvoren problem. Ovo naroţito vrijedi za mikrovalno suţenje. Zbog toga se u ovom radu daje pregled literature s najbitnijim dostignuţima u pogledu teoretskog i analitiţkog opisa procesa, a osim toga izvrţen je vlastiti pokuţaj modeliranja procesa konvekcijskog i mikrovalnog suţenja. Modeliranje je izvrţeno na temelju teorije elementarnih slojeva koja je prilagoţena na konkretne sluţajeve suţenja vlaţne ploţe poroznog materijala u laboratorijskoj konvekcijskoj suţionici i laboratorijskom test ureţaju za mikrovalno suţenje. Kod suţenja oblikovanih poroznih materijala nephodno je poznavanje krivulje maksimalno dopuţtene brzine suţenja, do koje se moţe doţi samo eksperimentalnim putem. Imajuţi to u vidu posebna pozornost je usmjerena na iznalaţenje krivulje maksimalno dopuţtene brzine suţenja, kako za konvekcijsko, tako i za mikrovalno suţenje. Pri tome je potrebno imati model koji dovoljno dobro aproksimira eksperimentalne podatke, te omoguţava simulaciju kinetike suţenja. Takav poluempirijski model za kinetiku konvekcijskog i mikrovalnog suţenja je dat u ovom radu i on je jedan od neophodnih analitiţkih izraza za postavljanje sveobuhvatnog modela procesa suţenja poroznih materijala.
  Ključne riječi: dielektrično grijanje, glina, kemijsko inženjerstvo, kinetika sušenja, konvekcijsko sušenje, mikrovalno sušenje, modeliranje, prijenos topline i mase, regresija, simulacija.


 18. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: KINETIKA MIKROVALNOG I KONVEKCIJSKOG SUŠENJA POROZNIH MATERIJALA
  Fakultet: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 06.07.93
  Broj stranica: 167
  Autor: Tomas mr.dipl.inž.kem.tehnologije Srećko
  Rad: Doktorat


 19. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE KINETIKE VAKUUM SUŠENJA KETOPROFENA
  Fakultet: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Mentor: SKANSI DARKO
  Datum obrane: 19.04.95
  Broj stranica: 91
  Autor: Pudić dipl. inž. Ivan
  Rad: Magisterij


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ISPITIVANJE PROCESA SUŠENJA
  Fakultet: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Mentor: SKANSI DARKO
  Datum obrane: 27.06.95
  Broj stranica: 60
  Autor: Šiklušić Sanja
  Rad: Diplomski rad


 21. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prijenos tvari i topline kod sušenja čvrste čestice u izotermnim uvjetima
  Fakultet: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Mentor: SKANSI DARKO
  Datum obrane: 28.06.95
  Broj stranica: 56
  Autor: Grebenar Ivica
  Rad: Diplomski rad


 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Određivanje kinetike i mehanizma transporta vlage kod sušenja tanke glinene ploče u izotermnim uvjetima
  Fakultet: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Mentor: SKANSI DARKO
  Datum obrane: 29.09.95
  Broj stranica: 44
  Autor: Cvrtila Željka
  Rad: Diplomski rad


 23. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: PROGRAMSKA PODRŠKA ZA MODELIRANJE I NUMERIČKO INTERPRETIRANJE KINETIKE PROCESA SUŠENJA

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Programski jezik: QUICK BASIC
  Godina: 1993

 24. Tip rada: Ostalo

  Naslov: VISOKOFREKVENTNO DIELEKTRIČKO SUŠENJE

  Autori:
  Skansi, Darko (43452)
  Vrsta rada: JAVNO PREDAVANJE, PLIVA-ZAGREB, 18. 12. 1992.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisuje se teorija RF i MW grijanja posebno s aspektaprimjene kod sušenja kemijskih, prehrambenih i farmaceutskihmaterijala. Diskutiraju se električki parametri kao i aspekti prijenosatvari i topline, te matematički model kojim se opisuje processušenja u danim uvjetima. Odabrani model se temelji na kinetičkom zakonu čijakonstanta brzine ovisi linearno o kvadratu jakostiprimjenjenjenog električnog polja. Postavke modela se provjeravaju usporedbom s eksperimentimasušenja krumpira i ambalažnog papira. Kod toga se ispituje odnosmaksimalne brzine sušenja i snage mikrovalnog grijanja uovisnosti o masi (debljini) vlažnog uzorka.
  Ključne riječi: visokofrekventno grijanje, dielektričko sušenje, papir, krumpir.

 25. Tip rada: Ostalo

  Naslov: PROGRAMSKA PODRŠKA ZA MODELIRANJE I NUMERIČKO INTERPRETIRANJE KINETIKE PROCESA SUŠENJA

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Vrsta rada: PAKET PROGRAMA ZA RAČUNALO, izrađenih u QuickBASIC. Objavljeno u Diser. Tomas, S
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovi programi služe za numeričku i grafičku obradu podatakakinetike sušenja. Pogodni su za simuliranje kinetike sušenja ijedna su od osnova vođenja procesa sušenja. Obuhvaćenim numeričkim metodama regresije omogućeno jemodeliranje kinetike sušenja korištenjem polinoma i različitihvrsta eksponencijalnih funkcija.

 26. Tip rada: Ostalo

  Naslov: PRILOG POZNAVANJU PROBLEMATIKE MIKROVALNOG SUŠENJA POROZNIH MATERIJALA

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Vrsta rada: JAVNO PREDAVANJE, Društvo hrvatskih inženjera, podr. Osijek
  Jezik: hrvatski

 27. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Konvekcijsko i mikrovalno sušenje

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Vrsta rada: Javno predavanje
  Jezik: hrvatski

 28. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Konvekcijsko i mikrovalno sušenje poroznog materijala

  Autori:
  Tomas, Srećko (154264)
  Vrsta rada: Javno nastupno predavanje za izbor za docenta
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr