SVIBOR - Projekt broj: 2-15-022

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-022


AKTIVNOST, SELEKTIVNOST I DEAKTIVACIJA KATALIZATORA


Glavni istraživač: ZRNČEVIĆ, STANKA (55196)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 35
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu
Adresa: Savska c. 16
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)455 0725
Telefon: 385 (0)272 318

Sažetak: Ispitat će se utjecaj reakcijskih parametara, načina pripreme i predtretmana katalizatora, kemijskog sastava, te fizičkih procesa prijenosa tvari i energije na aktivnost, selektivnost i deaktivaciju katalizatora. Kinetička mjerenja provoditi će se u laboratorijskim integralnim i diferencijalnim reaktorima. Na osnovi analize kinetike i mehanizma glavne kemijske reakcije i reakcije deaktivacije postavit će se matematički modeli za simulaciju procesa.

Ključne riječi: Sinteza katalizatora, Aktivnost, Selektivnost, Deaktivacija, Otpori difuziji, Otpornost na trovanje

Ciljevi istraživanja: U industrijskoj se praksi kemijske reakcije najčešće odvijaju na čvrstim katalizatorima. Njihova funkcionalna svojstva bitno utječu ne samo na odvijanje kemijske reakcije u reaktoru već i na procese koji prethode i slijede samoj reakciji, a time naravno i na utrošak energije i sirovina. Unapređivanje postojećih tehnologija, kao i prelazak na nove, danas se gotovo u pravilu svode na poboljšanje postojećih katalizatora ili na nalaženje novog. Obzirom na relativnu jednostavnost industrijske proizvodnje katalizatora, na ovom području postoji cijeli niz mogućnosti za unapređenje postojećeg i razvoj novog katalizatora čak i unutar manjih istraživačkih jedinica. Istražujući fizikalne, kemijske i katalitičke značajke komercijalnih i novo sintetiziranih katalizatora, kinetiku i mehanizam katalitičkih i deaktivacijskih procesa, utjecaj fizičkih procesa prijenosa tvari i energije, mogućnost regeneracije katalizatora doprinjet će povećanju znanstvene kompetentnosti u cilju povećanja uspiješnijeg transfera svjetskog znanja, te autonomnog razvoja novih znanja za razvoj katalizatora dužeg vijeka trajanja, te efikasnijih sa energetskog i ekološkog stanovišta.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.01.88
Informacije: svibor@znanost.hr