SVIBOR - Projekt broj: 2-15-020

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-020


MIKROVALNO SUŠENJE


Glavni istraživač: SKANSI, DARKO (43452)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za mehaničko i toplinsko inženjerstvo
Adresa: Marulićev trg 20, 41000 Zagreb, Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1-4550-725 i 449-708
Telefon: 385 (0)1-4552-477

Sažetak: Istražuje se kinetika sušenja poroznih materijala u uvjetima mikrovalnog grijanja. Razvijen je laboratorijski test uređaj koji se sastoji od komercijalne mikrovalne peći, elektronske vage i termometra. Mjerenjem promjene mase i temperature vlažnog uzorka tijekom sušenja, ispituju se odnosi: sadržaj vlage, brzina sušenja i temperatura uzorka u ovisnosti o vremenu trajanja procesa. Pri tome se snaga mikrovalnog grijanja uzima kao parametar. Analogna istraživanja kinetike sušenja provode se i u konvekcijskoj sušionici u svrhu usporedbe s mikrovalnim sušenjem. Razvijeni su matematički modeli za opis kinetike mikrovalnog i konvekcijskog sušenja. Modeli omogućavaju određivanje ovisnosti kinetičkih parametara sušenja o pokretačkoj sili danog procesa. Na taj način stvorena je osnova za simuliranje kinetike i vođenje procesa. U tijeku su eksperimentalne i teorijske verifikacije razvijenih modela na različitim materijalima, uz uključivanje i kombiniranje i drugih metoda sušenja.

Ključne riječi: mikrovalno sušenje, kinetika sušenja, modeliranje kinetike sušenja, porozni materijali, konvekcijsko sušenje.

Ciljevi istraživanja: Istraživati odnos između primarnih i makroskopskih (procesnih) svojstava disperznih sustava te mehanizme provedbe procesa. Dobivene korelacije omogućuju analize vladanja disperznog sustava i provedbe separacijskog procesa na temelju primarnih svojstava. Modifikacija primarnih svojstava uz svrhovitu promjenu procesnih parametara rezultira proizvodima željene kvalitete uz povećanu djelotvornost procesa. Razvoj modela optimalnog vođenja procesa sušenja sa ciljanim maksimumom brzine, te intenzifikacija procesa na nižim temperaturnim razinama, doprinjeti će smanjenju specifične potrošnje energije potrebne za provedbu procesa. Laboratorijski model treba osigurati skaliranje procesa, fizičkih parametara i kontrolu procesa s razine manje gustoće mikrovalne energije i vremena ekspozicije. Model mora osigurati linearne odnose između gustoće snage i vremena ekspozicije materijala, ili odnose koji u nelinearnim (nestacionarnim) uvjetima osiguravaju kontrolu procesa.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr